menu
24hmoney
Tín hiệu
PLX (HOSE)

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

(Vietnam National Petroleum Group)
36.55 -0.55 (-1.48%)

Cập nhật lúc 14:45:13 27/09

KL: 1,673,300 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20 Q3/21 % Q3/20

Doanh thu

65,775.3

-22.6%

67,458.9

0.6%

78,411

58.7%

73,720.5

112.8%

85,012.9

81.3%

67,043.7

75.2%

49,398.3

57.8%

34,645.3

26.1%

Các khoản giảm trừ

25.5

16%

26.6

-11.9%

27.9

-5.8%

25.8

-28.7%

30.3

-4.7%

23.8

-9.6%

26.4

1.3%

20

-3.7%

Doanh thu thuần

65,749.8

-22.6%

67,432.3

0.6%

78,383.1

58.8%

73,694.8

112.8%

84,982.5

81.3%

67,019.9

75.2%

49,371.9

57.9%

34,625.3

26.1%

Giá vốn hàng bán

61,818.7

25.1%

63,873.1

0.6%

74,097.2

-60%

70,892

-117.5%

82,526.3

-93.5%

64,242.5

-84.3%

46,322.5

-68.1%

32,589.6

-34%

Lợi nhuận gộp

3,931.1

60%

3,559.2

28.1%

4,285.8

40.5%

2,802.8

37.7%

2,456.3

-41.9%

2,777.5

-18.2%

3,049.4

-17.9%

2,035.7

-35.1%

Thu nhập tài chính

432

4.9%

513.7

59.9%

920.1

217.6%

278.6

5.8%

411.6

74.6%

321.4

53.1%

289.7

39.1%

263.2

32.8%

Chi phí tài chính

355.1

30.5%

382.3

-27.4%

560.2

-115.6%

318.5

-48.6%

511.1

-193.2%

300.2

-61%

259.8

-58.1%

214.4

7.3%

Chi phí tiền lãi

230.1

-35.4%

232.8

-50.3%

167.6

-16.1%

154.1

6.1%

170

-13.6%

154.9

-7.3%

144.4

1%

164

15%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

193.4

8.3%

149.9

-36%

144.8

-5.3%

142.6

96.5%

178.6

3.8%

234.1

37.7%

153

-17.8%

72.6

-52.4%

Chi phí bán hàng

2,958.2

-13%

2,807.7

-22.2%

3,191.4

-33.8%

2,406.9

-25%

2,617

-7.9%

2,297.8

5.1%

2,385.4

4.8%

1,924.8

4.3%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

219.5

-6.9%

206.6

-13.7%

241.2

1.6%

196.1

-31.5%

205.4

0.5%

181.7

-0.2%

245

7.6%

149.1

31.3%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

1,023.7

456.6%

826.2

49.3%

1,358

125.6%

302.5

264.1%

-287

-115.7%

553.3

-43.8%

601.9

-48.8%

83.1

-91.9%

Thu nhập khác

50.4

29.1%

25.5

-0.1%

305.1

16.9%

25.9

-11.2%

39

-46.8%

25.6

-28%

260.9

429.9%

29.1

-70%

Chi phí khác

-10.2

53.4%

-13.4

-72.8%

-16.8

50.6%

-15.5

-6,849%

-22

70.8%

-7.7

-19.3%

-33.9

-81.6%

-0.2

98%

Thu nhập khác, ròng

40.2

135.3%

12.2

-31.8%

288.4

27%

10.4

-64.1%

17.1

1,062%

17.8

-38.6%

227

642.4%

28.9

-66.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1,063.8

494.1%

838.4

46.8%

1,646.4

98.6%

312.8

179.4%

-270

-114.8%

571.1

-43.6%

828.9

-31.2%

112

-89.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

185.9

-58.4%

95.1

27.7%

187.5

-45.8%

16.3

149.1%

117.4

52.7%

131.5

39.2%

128.6

-424.6%

33.2

50.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

13.7

-94.6%

76.3

-2,863%

44.7

-4,010%

139.3

-17,650%

253.4

1,603%

2.8

104.6%

1.1

100.5%

0.8

100.6%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

172.2

-226.6%

171.4

-33.2%

232.2

-82.2%

123

-279.4%

136.1

158.3%

128.7

53.5%

127.4

35.7%

32.4

83.1%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

891.6

765.8%

667

50.8%

1,414.2

101.6%

189.8

138.6%

-133.9

-108.4%

442.4

-39.9%

701.4

-30.3%

79.5

-91.4%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

78.5

173.4%

47.3

-76.2%

246.2

131.1%

90.9

2,596%

-106.9

-210.6%

199.1

165.6%

106.5

45%

3.4

-95%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

813.1

3,107%

619.7

154.7%

1,168

96.3%

98.9

29.9%

-27

-101.8%

243.3

-63.2%

594.9

-36.3%

76.2

-91.1%

EPS Quý

616

784.4%

462

122.1%

894

97.3%

78

23.8%

-90

-110.1%

208

-65.5%

453

-34.3%

63

-90%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại