menu
24hmoney
Tín hiệu
PLX (HOSE)

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

(Vietnam National Petroleum Group)
35.30 -0.65 (-1.81%)

Cập nhật lúc 14:45:19 17/04

KL: 448,800 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

68,682.5

-12.4%

72,439.1

-1.7%

65,775.3

-22.6%

67,458.9

0.6%

78,411

58.7%

73,720.5

112.8%

85,012.9

81.3%

67,043.7

75.2%

Các khoản giảm trừ

26.1

6.6%

25

2.9%

25.5

16%

26.6

-11.9%

27.9

-5.8%

25.8

-28.7%

30.3

-4.7%

23.8

-9.6%

Doanh thu thuần

68,656.4

-12.4%

72,414.1

-1.7%

65,749.8

-22.6%

67,432.3

0.6%

78,383.1

58.8%

73,694.8

112.8%

84,982.5

81.3%

67,019.9

75.2%

Giá vốn hàng bán

64,674.4

12.7%

68,634.6

3.2%

61,818.7

25.1%

63,873.1

0.6%

74,097.2

-60%

70,892

-117.5%

82,526.3

-93.5%

64,242.5

-84.3%

Lợi nhuận gộp

3,982

-7.1%

3,779.6

34.9%

3,931.1

60%

3,559.2

28.1%

4,285.8

40.5%

2,802.8

37.7%

2,456.3

-41.9%

2,777.5

-18.2%

Thu nhập tài chính

606.1

-34.1%

1,189

326.8%

432

4.9%

513.7

59.9%

920.1

217.6%

278.6

5.8%

411.6

74.6%

321.4

53.1%

Chi phí tài chính

357.2

36.2%

627.2

-96.9%

355.1

30.5%

382.3

-27.4%

560.2

-115.6%

318.5

-48.6%

511.1

-193.2%

300.2

-61%

Chi phí tiền lãi

214.7

-28.1%

226.2

-46.8%

230.1

-35.4%

232.8

-50.3%

167.6

-16.1%

154.1

6.1%

170

-13.6%

154.9

-7.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

119.4

-17.6%

136.9

-4%

193.4

8.3%

149.9

-36%

144.8

-5.3%

142.6

96.5%

178.6

3.8%

234.1

37.7%

Chi phí bán hàng

3,252.1

-1.9%

3,109.9

-29.2%

2,958.2

-13%

2,807.7

-22.2%

3,191.4

-33.8%

2,406.9

-25%

2,617

-7.9%

2,297.8

5.1%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

299

-24%

215.5

-9.9%

219.5

-6.9%

206.6

-13.7%

241.2

1.6%

196.1

-31.5%

205.4

0.5%

181.7

-0.2%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

799.1

-41.2%

1,152.8

281.1%

1,023.7

456.6%

826.2

49.3%

1,358

125.6%

302.5

264.1%

-287

-115.7%

553.3

-43.8%

Thu nhập khác

84.2

-72.4%

38.5

49%

50.4

29.1%

25.5

-0.1%

305.1

16.9%

25.9

-11.2%

39

-46.8%

25.6

-28%

Chi phí khác

-33.4

-99.2%

-11.5

25.6%

-10.2

53.4%

-13.4

-72.8%

-16.8

50.6%

-15.5

-6,849%

-22

70.8%

-7.7

-19.3%

Thu nhập khác, ròng

50.8

-82.4%

27

160.6%

40.2

135.3%

12.2

-31.8%

288.4

27%

10.4

-64.1%

17.1

1,062%

17.8

-38.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

849.9

-48.4%

1,179.8

277.1%

1,063.8

494.1%

838.4

46.8%

1,646.4

98.6%

312.8

179.4%

-270

-114.8%

571.1

-43.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

75.7

59.6%

437.9

-2,783%

185.9

-58.4%

95.1

27.7%

187.5

-45.8%

16.3

149.1%

117.4

52.7%

131.5

39.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

10

77.7%

12.6

91%

13.7

-94.6%

76.3

-2,863%

44.7

-4,010%

139.3

-17,650%

253.4

1,603%

2.8

104.6%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

85.7

63.1%

450.4

-266.1%

172.2

-226.6%

171.4

-33.2%

232.2

-82.2%

123

-279.4%

136.1

158.3%

128.7

53.5%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

764.2

-46%

729.4

284.3%

891.6

765.8%

667

50.8%

1,414.2

101.6%

189.8

138.6%

-133.9

-108.4%

442.4

-39.9%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

123.1

-50%

-8.8

-109.7%

78.5

173.4%

47.3

-76.2%

246.2

131.1%

90.9

2,596%

-106.9

-210.6%

199.1

165.6%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

641

-45.1%

738.2

646%

813.1

3,107%

619.7

154.7%

1,168

96.3%

98.9

29.9%

-27

-101.8%

243.3

-63.2%

EPS Quý

480

-46.3%

560

618%

616

784.4%

462

122.1%

894

97.3%

78

23.8%

-90

-110.1%

208

-65.5%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại