menu
24hmoney
Tín hiệu
VPB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam thịnh vượng

(Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank)
20.90 -0.10 (-0.48%)

Cập nhật lúc 14:45:49 29/03

KL: 16,599,000 CP

Xem tín hiệu kỹ thuật (RSI, SMA, MACD, MCDX...)
Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên VPB

Giá trần 22.45
Giá TC 21.00
Giá sàn 19.55
NN mua 570,200
Cao nhất 20.90
Trung bình 20.75
Thấp nhất 20.60
NN bán 4,136,000
Dư mua
Dư bán
299,000 20.9
20.95 358,500
200 20.85
21 1,344,700
200 20.8
21.05 85,200
299,400
1,788,400
Thống kê khớp lệnh VPB
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:45:02

20.9

-0.10

3,855,000

-

14:30:00

20.6

-0.40

34,400

B

14:30:00

20.65

-0.35

6,000

B

14:30:00

20.65

-0.35

1,000

B

14:30:00

20.65

-0.35

100

B

14:30:00

20.65

-0.35

100

B

14:30:00

20.65

-0.35

200

B

14:30:00

20.65

-0.35

5,000

B

14:30:00

20.65

-0.35

1,000

B

14:30:00

20.65

-0.35

2,200

B

14:29:38

20.65

-0.35

100

M

14:29:38

20.65

-0.35

500

M

14:29:38

20.65

-0.35

2,200

M

14:29:37

20.65

-0.35

100

M

14:29:35

20.6

-0.40

10,000

B

14:29:32

20.65

-0.35

2,000

M

14:29:30

20.65

-0.35

2,000

M

14:29:29

20.65

-0.35

200

M

14:29:28

20.65

-0.35

20,900

M

14:29:28

20.65

-0.35

6,000

M

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới