menu
24hmoney
Tín hiệu
STB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

(SaiGon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank)
30.30 -0.30 (-0.98%)

Cập nhật lúc 14:45:06 19/07

KL: 8,140,200 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt NamTop 4 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Thu nhập lãi thuần

5,950.8

2%

5,633.1

-6.8%

4,851.1

-15.8%

5,751.4

121%

5,836.7

113.1%

6,043.4

142.2%

5,762

73.9%

2,602.3

-17.3%

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

12,485

-10.2%

13,694.4

13.8%

13,651.1

28.4%

14,674

103.1%

13,907.9

85.6%

12,036.9

82.4%

10,633.7

37.4%

7,225

-6.1%

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

6,534.2

19%

8,061.3

-34.5%

8,800

-80.6%

8,922.5

-93%

8,071.2

-69.7%

5,993.5

-46.1%

4,871.7

-10%

4,622.7

-1.6%

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

578.3

-12.2%

586.2

-33.9%

719.5

-30.2%

653.8

-62.4%

658.4

-57.1%

886.4

-55.2%

1,031.5

74.9%

1,740.6

85.9%

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

1,357.3

-11.2%

1,432.1

-26.6%

1,562.2

-16.4%

1,613.2

-32.8%

1,529.2

-27.5%

1,950.5

-23.6%

1,869.6

76%

2,399.4

62.3%

chi phí hoạt động dịch vụ

779

10.5%

845.9

20.5%

842.7

-0.5%

959.4

-45.6%

870.8

-51.5%

1,064.1

-84.9%

838.2

-77.4%

658.8

-21.6%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng

307.6

19.1%

296.5

-2.2%

299.7

36.5%

245.1

1.4%

258.3

-13.3%

303.2

42.9%

219.5

46.3%

241.6

44%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

21.8

255.2%

-9.6

51.1%

16.1

823.6%

21.2

392.5%

6.1

345.9%

-19.6

-145%

-2.2

-103.2%

4.3

-74.9%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

16.3

-44.3%

201.3

-67.5%

30

-26.6%

66

-95.7%

29.3

-94.6%

619.2

637.9%

40.9

4.5%

1,539.7

224.1%

Thu nhập từ hoạt động khác

69.6

38.1%

265.3

-61.2%

45.6

-31.9%

84.1

-94.6%

50.4

-91.1%

683.8

414.6%

67

-54.9%

1,559.5

212.3%

Chi phí hoạt động khác

53.3

-152%

64

0.9%

15.6

40.3%

18.2

8.2%

21.2

-15%

64.6

74%

26.1

76.2%

19.8

18.7%

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

N/A

N/A

0.8

13,333%

10.4

309.4%

0

-100.1%

11.6

26.5%

0

400%

2.5

-93.3%

0.7

-53.2%

Chi phí hoạt động

3,542.9

-3.7%

3,409.7

-28.9%

3,014.9

2.7%

3,049.2

-27.6%

3,416.1

-20.6%

2,645.8

-10.3%

3,097.1

-27.8%

2,389.7

-2.3%

Lợi nhuận từ HDKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

3,331.9

-1.6%

3,298.7

-36.4%

2,912

-26.4%

3,688.2

-1.4%

3,384.2

47.6%

5,186.8

134.2%

3,957.1

123%

3,739.5

55.2%

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

677.7

32.4%

544.1

83.5%

826.7

65.9%

1,315.7

45.6%

1,001.7

-42.2%

3,287.8

-209.1%

2,425.1

-155.3%

2,420.5

-145.5%

Tổng lợi nhuận trước thuế

2,654.2

11.4%

2,754.6

45%

2,085.3

36.1%

2,372.5

79.9%

2,382.5

49.9%

1,899

65%

1,532

85.8%

1,319.1

-7.4%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

542.8

-12.5%

495.7

-235.1%

450.7

-40.7%

447.4

13.2%

482.6

-53.3%

147.9

49.5%

320.4

-73.2%

515.2

-65.4%

Chi phí thuế TNDN hiện hành

542.8

-12.5%

635.5

-3,409%

450.7

-40.7%

447.4

13.2%

482.6

-53.3%

18.1

92.6%

320.4

-73.2%

515.2

-65.4%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

N/A

N/A

139.8

207.7%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

129.8

-173.3%

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận sau thuế

2,111.4

11.1%

2,258.9

29%

1,634.6

34.9%

1,925.1

139.5%

1,900

49.1%

1,751.1

104.1%

1,211.6

89.4%

803.9

-27.8%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2,029

83.8%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1,104

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả