24hmoney

Đang tăng mạnh

Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.

HOSE
HNX
UPCOM
CW
Giá +/- %
FIT 15.95 +1.00 +6.69%
SGT 19.20 +1.00 +5.49%
GVR 34.80 +1.30 +3.88%
CTS 23.10 +0.80 +3.59%
PDR 89.00 +2.90 +3.37%
HPX 35.55 +1.00 +2.89%
NVL 115.00 +3.00 +2.68%
LPB 29.45 +0.65 +2.26%
CTF 20.75 +0.45 +2.22%
DXG 24.20 +0.50 +2.11%