menu
24hmoney
Tín hiệu
VJC (HOSE)

Công ty cổ phần Hàng không VIETJET

(VIETJET Aviation Joint Stock Company)
103.30 -0.10 (-0.10%)

Cập nhật lúc 14:45:25 19/04

KL: 947,300 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

18,797

59.2%

14,234.7

22.7%

16,605.2

45.5%

12,897.9

185.2%

11,807.3

323.4%

11,600.5

337.1%

11,412.3

225.4%

4,522.2

11.7%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

18,797

59.2%

14,234.7

22.7%

16,605.2

45.5%

12,897.9

185.2%

11,807.3

323.4%

11,600.5

337.1%

11,412.3

225.4%

4,522.2

11.7%

Giá vốn hàng bán

18,899.4

-20.8%

12,993.9

-15.6%

15,888.7

-61.4%

11,835.8

-147.7%

15,650.4

-547%

11,236.7

-436.4%

9,843.1

-83.1%

4,779.1

5.6%

Lợi nhuận gộp

-102.3

97.3%

1,240.8

241.1%

716.6

-54.3%

1,062.2

513.5%

-3,843.1

-1,139%

363.8

-34.9%

1,569.2

184%

-256.8

74.7%

Thu nhập tài chính

2,717.7

31.7%

309.9

49%

465.9

157.4%

237

-79.5%

2,063.6

1,582%

207.9

874.4%

812.3

-134.1%

1,156

-17.1%

Chi phí tài chính

1,464.3

-8.3%

548.4

-133.5%

558.7

36.2%

479.3

-19%

1,352.5

-354.5%

234.9

21%

876.1

-429.5%

402.9

-960.3%

Chi phí tiền lãi

618.8

-51.5%

484.9

-87.3%

393.8

-11.5%

375.4

-10.7%

408.5

-53%

258.9

-3.4%

353.3

-106.7%

339.1

-184.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

765.5

-77.9%

618.9

-333.5%

413.3

-74.9%

420.4

-226.6%

430.2

-198.9%

142.8

-19.9%

236.3

-2.3%

128.7

-13.3%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

552

-201.1%

182

-31%

239.1

-178.1%

156

-31.7%

183.3

-38%

139

-127.7%

86

-4.7%

118.5

-10.4%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-166.5

95.5%

201.3

265.1%

-28.6

93.5%

243.5

-2.2%

-3,745.6

-4,462%

55.1

-46.5%

-441.4

-1,259%

249.1

110%

Thu nhập khác

461.1

-71.6%

15.9

-24.2%

47.8

-89.5%

1

15.6%

1,625

20,699%

20.9

21,114%

455.6

3,568%

0.9

123.6%

Chi phí khác

-17.2

-185%

-18.6

41.6%

-15.9

-4,966%

-1.6

N/A

-6.1

18.7%

-31.8

-68,651%

-0.3

-10.3%

N/A

N/A

Thu nhập khác, ròng

443.9

-72.6%

-2.7

75.1%

31.9

-93%

-0.6

-163.8%

1,618.9

N/A

-10.9

-20,843%

455.3

3,651%

0.9

123.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

277.4

113%

198.6

348.7%

3.2

-76.6%

243

-2.8%

-2,126.7

-2,502%

44.3

-57.1%

13.8

-72.4%

249.9

117.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

90.4

115.8%

216.7

-12,561%

1.1

99.3%

1.2

12.3%

572.5

-19,646%

1.7

52.5%

170.4

-1,188%

1.4

N/A

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

216

-163.4%

73.6

N/A

38.3

-167%

69

-1,535%

340.4

2,435%

N/A

N/A

57.1

248.6%

4.2

-150%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

125.5

45.9%

143.1

-8,261%

39.4

65.2%

70.2

-1,157%

232.1

-1,894%

1.7

94.5%

113.3

-119.2%

5.6

-166.1%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

151.8

106.4%

55.5

30.4%

-36.2

63.6%

172.7

-29.3%

-2,358.8

-2,426%

42.5

-40.7%

-99.4

-6,590%

244.4

98.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

25.7

1,087%

-79.7

-4,300%

0.9

-25.7%

0.5

N/A

-2.6

-130.8%

1.9

268.8%

1.2

203.3%

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

126.2

105.3%

135.1

232.4%

-37.1

63.1%

172.2

-29.5%

-2,356.2

-2,214%

40.6

-44.2%

-100.7

-33,944%

244.4

96.5%

EPS Quý

233

105.4%

249

232%

-69

62.9%

318

-29.5%

-4,350

-2,189%

75

-45.3%

-186

-9,200%

451

90.3%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại