menu
24hmoney
Tín hiệu
VIC (HOSE)

Tập đoàn VINGROUP - CTCP

(VINGROUP Joint Stock Company)
41.65 +0.20 (+0.48%)

Cập nhật lúc 14:45:04 21/06

KL: 2,683,900 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt NamTop 4 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

21,739.5

-44.2%

27,451.8

-33.3%

47,955.9

66.6%

47,284.6

253.3%

38,974.7

113.7%

41,172

19.4%

28,791.6

-4.4%

13,384.6

-64.3%

Các khoản giảm trừ

0.9

91.6%

24

-473.3%

8

83.8%

10.6

3,732%

11.3

-9.8%

4.2

79.4%

49.2

-939.6%

0.3

99.2%

Doanh thu thuần

21,738.5

-44.2%

27,427.8

-33.4%

47,947.9

66.8%

47,295.2

253.4%

38,963.4

113.7%

41,167.9

19.5%

28,742.4

-4.5%

13,384.3

-64.3%

Giá vốn hàng bán

23,693.6

31.4%

30,246.8

-6.6%

36,208.4

-57.5%

36,644.7

-102.4%

34,528.5

-91.6%

28,363.4

-8.2%

22,984.1

-24.8%

18,103.5

32.9%

Lợi nhuận gộp

-1,955.1

-144.1%

-2,819

-122%

11,739.5

103.9%

10,650.6

325.7%

4,434.9

2,062%

12,804.5

55.4%

5,758.3

-50.8%

-4,719.2

-145.1%

Thu nhập tài chính

18,940.7

88.2%

5,630.6

122.6%

1,311.6

-86.9%

4,189.2

-59.5%

10,066.5

-6.3%

2,529.3

-21.3%

9,998.7

550.8%

10,352.8

164.3%

Chi phí tài chính

7,277

-91.8%

6,040.5

-166.2%

8,209.9

-62.1%

4,472.3

-7.4%

3,794.9

-36.1%

2,269.4

18.6%

5,065

-79.9%

4,163.3

-42.3%

Chi phí tiền lãi

4,829.7

-45%

5,379.6

-82.1%

5,504.4

-81.3%

3,194.6

13.4%

3,331.5

-40.4%

2,954

-15.3%

3,036.9

-13%

3,689.1

-40.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-14.6

86.8%

3.5

204.9%

17.8

157.3%

-8.6

79.6%

-110.6

-2,481%

-3.4

41.7%

-31.1

-170.2%

-42.1

-155.6%

Chi phí bán hàng

3,320.6

-28.6%

3,116.1

15.4%

3,225.4

-68.4%

3,120.7

-63.1%

2,581

-48.8%

3,683.3

-82.4%

1,914.9

-49.6%

1,912.8

7%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

3,436.1

-6.9%

5,046.5

2.4%

3,778.1

-0.6%

3,051.3

-7.7%

3,213

30%

5,170.1

45.7%

3,756.1

34.9%

2,832.1

50.8%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

2,937.3

-38.8%

-11,388

-370.6%

-2,144.4

-143%

4,186.9

226.2%

4,801.8

162.8%

4,207.6

246.3%

4,989.9

48.6%

-3,316.6

-191.7%

Thu nhập khác

1,075.6

387.3%

14,175.5

7,509%

7,312.5

1,361%

114.2

-97.8%

220.7

10.9%

186.3

-61.6%

500.4

256.8%

5,083.9

2,925%

Chi phí khác

-1,519

-100.3%

-1,481.6

-237.3%

-692.8

-191.2%

-665.6

-219%

-758.3

-675.4%

-439.2

89%

-237.9

-29%

-208.6

-22.5%

Thu nhập khác, ròng

-443.5

17.5%

12,693.9

5,119%

6,619.7

2,422%

-551.4

-111.3%

-537.6

-631.5%

-252.9

92.8%

262.4

693.7%

4,875.2

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

2,493.9

-41.5%

1,305.8

-67%

4,475.3

-14.8%

3,635.5

133.3%

4,264.3

121.2%

3,954.7

162.1%

5,252.3

58.5%

1,558.6

-56.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

1,229.2

65.9%

14.6

99.6%

3,913.9

17.3%

3,757.5

-155.5%

3,604.3

-188.2%

3,618.1

-58.9%

4,731.4

-62.4%

1,470.9

54%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

70.4

199.5%

796.6

-1,180%

5.8

139.9%

521.9

12.1%

70.8

57.2%

73.7

112.2%

14.6

89.9%

465.4

155.8%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1,158.8

68.5%

811.2

77.1%

3,908.1

17.7%

3,235.6

-221.8%

3,675.1

-159.5%

3,544.4

-23.1%

4,746

-55.2%

1,005.5

66.6%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

1,335.1

126.6%

494.7

20.6%

567.3

12%

400

-27.7%

589.1

15.1%

410.3

104.4%

506.3

97%

553.1

-8.1%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-6,599.4

-1,283%

653.4

156.9%

1,236.3

380.7%

-1,424.2

49.8%

-477.1

75.4%

-1,148.7

65%

-440.4

-172.4%

-2,839.2

-234.7%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

7,934.5

644.2%

-158.8

-110.2%

-669

-170.7%

1,824.1

-46.2%

1,066.2

-56.5%

1,559

126.1%

946.8

369.5%

3,392.3

134%

EPS Quý

2,133

643.2%

N/A

N/A

N/A

N/A

492

N/A

287

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả