menu
24hmoney
Tín hiệu
VHM (HOSE)

Công ty cổ phần Vinhomes

(Vinhomes Joint Stock Company)
43.30 -1.50 (-3.35%)

Cập nhật lúc 14:45:23 23/02

KL: 11,753,200 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

8,697.6

-72.1%

32,724.1

83.8%

32,613.8

629.5%

29,298.6

228.3%

31,193.3

33.2%

17,804.9

-13.9%

4,470.4

-84%

8,923.5

-31.3%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

8,697.6

-72.1%

32,724.1

83.8%

32,613.8

629.5%

29,298.6

228.3%

31,193.3

33.2%

17,804.9

-13.9%

4,470.4

-84%

8,923.5

-31.3%

Giá vốn hàng bán

7,815.4

51.5%

17,767.2

-108.8%

19,506.2

-696.2%

22,655.5

-348%

16,108.6

-72.9%

8,509

-21%

2,449.9

82%

5,057.5

25.3%

Lợi nhuận gộp

882.2

-94.2%

14,956.9

60.9%

13,107.6

548.7%

6,643.1

71.8%

15,084.7

7%

9,295.9

-31.9%

2,020.6

-86%

3,866

-37.8%

Thu nhập tài chính

4,912.5

229.7%

1,845.2

-83.1%

2,420.8

167.1%

11,293.8

195%

1,489.9

-60.1%

10,922.4

683.8%

906.4

64.4%

3,829

66%

Chi phí tài chính

1,759.7

27.1%

953.5

-10.6%

407.8

41.7%

876.6

-83.6%

2,413.1

-121.9%

862.3

-68.3%

700.1

10%

477.4

-32.4%

Chi phí tiền lãi

1,013.8

-129.4%

716.3

1.1%

679.2

-17.9%

683

-43.4%

442

29.1%

724.5

-44.2%

575.9

6%

476.2

19.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

11.1

-65.5%

-2.1

-158.3%

1.1

-89.6%

0.5

-95.1%

32.3

N/A

3.5

-84.1%

10.6

-0.2%

10.7

-48.2%

Chi phí bán hàng

477.8

57.3%

682.5

8.2%

1,299.2

-271.1%

1,014.3

-210.4%

1,117.7

-10.2%

743.2

-169.2%

350.1

36.8%

326.7

28.5%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

2,421.1

-302.2%

635.9

-16.5%

581.8

-34.6%

543.9

49.5%

602

68.9%

546.1

-42.2%

432.3

-118%

1,077.4

-61.3%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

1,147.3

-90.8%

14,528.1

-19.6%

13,240.7

809.9%

15,502.5

166.2%

12,474.2

-9.5%

18,070.2

30.1%

1,455.1

-89.2%

5,824.1

-17.4%

Thu nhập khác

250.6

287.2%

54.9

-94.7%

-59

-139%

96.8

27%

64.7

-80.8%

1,033.5

3,410%

151.4

98.9%

76.2

74%

Chi phí khác

-74.7

-4.6%

-376.8

-143.1%

-541.6

-119.1%

-525.2

-3,494%

-71.4

-13,423%

-155

-219.9%

-247.1

-326.8%

-14.6

-10.2%

Thu nhập khác, ròng

175.9

2,725%

-321.9

-136.6%

-600.5

-527.1%

-428.5

-796%

-6.7

-102%

878.5

1,202%

-95.8

-626.7%

61.6

101.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1,323.1

-89.4%

14,206.2

-25%

12,640.2

829.9%

15,074.1

156.1%

12,467.5

-11.7%

18,948.7

37.2%

1,359.4

-89.9%

5,885.6

-16.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

614.8

119.2%

3,487.5

19.9%

3,368

-209.3%

3,034.4

-187.9%

3,204.8

-50.4%

4,351.6

-67.3%

1,088.8

63.6%

1,053.9

14.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

1,046.6

-237.4%

4.8

122%

476.9

-0.2%

116.8

-9.4%

310.2

-3,492%

22

-38.3%

477.7

297%

106.8

71.1%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

431.8

87.7%

3,482.6

20.4%

2,891

-373.1%

3,151.2

-171.5%

3,515

-64.3%

4,373.5

-67.2%

611.1

78.7%

1,160.7

27.8%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

891.4

-90%

10,723.5

-26.4%

9,749.2

1,202%

11,922.9

152.3%

8,952.5

-25.3%

14,575.2

30.2%

748.2

-92.9%

4,724.9

-13.7%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

65.7

166%

28.8

-64.6%

61.5

-24.8%

5.6

-97%

24.7

-54.1%

81.3

187.3%

81.8

60.6%

184.9

126.5%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

825.7

-90.8%

10,694.8

-26.2%

9,687.7

1,353%

11,917.3

162.5%

8,927.8

-25.2%

14,493.8

29.8%

666.5

-93.7%

4,540.1

-15.9%

EPS Quý

190

-90.9%

2,456

-26.2%

2,225

1,354%

2,737

162.4%

2,097

-23.5%

3,329

28.7%

153

-92.7%

1,043

-36.4%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại