24hmoney

VN30-INDEX

1,488.71 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc: 08:30:01 25/10

Xem bảng giá Mới

Số mã tăng: --

(Số mã trần: --)

Số mã giảm: --

(Số mã sàn: --)

Số mã giữ giá: --

PTKT

Chỉ số

KL (Nghìn CP)

GTGD (tỷ) 0
KL NN mua (CP) 0
KLGD (CP) 0
KL NN bán (CP) 0

NN mua ròng

Giá trị (tỷ đồng)

Đang tăng mạnh

Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.

Giá +/- %
VGC 36.80 0.00 0.00%
HBC 16.90 0.00 0.00%
DC4 18.60 0.00 0.00%
C32 34.30 0.00 0.00%
CTI 18.05 0.00 0.00%
PSH 19.65 0.00 0.00%
DIG 42.60 0.00 0.00%
SAM 18.15 0.00 0.00%
LCG 16.70 0.00 0.00%
CMX 15.15 0.00 0.00%