menu
24hmoney
Tín hiệu
SAB (HOSE)

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

(Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation)
52.50 -1.50 (-2.78%)

Cập nhật lúc 14:45:28 19/04

KL: 1,184,600 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

8,581

-15.3%

7,504.1

-13.5%

8,381.6

-7.5%

6,240.1

-15.2%

10,131.9

11.5%

8,679.4

100.8%

9,066.3

24.7%

7,358.3

24.9%

Các khoản giảm trừ

60.6

41%

89.2

-101.3%

69.4

-20.1%

26.2

49.6%

102.7

-18.6%

44.3

-10.4%

57.8

-26.8%

52

-62.9%

Doanh thu thuần

8,520.4

-15%

7,414.9

-14.1%

8,312.1

-7.7%

6,213.9

-14.9%

10,029.2

11.4%

8,635.1

101.6%

9,008.4

24.7%

7,306.4

24.6%

Giá vốn hàng bán

6,064.7

15.9%

5,182.1

12.8%

5,824.3

1.7%

4,298.9

16.2%

7,215.6

-10.8%

5,940.9

-89.2%

5,922.5

-19.3%

5,129.3

-23.6%

Lợi nhuận gộp

2,455.7

-12.7%

2,232.8

-17.1%

2,487.9

-19.4%

1,915

-12%

2,813.6

12.9%

2,694.2

136%

3,085.9

36.4%

2,177

27.2%

Thu nhập tài chính

346.6

7%

373.1

31.3%

354.4

39.8%

358.4

56.6%

324

23.5%

284.3

27.5%

253.4

16.8%

228.8

-45.2%

Chi phí tài chính

15.5

50.7%

19.4

-46.6%

17.2

35.1%

21.3

-98.3%

31.5

-213.6%

13.2

-385.7%

26.5

-461.2%

10.7

38.2%

Chi phí tiền lãi

7.7

43.8%

10.6

-0.6%

14.3

-40.2%

17.5

-59.3%

13.7

-27.6%

10.6

4.8%

10.2

75%

11

-178.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

32.8

-49.6%

76.6

-40.5%

78.1

5.6%

44.5

-19.2%

65.2

-32.8%

128.9

3,475%

74

484.3%

55

-7.8%

Chi phí bán hàng

1,338.7

17%

1,112.1

3.5%

1,167.1

-15.4%

861.4

-14.1%

1,612.4

-70.3%

1,152.7

-89.6%

1,011.7

8.1%

755.3

10.6%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

214

-6.8%

204.5

2.7%

200

-20.9%

182.2

-10.5%

200.3

-17.3%

210.1

-31.7%

165.4

-71.7%

164.9

3.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

1,266.9

-6.8%

1,346.6

-22.2%

1,536.1

-30.5%

1,253

-18.1%

1,358.6

-21.2%

1,731.3

189.6%

2,209.7

69.6%

1,529.9

32.4%

Thu nhập khác

7.7

4.6%

4.9

-16.5%

2.9

-24.6%

1.9

-50.3%

7.4

26.6%

5.9

65.9%

3.9

-55.5%

3.8

-95.1%

Chi phí khác

-25.7

-323.7%

-6.7

66.8%

-14.7

-62.9%

-2.7

-31.1%

-6.1

6.3%

-20.1

-727.3%

-9

-11.9%

-2

11.8%

Thu nhập khác, ròng

-18

-1,453%

-1.7

87.8%

-11.7

-129.3%

-0.8

-145%

1.3

307.6%

-14.2

-1,355%

-5.1

-849.4%

1.8

-97.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1,248.9

-8.2%

1,344.9

-21.7%

1,524.4

-30.9%

1,252.2

-18.3%

1,360

-21.1%

1,717.1

186.7%

2,204.6

69.1%

1,531.7

24.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

344.6

-0.6%

261.3

18.6%

306.1

20.2%

187

32.5%

342.6

10.3%

320.9

-194.3%

383.6

-86.9%

276.9

-7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

62.2

6.3%

9.5

-473.7%

7.8

72.1%

61.2

-229.2%

58.5

-0.9%

1.7

90.8%

27.9

-0.8%

18.6

-233.2%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

282.4

0.6%

270.9

16%

313.9

23.7%

248.2

16%

284.1

12%

322.5

-154%

411.5

-76.7%

295.5

-20.7%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

966.5

-10.2%

1,074

-23%

1,210.4

-32.5%

1,004

-18.8%

1,075.9

-23.2%

1,394.6

195.5%

1,793.1

67.4%

1,236.2

25.3%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

19.9

-38.9%

29.6

-43.7%

51.2

-59.1%

36.7

-43.9%

32.5

-62.3%

52.7

88.3%

125.2

73.4%

65.5

0%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

946.6

-9.3%

1,044.4

-22.2%

1,159.2

-30.5%

967.3

-17.4%

1,043.3

-20.6%

1,341.9

202.3%

1,667.9

67%

1,170.7

27.1%

EPS Quý

719

-54.5%

1,589

-22.3%

1,766

-28.9%

1,469

-17.4%

1,580

-20.8%

2,046

221.7%

2,485

84.8%

1,779

16.4%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại