menu
24hmoney
Tín hiệu
MBB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

(Military Commercial Joint Stock Bank)
18.30 +0.30 (+1.67%)

Cập nhật lúc 14:33:06 29/03

KL: 9,664,400 CP

Xem tín hiệu kỹ thuật (RSI, SMA, MACD, MCDX...)
Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên MBB

Giá trần 19.25
Giá TC 18.00
Giá sàn 16.75
NN mua 1,475,500
Cao nhất 18.40
Trung bình 18.24
Thấp nhất 18.10
NN bán 416,400
Dư mua
Dư bán
236,200 ATC
ATC 62,400
100 19.25
18 1,000
159,700 18.2
18.2 1,500
396,000
64,900
Thống kê khớp lệnh MBB
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:29:46

18.25

+0.25

100

M

14:29:43

18.25

+0.25

1,500

M

14:29:43

18.25

+0.25

500

M

14:29:42

18.25

+0.25

1,000

M

14:29:42

18.25

+0.25

500

M

14:29:42

18.25

+0.25

1,000

M

14:29:42

18.25

+0.25

5,000

M

14:29:42

18.25

+0.25

2,500

M

14:29:35

18.25

+0.25

2,000

M

14:29:29

18.25

+0.25

100

M

14:29:19

18.25

+0.25

200

M

14:29:18

18.25

+0.25

200

M

14:29:18

18.25

+0.25

800

M

14:29:12

18.2

+0.20

400

B

14:29:11

18.25

+0.25

200

M

14:29:11

18.25

+0.25

3,300

M

14:29:11

18.2

+0.20

200

B

14:28:56

18.25

+0.25

1,700

M

14:28:56

18.25

+0.25

1,000

M

14:28:56

18.25

+0.25

400

M

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới