menu
24hmoney
Tín hiệu
VIC (HOSE)

Tập đoàn VINGROUP - CTCP

(VINGROUP Joint Stock Company)
42.80 -0.15 (-0.35%)

Cập nhật lúc 14:44:53 05/12

KL: 3,626,700 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

47,955.9

66.6%

47,284.6

253.3%

38,974.7

113.7%

41,172

19.4%

28,791.6

-4.4%

13,384.6

-64.3%

18,239.2

-21.7%

34,478.2

-4%

Các khoản giảm trừ

8

83.8%

10.6

3,732%

11.3

-9.8%

4.2

79.4%

49.2

-939.6%

0.3

99.2%

10.3

6.6%

20.3

80.1%

Doanh thu thuần

47,947.9

66.8%

47,295.2

253.4%

38,963.4

113.7%

41,167.9

19.5%

28,742.4

-4.5%

13,384.3

-64.3%

18,228.9

-21.8%

34,457.8

-3.8%

Giá vốn hàng bán

36,208.4

-57.5%

36,644.7

-102.4%

34,528.5

-91.6%

28,363.4

-8.2%

22,984.1

-24.8%

18,103.5

32.9%

18,023.8

9.9%

26,217.8

13.3%

Lợi nhuận gộp

11,739.5

103.9%

10,650.6

325.7%

4,434.9

2,062%

12,804.5

55.4%

5,758.3

-50.8%

-4,719.2

-145.1%

205.1

-93.8%

8,240

47.7%

Thu nhập tài chính

1,311.6

-86.9%

4,189.2

-59.5%

10,066.5

-6.3%

2,529.3

-21.3%

9,998.7

550.8%

10,352.8

164.3%

10,737.7

50.6%

3,212.4

-72.7%

Chi phí tài chính

8,209.9

-62.1%

4,472.3

-7.4%

3,794.9

-36.1%

2,269.4

18.6%

5,065

-79.9%

4,163.3

-42.3%

2,787.4

-0.7%

2,788.3

20.8%

Chi phí tiền lãi

5,504.4

-81.3%

3,194.6

13.4%

3,331.5

-40.4%

2,954

-15.3%

3,036.9

-13%

3,689.1

-40.6%

2,372.3

12.3%

2,560.9

6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

17.8

157.3%

-8.6

79.6%

-110.6

-2,481%

-3.4

41.7%

-31.1

-170.2%

-42.1

-155.6%

-4.3

45.9%

-5.8

-0.8%

Chi phí bán hàng

3,225.4

-68.4%

3,120.7

-63.1%

2,581

-48.8%

3,683.3

-82.4%

1,914.9

-49.6%

1,912.8

7%

1,734.6

-2.4%

2,019.5

41.7%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

3,778.1

-0.6%

3,051.3

-7.7%

3,213

30%

5,170.1

45.7%

3,756.1

34.9%

2,832.1

50.8%

4,589.5

-46.4%

9,515.8

-50.8%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-2,144.4

-143%

4,186.9

226.2%

4,801.8

162.8%

4,207.6

246.3%

4,989.9

48.6%

-3,316.6

-191.7%

1,827

-34.9%

-2,876.9

-170.9%

Thu nhập khác

7,312.5

1,361%

114.2

-97.8%

220.7

10.9%

186.3

-61.6%

500.4

256.8%

5,083.9

2,925%

198.9

6.2%

485

51%

Chi phí khác

-692.8

-191.2%

-665.6

-219%

-758.3

-675.4%

-439.2

89%

-237.9

-29%

-208.6

-22.5%

-97.8

53.1%

-3,977

-2,596%

Thu nhập khác, ròng

6,619.7

2,422%

-551.4

-111.3%

-537.6

-631.5%

-252.9

92.8%

262.4

693.7%

4,875.2

N/A

101.1

575.5%

-3,492

-2,109%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

4,475.3

-14.8%

3,635.5

133.3%

4,264.3

121.2%

3,954.7

162.1%

5,252.3

58.5%

1,558.6

-56.9%

1,928.2

-30.8%

-6,368.9

-250.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

3,913.9

17.3%

3,757.5

-155.5%

3,604.3

-188.2%

3,618.1

-58.9%

4,731.4

-62.4%

1,470.9

54%

1,250.8

17.4%

2,277.5

28%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

5.8

139.9%

521.9

12.1%

70.8

57.2%

73.7

112.2%

14.6

89.9%

465.4

155.8%

165.3

59.1%

602.5

-224.6%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

3,908.1

17.7%

3,235.6

-221.8%

3,675.1

-159.5%

3,544.4

-23.1%

4,746

-55.2%

1,005.5

66.6%

1,416.1

26.2%

2,880

-7.4%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

567.3

12%

400

-27.7%

589.1

15.1%

410.3

104.4%

506.3

97%

553.1

-8.1%

512

-41%

-9,248.9

-696.3%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

1,236.3

380.7%

-1,424.2

49.8%

-477.1

75.4%

-1,148.7

65%

-440.4

-172.4%

-2,839.2

-234.7%

-1,941.7

-58.3%

-3,284.8

-832.8%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-669

-170.7%

1,824.1

-46.2%

1,066.2

-56.5%

1,559

126.1%

946.8

369.5%

3,392.3

134%

2,453.8

17.2%

-5,964

-640.8%

EPS Quý

N/A

N/A

492

N/A

287

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại