menu
24hmoney
CTG (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam

(Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industrial And Trade)
29.15 -0.05 (-0.17%)

Cập nhật lúc 10:20:00 03/02

KL: 399,600 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên CTG

Giá trần 31.20
Giá TC 29.20
Giá sàn 27.20
NN mua 61,500
Cao nhất 29.30
Trung bình 29.21
Thấp nhất 29.10
NN bán 20,000
Dư mua
Dư bán
49,100 29.15
29.2 50,900
155,200 29.1
29.25 17,700
208,900 29.05
29.3 28,800
413,200
97,400
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới