BID (HOSE) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Bank for Investment and development of Vietnam)

35.05 +1.55 (+4.63%)

Cập nhật lúc 14:44:36 01/07

KL: 3,520,700 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên BID

Giá trần 35.80
Giá TC 33.50
Giá sàn 31.20
NN mua 414,300
Cao nhất 35.70
Trung bình 33.53
Thấp nhất 32.10
NN bán 659,000
Dư mua
Dư bán
7,800 35
35.05 2,800
13,400 34.8
35.1 16,400
19,200 34.75
35.2 29,200
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới