SHB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

(SaiGon Ha Noi Comercial Join Stock Bank)
9.30 +0.43 (+4.85%)

Cập nhật lúc 14:45:20 25/11

KL: 8,582,800 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên SHB

Giá trần 9.49
Giá TC 8.87
Giá sàn 8.25
NN mua 140,100
Cao nhất 9.30
Trung bình 9.12
Thấp nhất 8.96
NN bán 102,400
Dư mua
Dư bán
49,900 9.29
9.3 429,800
50,500 9.27
9.31 11,200
9,800 9.26
9.32 6,300
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới