menu
24hmoney
Tín hiệu
VCB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

(Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam)
89.00 -1.70 (-1.87%)

Cập nhật lúc 14:45:46 24/03

KL: 630,000 CP

Xem tín hiệu kỹ thuật (RSI, SMA, MACD, MCDX...)
Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên VCB

Giá trần 97.00
Giá TC 90.70
Giá sàn 84.40
NN mua 286,700
Cao nhất 91.00
Trung bình 89.50
Thấp nhất 88.90
NN bán 245,603
Dư mua
Dư bán
9,500 89
90 5,300
11,600 88.9
90.1 10,700
11,700 88.8
90.2 8,000
32,800
24,000
Thống kê khớp lệnh VCB
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:45:03

89

-1.70

213,200

-

14:29:33

89.4

-1.30

200

B

14:29:33

89.4

-1.30

300

B

14:29:33

89.4

-1.30

600

B

14:29:09

89.4

-1.30

400

B

14:29:09

89.4

-1.30

200

B

14:28:38

89.4

-1.30

800

B

14:28:38

89.4

-1.30

100

B

14:28:33

89.5

-1.20

600

B

14:28:33

89.4

-1.30

600

B

14:28:33

89.4

-1.30

1,000

B

14:28:33

89.4

-1.30

400

B

14:28:33

89.4

-1.30

400

B

14:27:31

89.4

-1.30

300

B

14:27:13

89.5

-1.20

100

-

14:27:13

89.5

-1.20

100

-

14:27:13

89.6

-1.10

1,000

-

14:27:13

89.6

-1.10

100

-

14:27:13

89.7

-1.00

1,000

-

14:27:13

89.7

-1.00

500

-

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới