menu
24hmoney
Tín hiệu
MWG (HOSE)

Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động

(MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION)
63.50 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:45:04 21/06

KL: 7,135,200 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt NamTop 4 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

31,685

15.9%

31,653.2

2.5%

30,520.8

-5.6%

29,725

-14.3%

27,335.1

-25.8%

30,877.8

-15.4%

32,322.5

31.9%

34,702.8

8.5%

Các khoản giảm trừ

198.5

13.4%

231.7

19.9%

233.2

24.9%

260.2

28.7%

229.3

35%

289.4

19.4%

310.5

-80.9%

365.1

-12.5%

Doanh thu thuần

31,486.5

16.2%

31,421.5

2.7%

30,287.7

-5.4%

29,464.8

-14.2%

27,105.8

-25.7%

30,588.4

-15.4%

32,012

31.6%

34,337.7

8.5%

Giá vốn hàng bán

24,773.9

-13.2%

25,235

-11.4%

24,609.2

0%

24,023.7

11%

21,891.3

22.8%

22,658.9

21.2%

24,620

-34.9%

27,001.3

-10.1%

Lợi nhuận gộp

6,712.6

28.7%

6,186.5

-22%

5,678.5

-23.2%

5,441.2

-25.8%

5,214.5

-35.8%

7,929.5

7.5%

7,392

21.4%

7,336.4

2.7%

Thu nhập tài chính

585.3

63%

603.4

93.5%

619.1

77.5%

585.4

96.6%

359.1

1.2%

311.8

-18.9%

348.7

20.8%

297.8

-2.3%

Chi phí tài chính

375.2

-26.9%

418.6

-9.7%

444.9

-2.4%

396.9

-10.2%

295.8

-43.4%

381.5

-69.3%

434.6

-163.9%

360.2

-110.8%

Chi phí tiền lãi

267

9.7%

329

8.9%

438.4

-0.9%

384.5

-5.1%

295.8

-47.5%

361.1

-92.7%

434.6

-165.1%

366

-115.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-20.5

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

4,821.3

-0.8%

5,607.1

15.1%

5,314.3

0.5%

5,211.1

-8.4%

4,784.7

5%

6,603.5

-36.1%

5,342.6

-25.1%

4,807.9

-5.8%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

868.5

-167.5%

301

-3.1%

341.5

-8%

229.2

54.2%

324.7

73.8%

292

56.1%

316.2

67.6%

500.3

54.5%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

1,212.4

619.8%

463.2

-52%

196.8

-88%

189.4

-90.4%

168.4

-91.6%

964.2

-52.4%

1,647.3

70.6%

1,965.8

20.7%

Thu nhập khác

24.6

82.8%

6.9

-22.5%

11

-35.3%

5.5

-71.6%

13.5

-17.9%

9

-72.5%

17

-15.7%

19.2

384.1%

Chi phí khác

-30.8

-34.4%

-251.2

-531.3%

-25.8

89.5%

-65.1

77%

-22.9

-112.7%

-39.8

-320%

-246.4

-1,284%

-282.9

-4,459%

Thu nhập khác, ròng

-6.2

34.5%

-244.3

-692.3%

-14.8

93.5%

-59.6

77.4%

-9.5

-268.3%

-30.8

-233%

-229.5

-9,889%

-263.7

-11,723%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1,206.2

658.8%

218.9

-76.5%

182

-87.2%

129.8

-92.4%

159

-92.1%

933.4

-54.5%

1,417.8

46.5%

1,702.1

4.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

311.3

-121.6%

66.3

66.3%

127

74.4%

99.5

81.8%

140.5

74.6%

196.6

62.2%

496.1

-116.7%

546.7

-30.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

8

189.9%

62.3

47.1%

16.2

-8.3%

12.9

48%

2.8

166.8%

117.8

-452.6%

14.9

-132.1%

24.8

-487.4%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

303.2

-120.2%

128.6

59.1%

143.2

72%

112.4

80.3%

137.7

75.3%

314.4

35.4%

511.1

-180.3%

571.5

-38.6%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

903

4,143%

90.3

-85.4%

38.8

-95.7%

17.4

-98.5%

21.3

-98.5%

619

-60.4%

906.8

15.4%

1,130.7

-6.8%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.5

3,632%

0.1

424.2%

0.1

-85.6%

0

-98.7%

0

-98.2%

-0

-102.3%

0.5

27.9%

0.7

1.4%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

902.4

4,143%

90.3

-85.4%

38.7

-95.7%

17.4

-98.5%

21.3

-98.5%

619

-60.4%

906.2

15.4%

1,130

-6.8%

EPS Quý

617

4,013%

62

-85.3%

26

-95.8%

11

104.3%

15

-99.3%

422

182.6%

618

-52.4%

-256

-110.1%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả