MBB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

(Military Commercial Joint Stock Bank)
17.95 +0.65 (+3.76%)

Cập nhật lúc 10:07:56 08/12

KL: 2,240,900 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên MBB

Giá trần 18.50
Giá TC 17.30
Giá sàn 16.10
NN mua 3,898
Cao nhất 18.20
Trung bình 17.85
Thấp nhất 17.55
NN bán 0
Dư mua
Dư bán
9,800 17.9
17.95 3,400
35,100 17.85
18 107,400
57,800 17.8
18.05 67,200
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới