menu
24hmoney
Tín hiệu
FPT (HOSE)

Công ty Cổ phần FPT

(FPT Corporation)
81.20 +0.50 (+0.62%)

Cập nhật lúc 14:45:33 08/02

KL: 669,700 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên FPT

Giá trần 86.30
Giá TC 80.70
Giá sàn 75.10
NN mua 221,978
Cao nhất 81.70
Trung bình 81.24
Thấp nhất 80.60
NN bán 222,307
Dư mua
Dư bán
3,000 81.2
81.3 100
9,900 81.1
81.4 1,600
8,600 81
81.5 100
21,500
1,800
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới