ACB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

(Asia Commercial Joint Stock Bank)
23.25 +0.95 (+4.26%)

Cập nhật lúc 11:08:54 08/12

KL: 2,644,600 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên ACB

Giá trần 23.85
Giá TC 22.30
Giá sàn 20.75
NN mua 0
Cao nhất 23.80
Trung bình 23.00
Thấp nhất 22.30
NN bán 0
Dư mua
Dư bán
28,100 23.25
23.35 24,600
22,800 23.2
23.4 18,000
12,600 23.15
23.45 21,100
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới