menu
24hmoney
MWG (HOSE)

Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động

(MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION)
46.20 +0.30 (+0.65%)

Cập nhật lúc 14:45:30 30/01

KL: 3,206,700 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên MWG

Giá trần 49.10
Giá TC 45.90
Giá sàn 42.70
NN mua 500
Cao nhất 46.80
Trung bình 45.91
Thấp nhất 45.40
NN bán 200
Dư mua
Dư bán
6,000 46.1
46.2 20,600
41,200 46
46.25 2,300
10,000 45.95
46.3 19,900
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới