menu
24hmoney
Tín hiệu
TPB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong

(Tien Phong Commercial Joint Stock Bank)
22.00 -0.05 (-0.23%)

Cập nhật lúc 14:45:46 24/03

KL: 2,492,900 CP

Xem tín hiệu kỹ thuật (RSI, SMA, MACD, MCDX...)
Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên TPB

Giá trần 23.55
Giá TC 22.05
Giá sàn 20.55
NN mua 900
Cao nhất 22.20
Trung bình 22.08
Thấp nhất 21.90
NN bán 0
Dư mua
Dư bán
2,800 22
22.05 31,300
31,600 21.95
22.1 49,900
48,600 21.9
22.15 17,700
83,000
98,900
Thống kê khớp lệnh TPB
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:45:03

22

-0.05

125,300

-

14:29:47

21.95

-0.10

100

B

14:29:37

22

-0.05

100

M

14:29:14

21.9

-0.15

100

B

14:29:14

21.9

-0.15

100

B

14:29:08

21.95

-0.10

100

M

14:29:08

21.95

-0.10

100

M

14:28:53

21.95

-0.10

1,000

B

14:28:53

21.95

-0.10

500

B

14:28:53

21.95

-0.10

500

B

14:28:53

21.95

-0.10

500

B

14:28:53

21.95

-0.10

1,000

B

14:28:53

21.95

-0.10

400

B

14:28:40

21.95

-0.10

900

B

14:28:40

21.95

-0.10

100

B

14:28:40

21.95

-0.10

4,000

B

14:28:40

21.95

-0.10

1,000

B

14:28:24

21.95

-0.10

100

B

14:28:24

21.95

-0.10

200

B

14:28:24

21.95

-0.10

100

B

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới