menu
24hmoney
Tín hiệu
GAS (HOSE)

Tổng Công ty Khí Việt Nam-Công ty Cổ phần

(PetroVietNam Gas Joint Stock Corporation)
91.50 +2.60 (+2.92%)

Cập nhật lúc 14:45:07 28/09

KL: 924,000 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20 Q3/21 % Q3/20

Doanh thu

24,042.6

-13.1%

21,214.5

-20.5%

22,052

9.3%

24,329.1

31.2%

27,653.4

21.8%

26,689.1

51.9%

20,177.1

30%

18,542.9

16.4%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

24,042.6

-13.1%

21,214.5

-20.5%

22,052

9.3%

24,329.1

31.2%

27,653.4

21.8%

26,689.1

51.9%

20,177.1

30%

18,542.9

16.4%

Giá vốn hàng bán

19,699.9

5%

16,372.2

24%

17,183.1

-3.2%

19,932.1

-31.7%

20,741.1

-9.6%

21,552.7

-50.7%

16,650.4

-29%

15,135.6

-16.1%

Lợi nhuận gộp

4,342.8

-37.2%

4,842.2

-5.7%

4,868.8

38.1%

4,397

29.1%

6,912.2

82.8%

5,136.5

57.1%

3,526.7

34.6%

3,407.3

17.2%

Thu nhập tài chính

598.5

57.5%

536.1

105%

489.6

61.4%

437.1

5.1%

379.9

85.8%

261.5

-0.6%

303.4

5.3%

415.9

8.3%

Chi phí tài chính

95.2

53.1%

75.2

26.3%

182.9

-60.6%

183.4

-53.1%

203

-79.2%

102.1

-83.1%

113.9

-340.3%

119.8

-566.6%

Chi phí tiền lãi

62.4

31.8%

62.1

24.3%

95.9

0.8%

67.5

20.6%

91.5

-31.2%

82

-55.2%

96.6

-289.4%

85

-408.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

10

-6.8%

-0.6

28.1%

6.1

3.4%

11.7

82%

10.7

185.8%

-0.8

20.5%

5.9

494.5%

6.4

2,474%

Chi phí bán hàng

546.4

-1%

636.1

-5.8%

682.2

-6.7%

615.5

-31.5%

541.2

-10.2%

601.4

-12.6%

639.3

-17%

468.1

8.7%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

306.1

-74.8%

426.7

-21.5%

350.3

33.7%

198.2

-24%

175.1

60%

351.2

0.6%

528.4

-107.2%

159.8

-3%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

4,003.5

-37.3%

4,239.7

-2.4%

4,149

62.4%

3,848.7

24.9%

6,383.5

116.5%

4,342.5

67.8%

2,554.4

22.9%

3,081.9

18.3%

Thu nhập khác

-3

-117.3%

28.3

-32.3%

26.1

356.5%

26.5

751%

17.5

1,326%

41.7

-42.8%

5.7

-79.3%

3.1

-34.2%

Chi phí khác

-1.4

-163.7%

-1.3

55%

-6.1

35.7%

-24.1

-3,612%

-0.5

96.8%

-2.8

88.4%

-9.5

54%

-0.6

84.9%

Thu nhập khác, ròng

-4.4

-126%

27

-30.7%

20

623.8%

2.5

-0.5%

17

210.3%

38.9

-20%

-3.8

-155.3%

2.5

450.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

3,999.1

-37.5%

4,266.6

-2.6%

4,169

63.5%

3,851.2

24.9%

6,400.5

118.2%

4,381.4

66.1%

2,550.6

22.3%

3,084.4

18.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

792.6

36.9%

840.7

4.6%

803.2

-66.4%

769.6

-23.6%

1,256.1

-102.7%

881

-52.2%

482.8

-13.2%

622.8

-14.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

10.4

-228.1%

9.1

-82.5%

29.2

23.8%

7.4

286.9%

3.2

72.8%

5

-499.1%

38.3

-276.1%

1.9

-74.6%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

803

36.2%

849.8

4.1%

832.3

-59.7%

762.2

-22.8%

1,259.3

-99.4%

886

-52.8%

521.1

-28.7%

620.8

-15.6%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

3,196

-37.8%

3,416.8

-2.3%

3,336.7

64.4%

3,089

25.4%

5,141.2

123.4%

3,495.4

69.9%

2,029.5

20.7%

2,463.5

19.1%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

40.4

-26.1%

66.6

-0.1%

86.7

32.2%

59.8

29.7%

54.7

38.8%

66.7

140.2%

65.6

6,475%

46.1

3.1%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

3,155.6

-38%

3,350.3

-2.3%

3,250

65.5%

3,029.2

25.3%

5,086.5

124.9%

3,428.7

68.9%

1,963.9

16.7%

2,417.4

19.5%

EPS Quý

1,601

-38.9%

1,749

-2.2%

1,678

68%

1,562

25.8%

2,619

147.5%

1,789

69.1%

999

19.4%

1,242

19.6%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại