24hmoney

VN30-INDEX

1,277.35 -0.84 (-0.07%)

Cập nhật lúc: 15:02:12 13/04

Số mã tăng: 7

(Số mã trần: --)

Số mã giảm: 20

(Số mã sàn: --)

Số mã giữ giá: 3

PTKT

Chỉ số

KL (Nghìn CP)

GTGD (tỷ) 12,904
KL NN mua (CP) 19,893,680
KLGD (CP) 282,760,400
KL NN bán (CP) 22,410,880

Đang tăng mạnh

Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.

Giá +/- %
VIC 140.70 +8.70 +6.59%
SHI 17.15 +1.05 +6.52%
SJS 45.50 +2.20 +5.08%
HAP 15.50 +0.60 +4.03%
AAT 15.65 +0.60 +3.99%
MSN 94.20 +2.30 +2.50%
TPB 29.60 +0.45 +1.54%
VPB 49.70 +0.70 +1.43%
NVL 96.60 +1.30 +1.36%
OCB 25.05 +0.30 +1.21%