menu
24hmoney
Tín hiệu
BCM (HOSE)

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP

(Investment and Industrial Development Joint Stock Corporation)
51.60 -2.70 (-4.97%)

Cập nhật lúc 14:45:04 19/04

KL: 1,151,400 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

5,169.7

478.3%

1,143.2

-49.5%

1,099.6

-43.1%

791.5

-44.9%

894

-71.3%

2,264.2

156.4%

1,933.1

14%

1,436.9

2%

Các khoản giảm trừ

110

-626.8%

15.8

-1,914%

6

-268.3%

0.1

97.5%

15.1

-1,655%

0.8

99.4%

1.6

41.4%

3.5

65.6%

Doanh thu thuần

5,059.6

475.7%

1,127.3

-50.2%

1,093.6

-43.4%

791.4

-44.8%

878.8

-71.8%

2,263.4

197.3%

1,931.5

14.1%

1,433.3

2.5%

Giá vốn hàng bán

2,469.3

-330.4%

399

74.9%

502.1

48.3%

385

37.2%

573.7

64.8%

1,588.5

-362.7%

970.7

-2.8%

612.7

25.2%

Lợi nhuận gộp

2,590.3

748.9%

728.4

7.9%

591.5

-38.4%

406.4

-50.5%

305.1

-79.4%

674.9

61.5%

960.8

28.4%

820.6

41.5%

Thu nhập tài chính

19.8

63.9%

6.8

-37.4%

10.3

-85.7%

51.8

130.8%

12.1

-5%

10.9

-19.1%

71.6

513.5%

22.5

-27.9%

Chi phí tài chính

296.3

-16.8%

149.2

-6.8%

268.8

-20.5%

191.3

28%

253.7

55.3%

139.6

14.4%

223.1

-40.1%

265.7

-73.7%

Chi phí tiền lãi

296.2

-16.9%

149.2

-6.8%

268.8

-23.2%

191.3

28%

253.5

26.9%

139.6

14%

218.2

-37%

265.7

-73.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

568.7

2.6%

6.4

-63.2%

158.6

-60.6%

55.1

-67.7%

554.5

105.8%

17.3

-84.7%

402.7

14.4%

170.4

-38%

Chi phí bán hàng

290.2

4.8%

181.7

-8.8%

250.6

-97.1%

146.2

11.3%

304.7

-75%

166.9

-20.8%

127.1

32.3%

164.9

-29.4%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

223.5

6.7%

140.9

-21.6%

124.2

-76%

94.9

14.2%

239.6

13.5%

115.9

-19.4%

70.5

22.1%

110.6

-14.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

2,368.9

3,110%

269.9

-3.9%

116.8

-88.5%

80.9

-82.9%

73.8

-90.1%

280.7

91.7%

1,014.3

50.4%

472.4

-7.2%

Thu nhập khác

3.7

117.7%

4.7

-87.2%

7.1

-95.4%

5.7

-62.3%

-21.1

-163%

36.5

1,069%

154.2

1,103%

15.2

91.1%

Chi phí khác

-10.6

66.3%

-5.9

5.8%

-103.2

-119%

-7.6

60.7%

-31.4

89.7%

-6.3

93.5%

-47.1

60.5%

-19.3

-111.3%

Thu nhập khác, ròng

-6.9

86.9%

-1.3

-104.2%

-96.1

-189.8%

-1.9

54.7%

-52.4

80.6%

30.2

132.1%

107

200.6%

-4.1

-247.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

2,362

10,956%

268.6

-13.6%

20.7

-98.2%

79.1

-83.1%

21.4

-95.5%

310.9

494.2%

1,121.3

97.3%

468.3

-7.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

312.3

-2,073%

53

-2.3%

46.2

56.6%

4.7

94%

14.4

89.8%

51.8

-2,499%

106.4

-86.8%

77.2

-13.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0

77.7%

0

N/A

0

115.6%

N/A

N/A

0.1

84.3%

N/A

N/A

0

-100.2%

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

312.3

-2,065%

53

-2.3%

46.2

56.6%

4.7

94%

14.4

89.8%

51.8

-2,499%

106.4

-119.2%

77.2

-93.1%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

2,049.7

29,416%

215.6

-16.8%

-25.6

-102.5%

74.4

-81%

6.9

-97.9%

259.2

414.8%

1,014.9

95.3%

391

-16.4%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-1.2

97.5%

-1.7

-103.1%

-107

-262.3%

-17.1

49%

-49.4

-205.5%

55.9

3,068%

65.9

79.2%

-33.5

-396.7%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

2,051

3,542%

217.4

6.9%

81.4

-91.4%

91.5

-78.5%

56.3

-80.2%

203.3

318.5%

948.9

96.5%

424.6

-7%

EPS Quý

1,827

3,283%

74

21.3%

65

-93.1%

88

-67.9%

54

-70.8%

61

29.8%

941

79.6%

274

-21.9%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại