menu
24hmoney
Tín hiệu
GVR (HOSE)

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(Viet Nam Rubber Group - Joint Stock Company)
28.10 -0.55 (-1.92%)

Cập nhật lúc 14:45:24 19/04

KL: 5,880,600 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

7,606.8

-15.8%

6,199.5

5.9%

4,161.2

-25.4%

4,142

-15.6%

9,036.9

-6.6%

5,853.6

-5%

5,577.1

-2.1%

4,904.9

1%

Các khoản giảm trừ

15.6

35.2%

4.2

35.5%

3

80.6%

6.9

39.9%

24.1

-8.6%

6.5

34%

15.4

-546.9%

11.4

-126.6%

Doanh thu thuần

7,591.2

-15.8%

6,195.3

6%

4,158.2

-25.2%

4,135.2

-15.5%

9,012.8

-6.7%

5,847.2

-4.9%

5,561.7

-2.3%

4,893.5

0.9%

Giá vốn hàng bán

5,988

18.3%

4,960.8

-16.3%

3,252.4

20.5%

3,129.3

8.6%

7,324.8

-3.3%

4,266.7

-5%

4,090.9

-1.1%

3,423.3

0.9%

Lợi nhuận gộp

1,603.1

-5%

1,234.5

-21.9%

905.8

-38.4%

1,005.9

-31.6%

1,688

-34.2%

1,580.5

-24.4%

1,470.9

-10.7%

1,470.2

5.3%

Thu nhập tài chính

351.5

31.4%

284.5

22.7%

319.1

33.6%

231.1

29.7%

267.5

1.3%

231.8

32.1%

238.7

28.1%

178.2

-4.4%

Chi phí tài chính

131.3

43.1%

117.1

23.8%

139.2

17.7%

142.8

1.7%

231

-2.5%

153.5

12.8%

169.1

32.8%

145.3

-209.4%

Chi phí tiền lãi

114.6

15.2%

93.5

25.7%

113.4

0.7%

121.1

4%

135.2

9.9%

125.8

14.5%

114.2

17.2%

126.1

14.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

85.1

-33.9%

-268.9

-666.5%

-6.5

-109.3%

-11.1

-121.1%

128.6

150.6%

47.5

57.3%

69.8

-18.4%

52.8

-54%

Chi phí bán hàng

218

0.7%

158.5

-20.5%

104.7

18.4%

109.2

3.7%

219.5

-13.8%

131.6

-13.2%

128.2

-20.2%

113.3

-20.1%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

667.5

-20.1%

452.1

-1.5%

387.7

3.1%

362.1

-4.8%

555.7

-20.1%

445.5

-5.7%

400.3

30.1%

345.3

-11.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

1,022.9

-5.1%

522.5

-53.7%

586.8

-45.8%

611.7

-44.3%

1,078

-46.1%

1,129.2

-28.6%

1,081.8

9.5%

1,097.3

-12%

Thu nhập khác

753.4

-9.7%

184.3

49.8%

345.5

-7%

378.1

-16.1%

833.8

41.2%

123.1

-6%

371.4

18%

450.7

284.5%

Chi phí khác

-104.5

58.6%

-84.7

-18.3%

-50.4

8.9%

-42

13.9%

-252.4

48.6%

-71.6

-69.1%

-55.3

-44.5%

-48.8

18.6%

Thu nhập khác, ròng

648.9

11.6%

99.7

93.6%

295.2

-6.6%

336.1

-16.4%

581.5

487.6%

51.5

-41.9%

316

14.4%

402

601%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1,671.8

0.7%

622.2

-47.3%

881.9

-36.9%

947.9

-36.8%

1,659.5

-20.9%

1,180.7

-29.3%

1,397.8

10.5%

1,499.3

15%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

285.8

22.9%

129.5

18.9%

139.6

39.3%

145.6

25.3%

370.7

-0.6%

159.6

9.1%

229.9

-23.2%

195

-42%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

30.1

36.4%

0.9

103.3%

37.8

-492.1%

46.6

-511.7%

22.1

-61.2%

27.2

-169.9%

9.6

180.7%

11.3

-77.2%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

255.6

26.7%

128.6

31.2%

177.4

19.4%

192.2

-4.6%

348.6

-11.9%

186.8

-36.9%

220.2

-11%

183.7

-109.3%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

1,416.2

8%

493.6

-50.3%

704.5

-40.2%

755.7

-42.6%

1,310.9

-26.6%

993.9

-35.2%

1,177.6

10.5%

1,315.6

8.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

251.8

-36.9%

180.8

13.9%

146.3

-8.8%

205.9

-21%

399.3

14.4%

158.8

-45.8%

160.4

-47.6%

260.5

-34.6%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

1,164.4

27.7%

312.8

-62.5%

558.2

-45.1%

549.8

-47.9%

911.6

-36.6%

835.1

-32.7%

1,017.1

33.9%

1,055.1

29%

EPS Quý

291

27.6%

78

-62.7%

140

-44.9%

137

-48.1%

228

-36.5%

209

-32.6%

254

N/A

264

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại