menu
24hmoney
Tín hiệu
CTG (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam

(Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industrial And Trade)
26.95 +0.05 (+0.19%)

Cập nhật lúc 09:33:01 08/12

KL: 202,400 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Thu nhập lãi thuần

13,087.4

1.3%

12,757.5

6.2%

12,666.2

24.8%

12,847.6

23.6%

12,923.6

30.9%

12,012.9

10.4%

10,145.9

-4.7%

10,395.9

1.1%

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

32,837.8

21.2%

34,116.5

36.1%

32,760.3

48%

30,361.9

41%

27,098

31%

25,059

17.5%

22,132.3

4.9%

21,536.9

2.4%

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

19,750.4

-39.3%

21,359.1

-63.7%

20,094.1

-67.6%

17,514.2

-57.2%

14,174.3

-31.1%

13,046

-24.9%

11,986.5

-14.7%

11,141

-3.8%

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

1,815.2

23.9%

1,784.2

14.3%

2,000.7

56.5%

1,785.6

54.2%

1,465.5

26.9%

1,560.2

15%

1,278.1

-0.4%

1,157.8

3.1%

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

2,835.9

-4.6%

2,901.8

1.8%

3,341.5

45.4%

3,652.9

34.3%

2,972.4

36.3%

2,850.1

16.4%

2,298.8

3.5%

2,720

11.6%

chi phí hoạt động dịch vụ

1,020.8

32.3%

1,117.6

13.3%

1,340.8

-31.4%

1,867.3

-19.5%

1,506.9

-46.9%

1,289.8

-18.2%

1,020.7

-8.7%

1,562.2

-18.9%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng

1,135.3

34.6%

1,176.8

44.6%

1,172.7

49.6%

1,129.6

147%

843.1

69.1%

813.6

57.7%

783.7

130.2%

457.4

-5.8%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

-19.9

85.3%

201.5

N/A

28

-50.4%

-10.3

-104.3%

-136.1

-2,425%

0.1

-99.9%

56.4

-68.2%

240.5

18.4%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

-13

87.6%

2

-99.2%

14.9

106.4%

70.3

-0.8%

-104.6

-145%

231.1

950.7%

-232.8

-111.1%

70.9

-40.5%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

1,409.8

-37%

1,778.1

60%

1,020

-45.7%

1,377.3

-6.3%

2,238.5

513.7%

1,111.3

-2%

1,877.5

328.1%

1,469.3

103.1%

Thu nhập từ hoạt động khác

1,735.4

-33.1%

2,076.2

44.1%

1,205.6

-43.9%

1,404

-16.9%

2,596.2

276.2%

1,441

-3.5%

2,147.3

229.3%

1,689.8

92.7%

Chi phí hoạt động khác

325.7

9%

298.1

9.6%

185.6

31.2%

26.7

87.9%

357.8

-10%

329.7

8.1%

269.8

-26.3%

220.5

-43.4%

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

21.6

-122.9%

71.9

-66%

115.7

-28.3%

45.3

-52.5%

94.2

-26%

211.4

104.1%

161.4

6.7%

95.3

-43.6%

Chi phí hoạt động

5,081.9

-4.8%

4,743.4

-11%

4,313.9

-12.9%

6,363.5

-9.1%

4,847

-32.9%

4,272.3

-2%

3,821

-8.8%

5,831.8

-2.1%

Lợi nhuận từ HDKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

12,311.3

-1.3%

13,028.5

11.7%

12,704.2

23.9%

10,881.9

35.1%

12,477.2

44.9%

11,668.3

17.9%

10,249.2

8.9%

8,055.3

8.9%

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

7,440.3

10.6%

6,478.4

-10.1%

6,723.8

-51.9%

5,532.6

-26.4%

8,320.6

-50%

5,883.3

17.2%

4,426.7

-227.9%

4,377.2

-534.5%

Tổng lợi nhuận trước thuế

4,870.9

17.2%

6,550.2

13.2%

5,980.3

2.7%

5,349.3

45.4%

4,156.6

35.8%

5,785.1

107.3%

5,822.5

-27.8%

3,678.1

-45.1%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

975.6

-16.6%

1,286.5

-16.5%

1,149.1

-2.2%

1,075.7

-55.4%

836.9

-40.7%

1,104.2

-123.7%

1,124.6

29.2%

692.4

47.6%

Chi phí thuế TNDN hiện hành

975.6

-16.6%

1,286.5

-16.5%

1,149.1

-2.2%

1,075.2

-55.2%

836.9

-40.7%

1,104.2

-105%

1,124.6

28.9%

692.9

46.8%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.5

-189.5%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.5

102.5%

Lợi nhuận sau thuế

3,863.1

15.7%

5,203.3

12%

4,806.4

3%

4,260.4

45.9%

3,338.3

35.7%

4,645.4

106.4%

4,663.9

-27.8%

2,920.8

-45.5%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-32.2

-272.8%

-60.3

-70.3%

-24.8

27%

-13.2

79.6%

18.7

418.2%

-35.4

23.4%

-34

-253.6%

-64.9

-131.3%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại