menu
24hmoney
Tín hiệu
SHB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

(SaiGon Ha Noi Comercial Join Stock Bank)
10.70 -0.15 (-1.38%)

Cập nhật lúc 14:30:52 29/03

KL: 19,433,300 CP

Xem tín hiệu kỹ thuật (RSI, SMA, MACD, MCDX...)
Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên SHB

Giá trần 11.60
Giá TC 10.85
Giá sàn 10.10
NN mua 331,000
Cao nhất 10.85
Trung bình 10.75
Thấp nhất 10.65
NN bán 9,710
Dư mua
Dư bán
100 ATC
ATC 165,000
1,000 10.75
10.75 115,500
201,500 10.7
10.8 752,300
202,600
1,032,800
Thống kê khớp lệnh SHB
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:29:56

10.75

-0.10

20,000

M

14:29:56

10.75

-0.10

100

M

14:29:56

10.75

-0.10

400

M

14:29:56

10.75

-0.10

2,500

M

14:29:56

10.75

-0.10

6,000

M

14:29:56

10.75

-0.10

1,000

M

14:29:56

10.75

-0.10

10,000

M

14:29:50

10.75

-0.10

600

M

14:29:50

10.75

-0.10

1,400

M

14:29:36

10.75

-0.10

4,100

M

14:29:05

10.75

-0.10

200

M

14:29:05

10.75

-0.10

500

M

14:29:05

10.75

-0.10

100,000

M

14:29:05

10.75

-0.10

93,800

M

14:29:04

10.75

-0.10

100

B

14:29:03

10.75

-0.10

1,000

B

14:29:03

10.75

-0.10

5,100

B

14:29:03

10.75

-0.10

4,900

B

14:29:01

10.75

-0.10

300

B

14:28:53

10.75

-0.10

1,000

B

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới