24hmoney

Top 10 mã được khối ngoại mua/bán ròng mạnh nhất trong phiên. Tính theo khối lượng cổ phiếu khớp lệnh trong phiên.

HOSE
HNX
UPCOM
Top mua ròng Top bán ròng
KL mua ròng KL bán ròng
PLX 2,555,800 DXG -5,468,900
STB 2,230,200 GEX -1,845,200
KDH 1,824,500 HPG -1,508,900
HDB 1,163,300 LPB -964,300
VRE 878,700 HQC -960,000
VHC 849,600 DCM -564,400
SSI 841,000 PVT -198,500
VHM 834,300 DIG -146,100
CTG 808,800 VIC -130,300
MBB 788,500 CTS -109,100