24hmoney

Top mua/bán khối ngoại

Top 10 mã được khối ngoại mua/bán ròng mạnh nhất trong phiên. Tính theo khối lượng cổ phiếu khớp lệnh trong phiên.

HOSE
HNX
UPCOM
Top mua ròng Top bán ròng
KL mua ròng KL bán ròng
STB 2,499,000 HPG -4,928,000
VRE 2,275,400 VIC -780,500
KBC 2,145,900 POW -703,600
SSI 1,712,700 HAG -629,500
TPB 1,533,900 VPB -479,100
DXG 1,109,900 VNM -454,900
ROS 1,025,600 HT1 -390,900
FLC 895,700 VCB -343,400
HQC 884,000 HNG -328,700
SCR 756,400 HSG -305,700