menu
24hmoney
Tín hiệu
TPB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong

(Tien Phong Commercial Joint Stock Bank)
17.40 -0.20 (-1.14%)

Cập nhật lúc 13:05:28 17/04

KL: 1,308,800 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Thu nhập lãi thuần

3,996.1

43.8%

2,962.7

8.1%

2,729

-10.1%

2,736.9

-3.3%

2,779.7

-1.1%

2,740.7

16.8%

3,034.9

20.1%

2,831.4

25.1%

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

7,753.2

28.7%

6,895.2

27.5%

7,195.6

34.5%

6,715.3

33.5%

6,022.9

27.3%

5,406.2

27.6%

5,351.3

22.6%

5,030.5

22.9%

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

3,757.1

-15.8%

3,932.5

-47.5%

4,466.5

-92.8%

3,978.4

-80.9%

3,243.2

-68.8%

2,665.6

-41%

2,316.5

-26%

2,199.1

-20.2%

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

114.1

-86%

665.9

-2.6%

803.6

18.1%

695.7

36%

816.2

66.6%

683.8

91.1%

680.6

65%

511.4

81.2%

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

395.9

-61.6%

890

-1.6%

1,003.7

9.4%

888.8

19.5%

1,030.6

55.8%

904.6

60.7%

917.4

55.4%

743.6

67.1%

chi phí hoạt động dịch vụ

281.8

-31.4%

224.1

-1.5%

200.1

15.5%

193.1

16.9%

214.5

-25%

220.8

-7.7%

236.8

-33.1%

232.3

-42.8%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng

342.5

325.5%

123.1

3.9%

162.6

-9.2%

151

370%

80.5

-69.1%

118.5

365.2%

179.1

12.4%

32.1

1,622%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

32.3

126.5%

551.6

7,764%

237.7

-48.3%

34.2

-57.7%

-121.9

-130.1%

7

-99.2%

460.1

64.6%

81

-70%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

-41.8

-138.3%

-89.1

-141.4%

-15.7

-107.2%

41.2

-74.2%

108.9

5.6%

215

111.7%

218.1

284.5%

160.1

1,124%

Thu nhập từ hoạt động khác

330.7

1.9%

186.6

-48.5%

169.2

-53.4%

185.8

-32.5%

324.6

72.3%

362.3

241.8%

362.9

513.5%

275.2

93.4%

Chi phí hoạt động khác

372.4

-72.7%

275.7

-87.2%

185

-27.7%

144.6

-25.6%

215.6

-153%

147.2

-3,238%

144.9

-5,819%

115.1

27.1%

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí hoạt động

1,843.4

-12%

1,345.6

-3.6%

1,930.6

-9.5%

1,579.1

-27.6%

1,646.1

-17%

1,298.8

-38%

1,762.8

-42.4%

1,237.6

-25.7%

Lợi nhuận từ HDKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

2,599.8

28.9%

2,868.6

16.3%

1,986.6

-29.3%

2,080

-12.6%

2,017.3

-8.5%

2,466.2

-9.8%

2,810

27.9%

2,378.4

31.2%

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

1,970.2

-1,619%

1,293

-293.6%

368.1

43%

315

58.3%

114.6

79.5%

328.5

75.6%

645.3

-5.4%

755.3

-93.1%

Tổng lợi nhuận trước thuế

629.6

-66.9%

1,575.7

-26.3%

1,618.4

-25.2%

1,765

8.7%

1,902.7

15.7%

2,137.7

54.1%

2,164.7

36.6%

1,623.1

14.1%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

135.7

64.6%

312.8

26.6%

325.3

25.1%

351.8

-8.7%

383.4

-16.4%

426.1

-53.8%

434.2

-36.7%

323.7

-14%

Chi phí thuế TNDN hiện hành

135.7

64.6%

312.8

26.6%

325.3

25.1%

351.8

-8.7%

383.4

-16.4%

426.1

-53.8%

434.2

-36.7%

323.7

-14%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận sau thuế

493.9

-67.5%

1,262.8

-26.2%

1,293.1

-25.3%

1,413.2

8.8%

1,519.3

15.5%

1,711.6

54.2%

1,730.5

36.6%

1,299.4

14.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại