MBB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

(Military Commercial Joint Stock Bank)
16.95 -1.15 (-6.35%)

Cập nhật lúc 14:44:00 07/10

KL: 41,168,300 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên MBB

Giá trần 19.35
Giá TC 18.10
Giá sàn 16.85
NN mua 8,145,035
Cao nhất 17.80
Trung bình 16.94
Thấp nhất 16.85
NN bán 8,283,092
Dư mua
Dư bán
391,400 16.95
17 207,900
573,600 16.9
17.05 2,400
1,795,100 16.85
17.1 64,200
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới