menu
24hmoney
Tín hiệu
ACB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

(Asia Commercial Joint Stock Bank)
25.10 +0.30 (+1.21%)

Cập nhật lúc 14:45:02 19/07

KL: 17,067,800 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)Top 4 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Thu nhập lãi thuần

6,721.5

8.2%

6,289.6

-2.5%

6,209.1

2.9%

6,245.7

11.4%

6,215.2

14.2%

6,454.2

34.6%

6,032.3

33.4%

5,606.4

12.3%

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

11,987.6

-9.3%

12,515

5.1%

13,023.9

26.2%

13,583.6

44.2%

13,224.3

46.1%

11,905.4

40.8%

10,320

24.5%

9,419.5

8.8%

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

5,266.1

24.9%

6,225.4

-14.2%

6,814.8

-58.9%

7,337.9

-92.4%

7,009.1

-94%

5,451.2

-48.9%

4,287.8

-13.7%

3,813.1

-4.1%

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

745.2

18.8%

727.3

-21.6%

763.6

-11.9%

804.4

-19%

627.1

-15.2%

927

24.1%

866.8

36.4%

993.3

12.1%

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

1,282.3

19.2%

1,305.9

-6.2%

1,301.8

0.4%

1,262.6

-6%

1,075.5

4.9%

1,392.8

31%

1,296.9

44.6%

1,342.9

13.2%

chi phí hoạt động dịch vụ

537.1

-19.8%

578.6

-24.2%

538.2

-25.1%

458.2

-31%

448.4

-56.9%

465.8

-47.4%

430.1

-64.5%

349.7

-16.6%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng

233.3

-46.7%

28.9

-94.3%

315.8

229.4%

327.4

125.4%

438

44.4%

503.9

111.8%

95.8

-53.5%

145.3

-37.3%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

196.4

356.9%

-13.9

87.3%

67.8

269.6%

71.6

131.6%

43

482.9%

-110

-279.4%

-40

-121.8%

-226.7

-347.3%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

204.1

19,874%

1,358.4

50,263%

881.9

58,817%

407.8

2,121%

-1

-115.9%

-2.7

-104.6%

-1.5

-101.6%

18.4

-59%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

62.4

-89%

-13.8

-109.8%

147

18.7%

162.9

-54.3%

567.2

53.6%

140.6

103.4%

123.8

192.6%

356.1

1,802%

Thu nhập từ hoạt động khác

172.3

-70.1%

216.9

32.4%

202.8

93.5%

200.9

-51.3%

576.7

34.4%

163.9

22.3%

104.8

-29.4%

412.7

136.2%

Chi phí hoạt động khác

109.9

-1,062%

230.7

-889.9%

55.7

-392.5%

38

32.9%

9.5

84.2%

23.3

64.1%

19

118%

56.6

71%

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

5.6

-82%

1.9

-85.5%

39.2

185.7%

3.8

-87.7%

30.8

1,370%

13

290.2%

13.7

32.7%

30.6

784.8%

Chi phí hoạt động

2,763.9

-10.2%

3,013.2

25.9%

2,868.2

-13.6%

2,485.2

-9.2%

2,507.6

8.4%

4,064.3

-68.1%

2,525.8

-12%

2,276.4

-42.9%

Lợi nhuận từ HDKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

5,404.5

-0.1%

5,365.2

38.9%

5,556.2

21.7%

5,538.3

19.2%

5,412.5

31.6%

3,861.7

8.7%

4,565.2

32.9%

4,647

0.3%

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

512.2

-100.1%

321.6

-28.4%

520.7

-475.8%

705.9

-364%

256

-9,105%

250.6

52.2%

90.4

89%

267.4

119.3%

Tổng lợi nhuận trước thuế

4,892.3

-5.1%

5,043.6

39.7%

5,035.5

12.5%

4,832.4

-1.7%

5,156.5

25.3%

3,611.1

19.2%

4,474.8

71.1%

4,914.4

51.3%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

986.9

3.4%

1,037.3

-40.1%

997.9

-12.4%

966.6

0.5%

1,021.5

-23.6%

740.6

-23.2%

887.8

-73.1%

971.2

-47.1%

Chi phí thuế TNDN hiện hành

1,066.9

3.8%

975.3

-40.8%

996.9

-15.1%

911.6

-0.8%

1,109.4

-12.9%

692.8

-31.1%

866.2

-55%

903.9

-52.7%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

80

-8.9%

62

-29.9%

1

95.1%

55

18.2%

87.9

-43.7%

47.7

34.6%

21.5

-147.1%

67.3

1.4%

Lợi nhuận sau thuế

3,905.4

-5.5%

4,006.3

39.6%

4,037.6

12.6%

3,865.8

-2%

4,135

25.8%

2,870.5

18.2%

3,587

70.6%

3,943.1

52.4%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

849

N/A

1,942

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả