ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra bởi và giữa bạn (“bạn”) và Công ty trách nhiệm hữu hạn 24HMoney (24HMoney) về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ (“Dịch vụ”) của 24HMoney.vn (24HMoney) của bạn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.
Thuật ngữ “bạn” để chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức truy cập vào 24HMoney vì bất kỳ lý do nào.

I. Điều khoản sử dụng dịch vụ:

1. Nội dung dịch vụ:

Cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho phép người dùng internet được chia sẻ, trao đổi thông tin về hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong xã hội.

2. Thỏa thuận sử dụng

- Để truy cập và sử dụng ứng dụng Mạng xã hội 24HMoney, người sử dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định mà 24HMoney liên kết, tích hợp bao gồm.

- Khi truy cập, sử dụng 24HMoney bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng 24HMoney thì Người sử dụng cũng phải tuân theo thỏa thuận này.

- Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người sử dụng, 24HMoney không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại thỏa thuận có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người sử dụng.

2.1. Quyền gắn với Dịch vụ.

24HMoney sở hữu và duy trì mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ đối với Dịch vụ của mình nhưng 24HMoney không tuyên bố là mình có quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài báo tại các website được kết nối. Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các website được kết nối.

24HMoney cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của những website được kết nối. Bạn là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác, cung cấp thông tin cá nhân, v.v... cho các website này.

2.2. Sử dụng và chấm dứt sử dụng Dịch vụ.

Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của Dịch vụ cho mục đích cá nhân của riêng bạn (cụ thể là không dùng cho mục đích thương mại) và không được sao chép, thay đổi, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc thể hiện một cách công khai bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ. Chẳng hạn, bạn không được sử dụng Dịch vụ để bán một sản phẩm hay dịch vụ; hay sử dụng Dịch vụ để tăng số lượt truy cập tới trang web của bạn vì mục đích thương mại; hay sử dụng các kết quả từ Dịch vụ rồi định dạng lại và thể hiện công khai chúng, hay sử dụng các công cụ hoặc tài liệu khác để theo dõi hay sao chép bất kỳ nội dung nào từ Dịch vụ. Nếu bạn không chắc liệu dự định sử dụng Dịch vụ của bạn có được phép hay không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

24HMoney sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp Dịch vụ. 24HMoney cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ sự tương tác giữa bạn với những người dùng khác.

24HMoney có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn tới Dịch vụ.

II. Đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ:

1. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng website/ ứng dụng của 24HMoney.

2. Sau khi Người sử dụng đăng nhập vào hệ thống, Người sử dụng có thể thay đổi tên thành viên. Tên thành viên phải tuân theo nội quy đặt tên theo quy định, không vi phạm những điều cấm của thỏa thuận này.

3. Người sử dụng bắt buộc phải đăng ký tài khoản, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân để có thể thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và cung cấp thông tin trên 24HMoney cũng như sử dụng đầy đủ các tính năng trên hệ thống mạng xã hội 24HMoney được tốt nhất.

4. Trên hệ thống mạng xã hội 24HMoney xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của 24HMoney. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. 24HMoney sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang hệ thống của mạng xã hội 24HMoney.

III. Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội

Khi sử dụng mạng xã hội 24HMoney, nghiêm cấm người sử dụng thực hiện một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên 24HMoney nhằm mục đích:

- Chống lại Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;

- Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

2. Người Sử Dụng lợi dụng việc sử dụng mạng xã hội 24HMoney nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên hệ thống mạng xã hội 24HMoney.

3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên 24HMoney.

4. Khi giao tiếp với người dùng khác, Người sử dụng quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.

5. Người sử dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người sử dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

6. Lợi dụng mạng xã hội 24HMoney để thu thập thông tin của Người sử dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của người sử dụng khác.

7. Đặt tên thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

8. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

9. Lợi dụng 24HMoney để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

10. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên 24HMoney.

11. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

12. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.

13. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung mà không có sự đồng ý của 24HMoney. Không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại 24HMoney bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, nghiêm cấm việc tạo ra các mạng xã hội phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa.

14. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên 24HMoney xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

15. Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

16. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống 24HMoney.

17. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ 24HMoney.

IV. Quy tắc quản lý xử phạt vi phạm người dùng.

1. Các nguyên tắc đối với người sử dụng

- Người Sử Dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.

- Trường hợp hành vi vi phạm của Người sử dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm 24HMoney sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.

- Tùy theo tính chất mức độ vi phạm của người sử dụng, ngoài những hình thức được nêu tại khoản 1, mục này, 24HMoney sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật có liên quan hiện hành để xử lý hoặc phối hợp xử lý.

- Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

- Các hình thức xử phạt tùy theo quy định của 24HMoney trong từng thời kỳ.

2. Các hình thức xử phạt

Hình thức xử phạt 1, khóa tài khoản 7 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau.

- Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.

- Lôi kéo công đồng thành viên tham gia phòng cộng đồng có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.

- Các hình ảnh video được đăng tải có tính chất nhạy cảm, khiêu gợi, dung tục.

Cơ chế loại bỏ các hành vi vi phạm:

- Bộ phận kỹ thuật quản lý 24/24 để đảm bảo hỗ trợ thành viên đăng ký tham gia và có biện pháp an ninh tốt, cam kết không để thành viên tham gia Mạng xã hội vào mục đích xấu.

- Hệ thống kỹ thuật có “bộ lọc”, thiết lập cơ chế cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm. Bộ lọc này bao gồm danh sách các từ khóa không được phép sử dụng trên Mạng xã hội 24HMoney. Khi các thành viên đăng thông tin có nội dung vi phạm thì bộ lọc sẽ thay thế nội dung vi phạm bằng ký tự đặc biệt (như dấu *) hoặc xóa trắng những nội dung vi phạm này. Hàng ngày, bộ phận quản lý nội dung sẽ cập nhật danh sách từ khóa không được phép sử dụng theo tình hình thực tế.

- Bộ phận kiểm soát nội dung và kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, giám sát và áp dụng các công cụ kỹ thuật để loại bỏ những thông tin có nội dung vi phạm ngay khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản, điện thoại, email và tiến hành gỡ bỏ ngay trên CMS và xử lý thành viên vi phạm theo mức độ: hạ video, hủy tài khoản hoặc thông báo cho cơ quan pháp luật nếu là thông tin vi phạm.

Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 15 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau.

- Hành vi giao tiếp: Chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác đến các kênh khác của 24HMoney để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.

- Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu.

- Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo bang, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.

- Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

- Đã bị xử kỷ luật về những hành vi vi phạm quy định tại hình thức xử phạt nhưng tiếp tục tái phạm.

Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa vĩnh viễn được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

- Người Sử dụng có hành vi lợi dụng 24HMoney nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chát… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền các có nội dung khiêu dâm.

- Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng 24HMoney, người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

- Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo: giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.

- Phá hoại hệ thống mạng xã hội 24HMoney: Thành viên lợi dụng việc sử dụng mạng xã hội để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại mạng xã hội hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.

- Sử dụng phòng cộng đồng để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

- Đã bị xử kỷ luật về những hành vi vi phạm quy định tại hình thức xử phạt nhưng tiếp tục tái phạm

Ngoài các hình thức xử phạt như trên, Công ty còn các cứ vào các quy định của pháp luật để có biện pháp xử lý phù hợp trong trường hợp các thành viên đăng tải thông tin vi phạm.

V. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin.

Dịch vụ được thiết kế để giúp bạn tiếp cận thông tin tin tức được liên kết từ các trang không do 24HMoney sở hữu hoặc quản lý. Cụ thể, Dịch vụ cung cấp những mô tả ngắn gọn về các bài báo để giúp bạn xác định nội dung chính của bài báo mà bạn quan tâm. Khi bạn lựa chọn một bài báo, bạn sẽ được kết nối tới website chứa bài báo đó (sau đây gọi là “website được kết nối”).

Mạng xã hội 24HMoney hiện tại cung cấp các loại hình bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ như đăng bài chia sẻ thông tin, bình luận, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh.

1. Người Sử Dụng 24HMoney có thể đăng bài, chia sẻ thông tin dưới dạng chữ viết, âm thanh, hình ảnh có nội dung phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của 24HMoney mà không vi phạm quy định của 24HMoney và quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Nội dung đăng tải ở trang cá nhân, diễn đàn hay các mục khác phải tương thích, phù hợp với chủ đề của 24HMoney được công bố công khai ở trang chủ.

3. Mạng xã hội 24HMoney không chứng thực bất kỳ nội dung nào được đăng tải, sử dụng trên phần mềm bởi bất kỳ Người sử dụng nào. 24HMoney không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên dịch vụ, và 24HMoney sẽ loại bỏ tất cả các nội dung phát hành nếu được thông báo rằng những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không cần thông báo trước.

4. Hệ thống 24HMoney cho phép người sử dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh hoặc các nội dung khác lên trên website trừ những nội dung cấm được quy định trong bản thỏa thuận này và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

5. Người sử dụng đồng ý rằng sẽ không đăng tải lên 24HMoney các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ trường người sử dụng là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu.

6. Người sử dụng có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan.

7. Trong mọi trường hợp, 24HMoney được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên hệ thống website 24HMoney.

8. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng mạng xã hội này, Người sử dụng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. 24HMoney không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Người sử dụng khác đăng tải. Khi sử dụng mạng xã hội có thể thấy một vài thông tin, bình luận do Người sử dụng đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, trong trường hợp này, người sử dụng có thể liên hệ với chúng tôi để tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.

9. 24HMoney quan tâm tới sự an toàn và riêng tư, quyền lợi của tất cả thành viên sử dụng mạng xã hội của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, trường hợp đối tượng đăng ký sử dụng mạng xã hội 24HMoney là người sử dụng Internet dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký sử dụng mạng xã hội 24HMoney.

10. Khi Người Sử Dụng truy cập vào mạng xã hội khác, ứng dụng hoặc website liên kết với mạng xã hội này, Người Sử Dụng phải hiểu và tuân thủ những quy định về mạng xã hội mà Người Sử Dụng sử dụng. Có thể có những mạng xã hội không thuộc quyền sở hữu của mạng xã hội này và do vậy Người Sử Dụng phải tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh khi sử dụng mạng xã hội này.

11. Nhằm đảm bảo sự hài lòng của người dùng, 24HMoney luôn sáng tạo, nâng cấp dịch vụ tốt hơn, vì vậy, mạng xã hội này có thể được phát triển trên hệ thống phân phối ứng dụng khi cung cấp cho các thiết bị di động (nếu có). Khi có những thay đổi về phạm vi cung cấp dịch vụ đơn vị quản lý mạng xã hội 24HMoney sẽ thực hiện điều chỉnh đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thông báo cho người sử dụng

12. Mạng xã hội có nhiều tính năng, chức năng, liên kết website vì vậy khi sử dụng Người sử dụng cần phải đọc kỹ các hướng dẫn, quy định sử dụng.

VI. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng

1. Quyền của người sử dụng:

Khi tham gia mạng xã hội 24HMoney người sử dụng sẽ được đảm bảo các quyền lợi sau:

a. Quyền được tự do tạo lập tài khoản tại 24HMoney để có thể đăng bài, chia sẻ thông tin dưới dạng chữ viết, âm thanh, hình ảnh, clip có nội dung phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của 24HMoney; có thể cùng nhau trao đổi, bình luận; trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

b. Quyền được 24HMoney bảo mật thông tin tài khoản theo quy định của pháp luật.

c. Quyền được tự do khai thác thông tin, trao đổi, bình luận về các nội dung trên mạng xã hội 24HMoney trong phạm vi nội dung quy định tại thỏa thuận sử dụng mạng xã hội.

d. Quyền được yêu cầu ban quản trị tiến hành các biện pháp xác mình thông tin để giải quyết các tranh chấp trong quá trình khai thác và sử dụng các thông tin, tiện ích tại 24HMoney.

e. Quyền được thông báo khi Ban quản trị 24HMoney cung cấp thông tin khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước.

f. Các tài khoản, kênh nội dung, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng trên mạng xã hội có quyền đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) để được tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và được khuyến nghị lựa chọn quảng cáo.

2. Nghĩa vụ của người sử dụng

a. Tuân thủ thỏa thuận về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.

b. Tuân thủ quy định pháp luật chuyên ngành khi thực hiện việc cung cấp thông tin, dịch vụ chuyên ngành trên mạng xã hội; tuân thủ quy định pháp luật về về thuế khi thực hiện các hoạt động phát sinh doanh thu trên mạng xã hội.

c. Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. 24HMoney sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

d. Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho 24HMoney về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

e. Khi phát hiện ra lỗi của 24HMoney, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua các phương thức liên lạc được liệt kê tại điều XIII của thỏa thuận này.

f. Người sử dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong thỏa thuận này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm 24HMoney sẽ tiến hành khóa tài khoản vĩnh viễn và có thể sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

g. Chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, chủ trang cộng đồng, người quản trị nhóm cộng đồng trên mạng xã hội phải chịu trách nhiệm quản lý nội dung đăng tải trên tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung của mình; có trách nhiệm ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật, thông tin ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, thông tin ảnh hưởng đến trẻ em đăng tải trên tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung của mình (bao gồm cả nội dung bình luận của người dùng) chậm nhất là 24 giờ kể từ khi có yêu cầu (bằng văn bản, qua phương tiện điện tử) của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) hoặc Sở Thông tin và Truyền thông địa phương hoặc chậm nhất là 48 giờ đối với khiếu nại có căn cứ từ người sử dụng; không lợi dụng mạng xã hội để viết bài dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn;

h. Tài khoản, trang cộng đồng, kênh nội dung, nhóm cộng đồng trên mạng xã hội khi cung cấp thông tin dưới hình thức livestream phải tuân thủ quy định về pháp luật chuyên ngành.

i. Người Sử Dụng không được lợi dụng mạng xã hội để hoạt động báo chí không phép.

k. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

VII. Quyền và trách nhiệm của đơn vị thiết lập mạng xã hội 24HMoney

1. Quyền của đơn vị thiết lập mạng xã hội 24HMoney

a. Cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho cộng đồng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

b. Trong quá trình sử dụng mạng xã hội, nếu người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của người sử dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào.

c. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng mạng xã hội 24HMoney có quyền xem xét để đưa ra biện pháp xử lý thích hợp và có thể yêu cầu cơ quan chức năng truy tố trước pháp luật nếu hành vi có dấu hiệu tội phạm.

d. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, 24HMoney có quyền sử dụng những thông tin mà người sử dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

e. Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này, 24HMoney có quyền tắt ngay lập tức các thông tin được đăng tải bởi người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của người sử dụng vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của người sử dụng khác, 24HMoney sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu phát hiện vi phạm 24HMoney có quyền tắt ngay lập tức các thông tin được đăng tải bởi người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của người sử dụng vi phạm. Chúng tôi (24HMoney) có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tuy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, người sử dụng sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của 24HMoney là quyết định cuối cùng và người sử dụng có nghĩa vụ chấp hành.

2. Trách nhiệm của 24HMoney

a. Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội

b. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng mạng xã hội.

c. Có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng, thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng.

d. Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

f. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại điều 5 Nghị định 72/2013 NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng khi có yêu cầu.

g. Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đên hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

h. Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của người dùng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

i. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội.

k. Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

m. Nhận và giải quyết khiếu nại của người dùng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng 24HMoney, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

VIII. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo.

1. 24HMoney sẽ chịu trách nhiệm đối với các vấn đề về hệ thống hoạt động mạng xã hội trong quá trình người sử dụng 24HMoney theo quy định của pháp luật.

2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai... người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh, tuy nhiên 24HMoney sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

3. Chúng tôi (24HMoney) hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về việc người sử dụng tự ý cung cấp thông tin tài khoản cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác. 24HMoney đã cảnh báo cho người sử dụng về việc tiết lộ thông tin trên internet, do đó, khi người sử dụng cung cấp thông tin tài khoản của mình cho người khác, người sử dụng đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

4. Bài viết, clip, video của Người sử dụng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp. Nội dung được đăng tải không phản ánh quan điểm hay chính sách của 24HMoney. Khi 24HMoney có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. 24HMoney có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm Khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép. Quyết định của 24HMoney là quyết định cuối cùng và người dùng chịu trách nhiệm chấp hành.

IX. Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền

1. Tại các khu vực được phép đăng tải nội dung, người sử dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng 24HMoney mặc định và người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của người sử dụng với hoặc nhóm người sử dụng, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

2. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trên mạng xã hội 24HMoney. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác để thực hiện các quyền trên.

3. 24HMoney được quyền sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người sử dụng cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng mạng xã hội 24HMoney.

4. Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:

- Nếu người sử dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình được cung cấp thông qua mạng xã hội 24HMoney đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền.

- Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

- Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:

+ Chữ ký thật của người người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.

+ Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm.

+ Mô tả về nơi mà các tài liệu bạn cho là vi phạm nằm trên các mạng xã hội 24HMoney để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu đó.

+ Thông tin liên hệ của bạn như địa chỉ, số điện thoại, email để 24HMoney có thể liên hệ.

+ Nếu tài khoản 24HMoney vi phạm về sở hữu trí tuệ thông qua việc người sử dụng gửi thông báo, nếu kết quả cho thấy Tài khoản có sự vi phạm thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, 24HMoney có toàn quyền quyết định xóa tài khoản vi phạm.

X. Những rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên internet

- Khi chia sẻ thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội, người sử dụng thường cập nhật thông tin trong phần tiểu sử, ảnh, cập nhật trạng thái (những tin chia sẻ với những người trong danh sách bạn bè) và bình luận (những hồi đáp về phần cập nhật trạng thái của người khác). Những thông tin này có chiều hướng tăng dần và thường xuyên được cập nhật liên tục. Chẳng hạn, người sử dụng có thể để lộ địa chỉ nơi mình sống, thời gian thường có mặt (và vắng mặt) ở nhà, nơi làm việc. Việc chia sẻ này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có mưu đồ bất chính có thông tin để lên kế hoạch thực hiện một vụ án (trộm cắp, giết người, hiếp dâm …)

- Nhiều người sử dụng internet dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình. Các thông tin có thể bị bộc lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến bạn bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng.

- Nhiều người không lường trước được rằng một khi thông tin được chia sẻ trao đổi trên mạng, nó trở thành thông tin công cộng. Ngay cả khi chỉ chia sẻ cập nhật trạng thái với một người hoặc một nhóm người thì người sử dụng cũng không thể kiểm soát được những người này sẽ làm gì với những thông tin ấy. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trên mạng cũng có thể được xem là thông tin công cộng và từ chỗ là thông tin riêng tư sẽ bị chia sẻ và phổ biến rộng rãi.

- Trong phạm vi của mình, 24HMoney sẽ bảo đảm tối đa thông tin cá nhân thành viên, tuy nhiên trong môi trường Internet dễ bị tấn công và xâm phạm là khó tránh khỏi.

XI. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Thời hạn giải quyết khi có khiếu nại, tranh chấp phát sinh là 2 tuần, theo quy trình cụ thể sau:

Bước 1: Khi có tranh chấp xảy ra (từ 3 đến 5 ngày):

- Đối với người gửi khiếu nại tranh chấp cần có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ thông tin xác thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn.

- Đối với 24HMoney sẽ có trách nhiệm kiểm tra các chứng cứ, thông tin mà bên khiếu nại đưa ra và có phản hồi thông qua hệ thống đã nhận khiếu nại.

Bước 2: Giải quyết tranh chấp (từ 4 tới 6 ngày):

- Trong trường hợp tranh chấp phát sinh đã được chứng minh từ lỗi của một thành viên xác định 24HMoney sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. 24HMoney sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, bình luận của thành viên đó trên 24HMoney đồng thời yêu cầu thành viên đó phải công khai xin lỗi bên đã bị xâm phạm.

- Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ trao đổi giữa các bên, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Bước 3: Nghĩa vụ thông báo (2 ngày):

Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị 24HMoney.

24HMoney có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các thành viên của mạng xã hội giải quyết các tranh chấp trong phạm vi của mạng xã hội.

Những thành viên là các nhân tổ chức có thể gửi khiếu nại về kênh liên lạc được quy định tại điều XIII của thỏa thuận này.

Ban quản trị mạng xã hội 24HMoney tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của các thành viên tham gia mạng xã hội. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng ký hoặc viết bình luận tôn trọng lẫn nhau đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nhân thân. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong thông tin đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

XII. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

1. Nguyên tắc chung

24HMoney hiểu rõ tầm quan trọng của sự bảo mật thông tin cá nhân của Bạn/Người sử dụng 24HMoney. Chúng tôi cố gắng minh bạch hóa về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển và lưu trữ thông tin cá nhân của người sử dụng trong quá trình sử dụng 24HMoney. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Policy) cung cấp tổng quan về những dữ liệu nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và những gì chúng tôi làm với dữ liệu đó.

Vui lòng lưu ý rằng Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này được áp dụng ngay khi người sử dụng dùng Dịch vụ của chúng tôi. Vì vậy, người sử dụng cần đọc cẩn thận Chính sách bảo mật thông tin cá nhân bởi vì bất kỳ lúc nào người sử dụng dùng Dịch vụ, tức là người sử dụng đồng ý với các điều kiện và điều khoản mà chúng tôi quy định trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân và các phần bổ sung của nó. Nếu không đồng ý với các điều kiện và điều khoản đó, thì người sử dụng không được sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực ngay tại thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi Chính sách bảo mật thông tin cá nhân được cập nhật, Người sử dụng vẫn sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người sử dụng đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật thông tin cá nhân mới.

2. Chúng tôi thu thập thông tin gì từ người sử dụng?

a) Thông tin mà người sử dụng cung cấp trực tiếp cho 24HMoney:

Khi truy cập vào 24HMoney, chúng tôi sẽ yêu cầu người sử dụng đăng nhập qua Số điện thoại và Tài khoản Facebook cá nhân. Vì vậy, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin đã khai báo trên tài khoản Facebook cá nhân của người sử dụng, bao gồm: Địa chỉ Email, họ tên, độ tuổi, giới tính, ảnh đại diện của người sử dụng và token ID.

b) Thông tin người sử dụng cung cấp trong quá trình sử dụng ứng dụng:

Thông tin đăng nhập: Thời gian và thời lượng người dùng sử dụng Dịch vụ, và bất kỳ thông tin nào khác được lưu trữ thiết bị của người dùng.

Thông tin thiết bị: kiểu phần cứng, số IMEI, và các yếu tố nhận dạng thiết bị, địa chỉ MAC, địa chỉ IP, phiên bản hệ điều hành và cài đặt thiết bị của người dùng.

3. Chúng tôi sử dụng thông tin của người sử dụng như thế nào?

Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp một cách có trách nhiệm và sẽ nỗ lực hết mình trong việc bảo mật thông tin. Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng cho những mục đích sau:

Cung cấp các dịch vụ nội dung tương ứng phù hợp với nhu cầu của từng người sử dụng

Phân tích, tối ưu trải nghiệm của người dùng.

Thực hiện các chương trình khuyến mãi, chơi game có thưởng.

4. Chúng tôi tiết lộ thông tin của người sử dụng cho ai?

a) Đối tác kinh doanh tin cậy

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của người dùng với đối tác kinh doanh tin cậy. Những pháp nhân này có thể sử dụng thông tin của người dùng để cung cấp các dịch vụ mà người dùng yêu cầu. Tuy nhiên, các tổ chức này không được sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để quảng cáo tiếp thị dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa được sự đồng ý của người dùng.

b) Các bên chính quyền, pháp lý

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nếu Chúng tôi tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:

Đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, thủ tục pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền;

Thực thi điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.

Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.

Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Chúng tôi, đối tác hoặc người dùng của Chúng tôi, hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.

5. Lưu trữ dữ liệu.

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin về Bạn trong thời gian cần thiết cho mục đích mà thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của Khách hàng hoặc theo luật pháp hiện hành.

6. Sử dụng các công nghệ lưu trữ cục bộ khác.

Chúng tôi và các đối tác của mình sử dụng nhiều loại công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ. Quá trình này có thể bao gồm việc sử dụng các công nghệ lưu trữ cục bộ tương đương để:

Có thể nhớ ký tự đăng nhập của người sử dụng để người sử dụng không phải nhập các ký tự đó mỗi khi đăng nhập vào dịch vụ;

Giúp Chúng tôi và đối tác hiểu những phần nào của Dịch vụ phổ biến nhất bởi vì chúng giúp Chúng tôi thấy Khách hàng truy cập vào những trang và tính năng nào cũng như thời gian mà họ sử dụng trên các trang đó. Bằng cách nghiên cứu loại thông tin này, Chúng tôi có thể điều chỉnh Dịch vụ cho phù hợp và cung cấp cho Khách hàng trải nghiệm tốt hơn;

Giúp Chúng tôi và đối tác hiểu những quảng cáo nào Khách hàng đã xem để có thể Khách hàng không phải nhận cùng quảng cáo đó mỗi khi Khách hàng truy cập Dịch vụ;

Giúp Chúng tôi và đối tác có thể cung cấp cho Khách hàng nội dung và quảng cáo có liên quan bằng cách thu thập thông tin về việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi cũng như các trang website và ứng dụng khác.

7. Sửa đổi hoặc xoá thông tin

Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân của mình và sử đổi thông tin này nếu chúng chưa đúng hoặc xoá bỏ các thông tin đó.

Việc thay đổi và/hoặc xoá bỏ như trên có thể không thực hiện được vào một số thời điểm nhất định khi có sự bất ổn định của hệ thống 24HMoney. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ nỗ lực để bạn có thể tiếp tục sửa chữa hoặc xoá bỏ thông tin cá nhân sớm nhất có thể nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề hoặc thiệt hại nào có thể có do việc chậm trễ này gây ra.

8. Bảo mật dữ liệu.

Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của Chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo dữ liệu cá nhân của Khách hàng được bảo vệ để không bị truy cập trái phép hoặc tình cờ, bị xử lý hoặc xóa bỏ. Chúng tôi duy trì cam kết bảo mật dữ liệu này bằng cách áp dụng những biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng

Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, nhà thầu và người đại diện của Chúng tôi truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho Chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

9. Tìm hiểu cách xóa vĩnh viễn tài khoản trên 24HMoney.

Chúng tôi cung cấp xóa tài khoản trên 24HMoney bao gồm app và web. Dữ liệu sẽ xóa bao gồm các thông tin như: ảnh đại diện, tên hiển thị, danh mục theo dõi như mã chứng khoán, người dùng, dữ liệu về game chứng khoán giả lập, lịch sử xem tin tức, lịch sử bình luận, lịch sử đọc sách.

Cách xoá vĩnh viễn tài khoản trên app 24HMoney.

1. Nhấp vào menu trang cá nhân ở footer trang chủ

2. Nhấp vào menu Của tôi ở footer bên phải trong trang cá nhân

3. Cuộn xuống mục "Thông tin ứng dụng", bấm vào nút "Xóa tài khoản"

4. Hiển thị popup để xác nhận xóa tài khoản

5. Nhấp vào nút "Đồng ý" để xác nhận hành động, sau đó tài khoản của bạn sẽ chính thức bị xóa

Cách xoá vĩnh viễn tài khoản trên web 24HMoney.

1. Nhấp vào nút "Vào trang cá nhân" của bạn ở trên cùng bên trái trang chủ hoặc truy cập vào link https://24hmoney.vn/users/delete-account

2. Nhấp vào nút "..." ở trên cùng trang cá nhân, sau đó nhấp vào menu "Xóa tài khoản".

3. Hiển thị trang xóa tài khoản, sau đó nhấp vào nút "Xóa tài khoản"

3. Nhấp vào nút "Đồng ý" để xác nhận hành động, sau đó tài khoản của bạn sẽ chính thức bị xóa.

XIII. Liên lạc

Email: support@24hmoney.vn

Địa chỉ: Công ty TNHH 24HMoney – Tầng 5 tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu , Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.

XIV. Hiệu lực của thỏa thuận:

1. Các điều khoản quy định tại thỏa thuận này được quy định trên mạng xã hội có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. 24HMoney sẽ công bố rõ trên mạng xã hội 24HMoney về những thay đổi, bổ sung đó.

2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội 24HMoney này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của thỏa thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội 24HMoney có giá trị từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

BAN QUẢN TRỊ MXH 24HMONEY