menu
24hmoney
Tín hiệu
GAS (HOSE)

Tổng Công ty Khí Việt Nam-Công ty Cổ phần

(PetroVietNam Gas Joint Stock Corporation)
75.70 -0.20 (-0.26%)

Cập nhật lúc 14:45:08 17/05

KL: 965,100 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

23,315

9.9%

22,603.6

2.5%

22,153.4

-8.9%

24,042.6

-13.1%

21,214.5

-20.5%

22,052

9.3%

24,329.1

31.2%

27,653.4

21.8%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

33

N/A

27.2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

23,315

9.9%

22,570.6

2.4%

22,126.2

-9.1%

24,042.6

-13.1%

21,214.5

-20.5%

22,052

9.3%

24,329.1

31.2%

27,653.4

21.8%

Giá vốn hàng bán

19,623.9

-19.9%

18,512.3

-7.7%

18,444.5

7.5%

19,699.9

5%

16,372.2

24%

17,183.1

-3.2%

19,932.1

-31.7%

20,741.1

-9.6%

Lợi nhuận gộp

3,691.1

-23.8%

4,058.3

-16.6%

3,681.6

-16.3%

4,342.8

-37.2%

4,842.2

-5.7%

4,868.8

38.1%

4,397

29.1%

6,912.2

82.8%

Thu nhập tài chính

462.9

-13.6%

544.2

11.2%

594.2

36%

598.5

57.5%

536.1

105%

489.6

61.4%

437.1

5.1%

379.9

85.8%

Chi phí tài chính

181.2

-140.9%

137.8

24.7%

278.5

-51.9%

95.2

53.1%

75.2

26.3%

182.9

-60.6%

183.4

-53.1%

203

-79.2%

Chi phí tiền lãi

108.4

-74.6%

109.9

-14.6%

105.6

-56.4%

62.4

31.8%

62.1

24.3%

95.9

0.8%

67.5

20.6%

91.5

-31.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-0.2

61.3%

8.7

43.4%

8.6

-26.4%

10

-6.8%

-0.6

28.1%

6.1

3.4%

11.7

82%

10.7

185.8%

Chi phí bán hàng

585.2

8%

699.8

-2.6%

661.6

-7.5%

546.4

-1%

636.1

-5.8%

682.2

-6.7%

615.5

-31.5%

541.2

-10.2%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

218

48.9%

405.8

-15.9%

336.2

-69.7%

306.1

-74.8%

426.7

-21.5%

350.3

33.7%

198.2

-24%

175.1

60%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

3,169.5

-25.2%

3,367.8

-18.8%

3,008.2

-21.8%

4,003.5

-37.3%

4,239.7

-2.4%

4,149

62.4%

3,848.7

24.9%

6,383.5

116.5%

Thu nhập khác

1.7

-93.9%

2.9

-89%

5.5

-79.4%

-3

-117.3%

28.3

-32.3%

26.1

356.5%

26.5

751%

17.5

1,326%

Chi phí khác

-0.6

55.2%

-5.8

5%

-4.6

80.8%

-1.4

-163.7%

-1.3

55%

-6.1

35.7%

-24.1

-3,612%

-0.5

96.8%

Thu nhập khác, ròng

1.2

-95.7%

-3

-114.8%

0.8

-66.5%

-4.4

-126%

27

-30.7%

20

623.8%

2.5

-0.5%

17

210.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

3,170.6

-25.7%

3,364.8

-19.3%

3,009

-21.9%

3,999.1

-37.5%

4,266.6

-2.6%

4,169

63.5%

3,851.2

24.9%

6,400.5

118.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

620.2

26.2%

575.1

28.4%

604.2

21.5%

792.6

36.9%

840.7

4.6%

803.2

-66.4%

769.6

-23.6%

1,256.1

-102.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

6.8

25.5%

13.8

52.8%

0.5

-107.4%

10.4

-228.1%

9.1

-82.5%

29.2

23.8%

7.4

286.9%

3.2

72.8%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

627

26.2%

588.8

29.3%

604.8

20.6%

803

36.2%

849.8

4.1%

832.3

-59.7%

762.2

-22.8%

1,259.3

-99.4%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

2,543.6

-25.6%

2,776

-16.8%

2,404.3

-22.2%

3,196

-37.8%

3,416.8

-2.3%

3,336.7

64.4%

3,089

25.4%

5,141.2

123.4%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

31.9

-52%

53

-38.9%

27.1

-54.7%

40.4

-26.1%

66.6

-0.1%

86.7

32.2%

59.8

29.7%

54.7

38.8%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

2,511.7

-25%

2,723

-16.2%

2,377.2

-21.5%

3,155.6

-38%

3,350.3

-2.3%

3,250

65.5%

3,029.2

25.3%

5,086.5

124.9%

EPS Quý

1,093

-37.5%

1,165

-30.6%

1,218

-22%

1,601

-38.9%

1,749

-2.2%

1,678

68%

1,562

25.8%

2,619

147.5%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại