menu
24hmoney
Tín hiệu
VNM (HOSE)

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

(Vietnam Dairy Products Joint Stock Company)
64.70 +0.70 (+1.09%)

Cập nhật lúc 13:52:04 17/04

KL: 2,539,100 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

15,630.5

3.6%

15,681.5

-2.6%

15,212.9

1.7%

13,954

0.1%

15,080.7

-4.8%

16,094.1

-0.7%

14,959.4

-4.9%

13,940.5

5.3%

Các khoản giảm trừ

11.7

2.7%

44.5

-204.4%

18.1

37.8%

35.6

43.1%

12.1

20.9%

14.6

-2.8%

29.1

-124.5%

62.6

-24.2%

Doanh thu thuần

15,618.7

3.6%

15,637

-2.8%

15,194.8

1.8%

13,918.4

0.3%

15,068.7

-4.7%

16,079.5

-0.7%

14,930.3

-5%

13,877.8

5.2%

Giá vốn hàng bán

9,177.1

0.5%

9,082.1

6.7%

9,044.6

-2.2%

8,520.4

-3.2%

9,223.1

-1.4%

9,729.3

-5.2%

8,853.6

0.1%

8,253

-11%

Lợi nhuận gộp

6,441.6

10.2%

6,554.9

3.2%

6,150.2

1.2%

5,398

-4%

5,845.6

-13.1%

6,350.2

-8.6%

6,076.7

-11.3%

5,624.8

-2.3%

Thu nhập tài chính

428.9

13.1%

483.8

42.9%

384

12.3%

419.7

31%

379.2

17.5%

338.6

7.8%

341.8

16.8%

320.3

12.4%

Chi phí tài chính

118.8

42.7%

110.1

22.9%

116

14.1%

158.2

-19.4%

207.2

-129.7%

142.8

-124.7%

135

-220.5%

132.5

-1,962%

Chi phí tiền lãi

96.2

-80.8%

79.6

-59.4%

96

-161.5%

82.3

-214.5%

53.2

-127%

49.9

-104.9%

36.7

-30.7%

26.2

-102.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-28

-515.3%

-27.6

-689%

-11.2

-205.4%

-13.8

61%

-4.6

85.4%

4.7

-67.8%

10.6

154.3%

-35.2

-298.4%

Chi phí bán hàng

3,493.7

-4.8%

3,382.5

-3.7%

3,199.7

3.5%

2,942.2

-11.6%

3,335

13.8%

3,260.9

1.4%

3,316

-4.1%

2,636.3

-1.9%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

504.1

-12.3%

432.2

-7.8%

430.5

-14.2%

388.8

-5.4%

448.9

-7.8%

400.9

-1.7%

377.1

3.1%

368.9

-0.5%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

2,725.8

22.3%

3,086.3

6.8%

2,776.7

6.8%

2,314.8

-16.5%

2,229

-15.5%

2,888.9

-17.6%

2,600.9

-25.9%

2,772.2

-9.7%

Thu nhập khác

240.8

62.3%

38

-7.9%

33.5

-33.3%

41.1

-16.4%

148.4

20.9%

41.2

-71%

50.2

34.8%

49.2

-59.2%

Chi phí khác

-114.6

-39.4%

-48.4

31.1%

-82.3

-9.5%

-43.9

23%

-82.2

-11.4%

-70.3

-12%

-75.1

-39.5%

-57

-50.7%

Thu nhập khác, ròng

126.2

90.7%

-10.5

63.9%

-48.7

-95.9%

-2.7

64.8%

66.2

35.2%

-29

-136.5%

-24.9

-50%

-7.8

-109.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

2,852.1

24.3%

3,075.8

7.5%

2,728

5.9%

2,312

-16.4%

2,295.2

-14.6%

2,859.9

-20.3%

2,576.1

-26.3%

2,764.4

-12.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

527.2

-12.3%

548.4

-2.6%

494.9

-0.9%

377.9

18.3%

469.2

7%

534.3

14.3%

490.4

22.6%

462.2

17.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

25.8

-40.2%

5.9

319.8%

3.9

-123.6%

27.9

-48.5%

43.1

48.7%

2.7

2.3%

16.6

550.4%

18.8

-862.3%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

501.4

-17.7%

542.5

-1%

498.8

-5.3%

405.8

15.6%

426.1

10.4%

537

14.2%

473.8

25%

481

13.6%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

2,350.7

25.8%

2,533.3

9.1%

2,229.2

6%

1,906.2

-16.5%

1,869.1

-15.5%

2,322.9

-21.5%

2,102.3

-26.6%

2,283.3

-12.1%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

24.7

N/A

41

67.6%

30.3

57.4%

49.5

178.1%

-0

-100%

24.5

-30%

19.3

-29.8%

17.8

-15.3%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

2,326

24.4%

2,492.3

8.4%

2,198.8

5.6%

1,856.7

-18%

1,869.1

-14.9%

2,298.4

-21.4%

2,083

-26.5%

2,265.5

-12.1%

EPS Quý

999

25.4%

1,066

8.2%

934

6.5%

796

-18.2%

797

-15.5%

985

-21.9%

877

-27.6%

973

-11.6%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại