MWG (HOSE) Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động (MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION)

64.10 -0.40 (-0.62%)

Cập nhật lúc 14:44:27 19/08

KL: 2,276,400 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên MWG

Giá trần 69.00
Giá TC 64.50
Giá sàn 60.00
NN mua 590,300
Cao nhất 65.40
Trung bình 64.30
Thấp nhất 63.10
NN bán 590,200
Dư mua
Dư bán
11,400 64.1
64.2 5,800
82,700 64
64.3 7,400
16,300 64.1
64.4 24,300
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới