menu
24hmoney
Tín hiệu
SHB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

(SaiGon Ha Noi Comercial Join Stock Bank)
11.35 -0.15 (-1.30%)

Cập nhật lúc 13:39:18 17/04

KL: 14,768,200 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Thu nhập lãi thuần

5,356.1

24.8%

4,421.5

-8.3%

4,107.6

-2%

5,843.9

38.4%

4,292.1

-10.1%

4,820.8

21.6%

4,193.4

-10.1%

4,222.7

89.7%

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

15,132.5

34.5%

13,750.1

29.5%

13,961.4

41.3%

15,158.5

61.1%

11,249.5

12.9%

10,615.8

16%

9,881.7

13%

9,407.3

21.5%

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

9,776.4

-40.5%

9,328.6

-61%

9,853.8

-73.2%

9,314.6

-79.7%

6,957.4

-34%

5,795

-11.8%

5,688.3

-39.5%

5,184.6

6%

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

134.2

-45.6%

37.9

-85.1%

129.3

-42%

222.3

41.4%

246.9

39.2%

254.5

73.6%

222.8

64.9%

157.3

24.3%

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

252.8

-26%

102

-69.9%

225.2

-26.8%

308.6

26.3%

341.4

27%

339.3

50.5%

307.6

35.7%

244.2

30%

chi phí hoạt động dịch vụ

118.5

-25.4%

64.1

24.4%

95.9

-13.2%

86.3

0.8%

94.5

-3.4%

84.8

-7.5%

84.7

7.5%

87

-41.8%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng

45

120.4%

107.8

482%

64.6

31.6%

64.8

129.3%

20.4

-38.9%

18.5

-47.8%

49.1

132.3%

28.3

-47.2%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

0.8

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

34.2

0.7%

11.5

-87.5%

27.4

156.9%

1

-98.5%

34

-80.6%

92.5

-80.5%

-48

-119.8%

65.9

27.1%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

283

158.4%

12.4

-90.5%

75.6

-69.3%

70

-66.6%

109.5

-86.4%

130.7

252.5%

246.1

420.1%

209.2

120.7%

Thu nhập từ hoạt động khác

307.8

129.7%

38.4

-75.5%

81.2

-70.2%

85.9

-66%

134

-83.6%

156.6

285.6%

272.7

98.4%

252.3

129.2%

Chi phí hoạt động khác

24.8

-1.3%

26

-0.4%

5.6

79%

15.9

63%

24.5

-58.5%

25.9

-633%

26.6

87.6%

43.1

-181.7%

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

44.3

-2,166%

N/A

N/A

682.9

8,481%

1.7

-83.7%

2.1

-87.6%

N/A

N/A

8.1

N/A

10.2

391.1%

Chi phí hoạt động

1,192.5

5.6%

1,546.1

-31.1%

1,086.7

-14.9%

1,209.8

-21.6%

1,262.8

6.4%

1,179.4

-29.4%

945.6

24.5%

995

-11.7%

Lợi nhuận từ HDKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

4,615.7

34.1%

3,045.1

-26.4%

4,001.4

7.9%

4,993.9

35%

3,442.2

-25.7%

4,137.6

10.4%

3,709.6

-0.7%

3,698.6

122.3%

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

3,880.8

-37.7%

619.8

29.5%

1,537.1

-32.6%

1,374

-191%

2,818.6

18.6%

879.5

53.2%

1,159.2

47.6%

472.1

N/A

Tổng lợi nhuận trước thuế

735

17.9%

2,425.3

-25.6%

2,464.3

-3.4%

3,619.9

12.2%

623.6

-46.7%

3,258.2

74.3%

2,550.4

67.5%

3,226.5

93.9%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

155.9

-7.5%

366.6

45.1%

512.8

-3.5%

738.8

-14.6%

145.1

37.1%

667.6

-78.4%

495.6

-63%

644.8

-93.1%

Chi phí thuế TNDN hiện hành

155.9

-7.5%

364.2

45%

515.2

-2.8%

738.8

-14.6%

145.1

37.1%

661.9

-81.4%

501.2

-60%

644.8

-93.1%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

N/A

N/A

2.4

58.2%

2.4

-58.2%

N/A

N/A

N/A

N/A

5.6

39.6%

5.6

-39.6%

N/A

N/A

Lợi nhuận sau thuế

579.1

21%

2,058.7

-20.5%

1,951.5

-5%

2,881.2

11.6%

478.5

-49%

2,590.6

73.3%

2,054.8

68.7%

2,581.7

94.1%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

1,335

-23.2%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1,738

31.4%

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại