menu
24hmoney
Tín hiệu
MWG (HOSE)

Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động

(MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION)
40.70 -0.15 (-0.37%)

Cập nhật lúc 09:46:01 08/12

KL: 556,800 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

30,520.8

-5.6%

29,725

-14.3%

27,335.1

-25.8%

30,877.8

-15.4%

32,322.5

31.9%

34,702.8

8.5%

36,819.2

18.2%

36,497.3

32.7%

Các khoản giảm trừ

233.2

24.9%

260.2

28.7%

229.3

35%

289.4

19.4%

310.5

-80.9%

365.1

-12.5%

352.5

-7.4%

359

-12.6%

Doanh thu thuần

30,287.7

-5.4%

29,464.8

-14.2%

27,105.8

-25.7%

30,588.4

-15.4%

32,012

31.6%

34,337.7

8.5%

36,466.7

18.3%

36,138.3

32.9%

Giá vốn hàng bán

24,609.2

0%

24,023.7

11%

21,891.3

22.8%

22,658.9

21.2%

24,620

-34.9%

27,001.3

-10.1%

28,342.4

-19.1%

28,763.4

-37.5%

Lợi nhuận gộp

5,678.5

-23.2%

5,441.2

-25.8%

5,214.5

-35.8%

7,929.5

7.5%

7,392

21.4%

7,336.4

2.7%

8,124.3

15.7%

7,374.9

17.5%

Thu nhập tài chính

619.1

77.5%

585.4

96.6%

359.1

1.2%

311.8

-18.9%

348.7

20.8%

297.8

-2.3%

354.9

23.1%

384.5

58.1%

Chi phí tài chính

444.9

-2.4%

396.9

-10.2%

295.8

-43.4%

381.5

-69.3%

434.6

-163.9%

360.2

-110.8%

206.3

-35%

225.4

-53.7%

Chi phí tiền lãi

438.4

-0.9%

384.5

-5.1%

295.8

-47.5%

361.1

-92.7%

434.6

-165.1%

366

-115.4%

200.5

-31.3%

187.4

-30.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

11.8

13,468%

Chi phí bán hàng

5,314.3

0.5%

5,211.1

-8.4%

4,784.7

5%

6,603.5

-36.1%

5,342.6

-25.1%

4,807.9

-5.8%

5,036

-18.6%

4,853

-13.9%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

341.5

-8%

229.2

54.2%

324.7

73.8%

292

56.1%

316.2

67.6%

500.3

54.5%

1,239.4

-13.9%

666

15%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

196.8

-88%

189.4

-90.4%

168.4

-91.6%

964.2

-52.4%

1,647.3

70.6%

1,965.8

20.7%

1,997.4

9.5%

2,026.7

52.6%

Thu nhập khác

11

-35.3%

5.5

-71.6%

13.5

-17.9%

9

-72.5%

17

-15.7%

19.2

384.1%

16.4

-13.7%

32.7

89.3%

Chi phí khác

-25.8

89.5%

-65.1

77%

-22.9

-112.7%

-39.8

-320%

-246.4

-1,284%

-282.9

-4,459%

-10.8

30.1%

-9.5

20.2%

Thu nhập khác, ròng

-14.8

93.5%

-59.6

77.4%

-9.5

-268.3%

-30.8

-233%

-229.5

-9,889%

-263.7

-11,723%

5.6

56.5%

23.2

331.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

182

-87.2%

129.8

-92.4%

159

-92.1%

933.4

-54.5%

1,417.8

46.5%

1,702.1

4.7%

2,003

9.6%

2,049.9

53.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

127

74.4%

99.5

81.8%

140.5

74.6%

196.6

62.2%

496.1

-116.7%

546.7

-30.6%

553.6

-18%

520

-14.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

16.2

-8.3%

12.9

48%

2.8

166.8%

117.8

-452.6%

14.9

-132.1%

24.8

-487.4%

4.1

79%

33.4

-48.2%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

143.2

72%

112.4

80.3%

137.7

75.3%

314.4

35.4%

511.1

-180.3%

571.5

-38.6%

557.7

-14.1%

486.6

-24.3%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

38.8

-95.7%

17.4

-98.5%

21.3

-98.5%

619

-60.4%

906.8

15.4%

1,130.7

-6.8%

1,445.2

8%

1,563.3

65.9%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.1

-85.6%

0

-98.7%

0

-98.2%

-0

-102.3%

0.5

27.9%

0.7

1.4%

0.8

17.3%

0.8

65.6%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

38.7

-95.7%

17.4

-98.5%

21.3

-98.5%

619

-60.4%

906.2

15.4%

1,130

-6.8%

1,444.5

8%

1,562.5

65.9%

EPS Quý

26

-95.8%

11

104.3%

15

-99.3%

422

182.6%

618

-52.4%

-256

-110.1%

2,026

-30.1%

-511

-124.6%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại