menu
24hmoney
Tín hiệu
MBB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

(Military Commercial Joint Stock Bank)
23.90 -0.05 (-0.21%)

Cập nhật lúc 14:45:22 23/02

KL: 49,051,800 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Thu nhập lãi thuần

9,163.5

-4.8%

9,811.8

8.6%

9,481.4

5.7%

10,227.2

22%

9,629.6

34.3%

9,038.6

38.7%

8,969.4

36.7%

8,385.5

40.9%

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

16,996.7

11.1%

17,322.4

32.9%

17,440.9

39.8%

17,383.1

49%

15,303.7

49.6%

13,038.2

36%

12,480.1

29.5%

11,663.9

29.4%

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

7,833.2

-38%

7,510.6

-87.8%

7,959.5

-126.7%

7,155.9

-118.3%

5,674.1

-85.5%

3,999.5

-30.1%

3,510.7

-14.3%

3,278.4

-7.1%

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

1,455.7

19%

1,079.1

37.6%

860.8

-14.8%

689.6

-38.3%

1,223.7

-9.1%

784.3

-15.3%

1,010.4

-1.9%

1,117.1

4.8%

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

3,758.6

4.9%

3,240

-2.7%

3,290

-9.2%

2,848.9

-23.1%

3,583.9

-6.2%

3,331.3

26.3%

3,622.2

10.4%

3,706.3

44.3%

chi phí hoạt động dịch vụ

2,302.9

2.4%

2,160.9

15.2%

2,429.2

7%

2,159.3

16.6%

2,360.2

4.6%

2,547

-48.8%

2,611.8

-15.9%

2,589.1

-72.3%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng

289.7

-20.3%

224.5

-44.1%

324.9

-31.1%

370.7

-20.6%

363.5

-12.7%

401.8

12.7%

471.6

46.5%

467

97.4%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

196.1

3,390%

186

12,532%

122.5

255%

37

-62.8%

5.6

-90.4%

1.5

-99%

34.5

76%

99.5

442.1%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

-124

-271.4%

180.6

6.6%

108.9

122.5%

135

-86.8%

72.4

-60%

169.4

-36%

49

-84.2%

1,024.5

52.4%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

761.5

68.7%

570.7

-2.5%

629

11%

467

-13.2%

451.5

-50.3%

585.5

20.4%

566.7

-11.9%

538

-55.8%

Thu nhập từ hoạt động khác

761.5

68.7%

570.7

-2.5%

1,123.6

24.5%

467

-13.2%

451.5

-50.3%

585.5

20.4%

902.4

-21.7%

538

-55.8%

Chi phí hoạt động khác

N/A

N/A

N/A

N/A

494.7

-47.3%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

335.7

34.1%

N/A

N/A

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

7.9

53.1%

12.6

146.5%

33.4

-72.3%

3.2

125.3%

5.2

-86.3%

5.1

-34.8%

120.2

212.1%

1.4

-95.4%

Chi phí hoạt động

3,875.9

-6.8%

3,334

10.6%

4,135.2

-7.1%

3,567.9

0.8%

3,628.4

-4.8%

3,728.8

-23.3%

3,860.6

-25.1%

3,597.9

-28.3%

Lợi nhuận từ HDKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

7,874.4

-3.1%

8,731.2

20.3%

7,425.7

0.9%

8,361.8

4.1%

8,123

22.1%

7,257.5

27.9%

7,361.3

26.1%

8,035.2

25.8%

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

1,587.2

55.7%

1,447.4

-50.5%

1,202.8

12.5%

1,849.6

13%

3,585.4

-78.3%

962

45.9%

1,374.8

43.5%

2,125.5

-17.5%

Tổng lợi nhuận trước thuế

6,287.3

38.6%

7,283.8

15.7%

6,222.9

4%

6,512.2

10.2%

4,537.6

-2.3%

6,295.5

61.5%

5,986.5

75.7%

5,909.7

29%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1,242.2

-32.5%

1,463.1

-16.1%

1,240.4

-4%

1,306.6

-10.4%

937.6

0.3%

1,260.6

-62.4%

1,192.7

-76.5%

1,183.2

-29.5%

Chi phí thuế TNDN hiện hành

1,256.5

-34.6%

1,466.7

-16.5%

1,240.4

-3.2%

1,306.3

-9.9%

933.8

0.6%

1,258.5

-64.9%

1,201.8

-74.3%

1,188.8

-29.9%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

14.3

479.3%

3.6

275.6%

0.1

-100.6%

0.4

-106.4%

3.8

-205.5%

2.1

83.7%

9.1

-33.6%

5.5

181.4%

Lợi nhuận sau thuế

4,986.4

45.2%

5,773.3

18.3%

4,893.5

5.8%

5,023.7

10.5%

3,434.1

-2.6%

4,879.2

61.5%

4,623.2

78.1%

4,546.2

28%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-58.7

64.6%

-47.4

69.5%

-88.9

47.9%

-181.9

-0.9%

-165.9

5.9%

-155.7

-55.6%

-170.6

-26.9%

-180.2

-58.8%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại