menu
24hmoney
Tín hiệu
VCB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

(Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam)
85.40 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 11:29:27 06/12

KL: 293,400 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Thu nhập lãi thuần

12,596.1

-7.8%

14,020.6

9.6%

14,202.9

18.6%

14,809.5

37.4%

13,664

31%

12,797.2

15.3%

11,975.9

18.8%

10,781.3

3.8%

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

26,512.4

17.5%

28,822.2

39.4%

27,689.9

43.2%

25,534.1

41.3%

22,569.4

27.9%

20,671

15.9%

19,338.1

12.4%

18,066.7

5.3%

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

13,916.3

-56.3%

14,801.6

-88%

13,486.9

-83.2%

10,724.6

-47.2%

8,905.5

-23.5%

7,873.8

-16.7%

7,362.3

-3.4%

7,285.4

-7.6%

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

891

-19.2%

1,622.1

133.5%

1,456.3

-46.3%

2,331.3

-3.4%

1,102.3

-2.2%

694.6

62.1%

2,710.8

-21.1%

2,413.6

-21.4%

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

2,613.9

0.6%

3,236.4

62.7%

2,883.7

-22.3%

4,124

16.4%

2,598.2

33.7%

1,989.4

34.2%

3,713.4

-14%

3,543.8

-17%

chi phí hoạt động dịch vụ

1,722.9

-15.2%

1,614.3

-24.7%

1,427.4

-42.4%

1,792.7

-58.6%

1,495.9

-83.4%

1,294.7

-22.9%

1,002.6

-13.9%

1,130.3

6%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng

1,581.2

-0.4%

1,480.6

0.6%

1,705.7

12.1%

1,187.8

1.3%

1,587

35.3%

1,471.7

49.2%

1,521.9

46%

1,172.9

24.3%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

41.5

126.9%

59

216.7%

29.9

81%

4

128.8%

-154.4

-651.6%

18.6

98.7%

16.5

-79.5%

-14

-185.9%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

0.1

105.3%

-0.1

-100.1%

N/A

N/A

-2

97.7%

-1.2

N/A

84.9

N/A

-0.2

N/A

-85

N/A

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

520.8

33.7%

258.1

-70.7%

1,082.8

123.7%

299.6

-47.4%

389.5

-13.8%

880.9

145%

484

-52.2%

569.7

983%

Thu nhập từ hoạt động khác

872.7

41.5%

626.4

-38.2%

1,444.9

150.7%

721.5

-10.4%

617

-5.5%

1,013.5

100.5%

576.3

-49.3%

805.6

245.6%

Chi phí hoạt động khác

352

-54.7%

368.3

-177.7%

362.1

-292.3%

421.9

-78.8%

227.5

-13.2%

132.6

9.1%

92.3

25.7%

235.9

20.7%

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

146.6

15.2%

29.8

22.3%

39.5

61.4%

32.3

4.2%

127.3

184.6%

24.3

4.4%

24.5

-20.1%

31

-20.9%

Chi phí hoạt động

5,232.5

17.9%

5,656.1

2.8%

5,274.3

-17%

4,564.9

-49.3%

6,370

-27.3%

5,815.8

-22.8%

4,509.2

5.7%

3,056.8

10.9%

Lợi nhuận từ HDKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

10,544.8

1.9%

11,814.1

16.3%

13,242.9

8.3%

14,097.7

19.3%

10,344.4

25.4%

10,156.5

24.4%

12,224.2

12.1%

11,812.6

7.8%

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

1,493.6

46.2%

2,536.4

7.2%

2,021.6

11.1%

1,678.6

55.2%

2,778.2

-10.6%

2,733.5

15.3%

2,273.9

0%

3,748.2

3.5%

Tổng lợi nhuận trước thuế

9,051.2

19.6%

9,277.7

25%

11,221.3

12.8%

12,419.1

54%

7,566.2

31.9%

7,423.1

50.2%

9,950.3

15.3%

8,064.4

13.9%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1,776.6

-18.7%

1,849.7

-24.9%

2,229.4

-12.4%

2,485.6

-54.6%

1,496.8

-31.5%

1,481.2

-51.6%

1,982.8

-15%

1,607.6

-14.4%

Chi phí thuế TNDN hiện hành

1,775.6

-18.3%

1,848.8

-25.1%

2,225.4

-12%

3,407.4

-382.8%

1,501.4

-31.9%

1,478.3

-51.3%

1,986.5

-15.2%

705.7

49.8%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

1

-122%

0.9

69.6%

4.1

-212.2%

921.8

202.2%

4.6

2,443%

2.9

-695.3%

3.6

1,081%

901.9

N/A

Lợi nhuận sau thuế

7,268.9

19.9%

7,422.8

25%

8,986.4

12.9%

9,928.3

53.9%

6,064.9

32%

5,937

49.9%

7,962.2

15.3%

6,451.2

13.8%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-5.6

-23.2%

-5.1

-3.2%

-5.5

-4.3%

-5.2

5.7%

-4.6

11.3%

-5

-8.9%

-5.2

-6%

-5.6

11.5%

EPS Quý

1,301

1.5%

1,568

24.9%

1,899

12.9%

2,098

20.6%

1,282

3.5%

1,255

17.5%

1,682

-9.6%

1,739

13.8%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại