menu
24hmoney
Tín hiệu
VHM (HOSE)

Công ty cổ phần Vinhomes

(Vinhomes Joint Stock Company)
47.60 -0.40 (-0.83%)

Cập nhật lúc 13:23:43 29/03

KL: 592,600 CP

Xem tín hiệu kỹ thuật (RSI, SMA, MACD, MCDX...)
Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên VHM

Giá trần 51.30
Giá TC 48.00
Giá sàn 44.65
NN mua 161,500
Cao nhất 48.05
Trung bình 47.53
Thấp nhất 47.10
NN bán 192,553
Dư mua
Dư bán
2,400 47.5
47.6 200
1,300 47.45
47.7 7,700
14,200 47.4
47.75 200
17,900
8,100
Thống kê khớp lệnh VHM
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

13:22:59

47.6

-0.40

100

M

13:21:16

47.6

-0.40

200

M

13:21:10

47.5

-0.50

100

B

13:20:33

47.6

-0.40

2,500

M

13:20:33

47.6

-0.40

1,300

M

13:20:33

47.6

-0.40

700

M

13:20:33

47.6

-0.40

1,000

M

13:20:33

47.55

-0.45

100

M

13:20:33

47.55

-0.45

3,200

M

13:19:34

47.5

-0.50

100

B

13:19:34

47.5

-0.50

100

B

13:19:34

47.5

-0.50

600

B

13:19:05

47.5

-0.50

400

B

13:19:05

47.5

-0.50

700

B

13:19:05

47.5

-0.50

700

B

13:19:04

47.5

-0.50

1,100

B

13:19:04

47.5

-0.50

100

B

13:18:38

47.5

-0.50

300

B

13:18:37

47.55

-0.45

500

M

13:18:12

47.5

-0.50

800

B

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới