menu
24hmoney
Tín hiệu
GAS (HOSE)

Tổng Công ty Khí Việt Nam-Công ty Cổ phần

(PetroVietNam Gas Joint Stock Corporation)
102.00 -0.40 (-0.39%)

Cập nhật lúc 14:45:47 31/03

KL: 246,900 CP

Xem tín hiệu kỹ thuật (RSI, SMA, MACD, MCDX...)
Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên GAS

Giá trần 109.50
Giá TC 102.40
Giá sàn 95.30
NN mua 10,380
Cao nhất 103.20
Trung bình 102.21
Thấp nhất 101.80
NN bán 18,000
Dư mua
Dư bán
1,300 102
102.2 900
2,100 101.9
102.3 47,300
17,400 101.8
102.5 600
20,800
48,800
Thống kê khớp lệnh GAS
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:45:00

102

-0.40

23,600

B

14:29:41

102.2

-0.20

200

M

14:29:41

102.2

-0.20

200

M

14:29:31

102

-0.40

100

B

14:29:31

102

-0.40

200

B

14:29:13

102

-0.40

400

B

14:29:03

102

-0.40

300

B

14:29:03

102.2

-0.20

100

B

14:28:38

102.2

-0.20

100

M

14:28:36

102

-0.40

1,000

M

14:28:36

102

-0.40

100

M

14:28:20

101.9

-0.50

400

B

14:28:16

101.9

-0.50

900

B

14:28:16

101.9

-0.50

100

B

14:28:16

101.9

-0.50

100

B

14:28:16

101.9

-0.50

100

B

14:28:16

101.9

-0.50

200

B

14:28:16

101.9

-0.50

500

B

14:28:15

101.9

-0.50

200

B

14:28:15

101.9

-0.50

100

B

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới