menu
24hmoney
Tín hiệu
BVH (HOSE)

Tập đoàn Bảo Việt

(BaoViet Holdings)
49.25 +0.05 (+0.10%)

Cập nhật lúc 14:45:33 08/02

KL: 481,300 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên BVH

Giá trần 52.60
Giá TC 49.20
Giá sàn 45.80
NN mua 290,443
Cao nhất 50.10
Trung bình 49.50
Thấp nhất 49.10
NN bán 39,430
Dư mua
Dư bán
9,000 49.2
49.25 700
3,100 49.15
49.7 1,300
6,800 49.1
49.8 600
18,900
2,600
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới