menu
24hmoney
Tín hiệu
GVR (HOSE)

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(Viet Nam Rubber Group - Joint Stock Company)
14.70 -0.05 (-0.34%)

Cập nhật lúc 14:45:47 30/03

KL: 1,526,800 CP

Xem tín hiệu kỹ thuật (RSI, SMA, MACD, MCDX...)
Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên GVR

Giá trần 15.75
Giá TC 14.75
Giá sàn 13.75
NN mua 27,100
Cao nhất 15.00
Trung bình 14.83
Thấp nhất 14.70
NN bán 10,800
Dư mua
Dư bán
60,900 14.7
14.75 2,000
31,200 14.65
14.8 65,100
85,300 14.6
14.85 69,500
177,400
136,600
Thống kê khớp lệnh GVR
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:45:02

14.7

-0.05

78,300

B

14:29:58

14.75

0.00

100

B

14:29:55

14.75

0.00

100

M

14:29:55

14.75

0.00

1,200

M

14:29:47

14.75

0.00

700

B

14:29:42

14.75

0.00

10,000

M

14:29:42

14.75

0.00

3,000

M

14:29:42

14.75

0.00

6,300

M

14:29:28

14.75

0.00

200

B

14:29:28

14.75

0.00

500

B

14:29:28

14.75

0.00

100

B

14:29:27

14.75

0.00

100

B

14:29:27

14.75

0.00

2,500

B

14:29:27

14.75

0.00

300

B

14:29:00

14.75

0.00

100

B

14:28:51

14.75

0.00

1,000

B

14:28:36

14.75

0.00

8,600

B

14:28:36

14.75

0.00

200

B

14:28:36

14.75

0.00

2,000

B

14:28:36

14.75

0.00

200

B

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới