menu
24hmoney
Tín hiệu
TCB (HOSE)

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

(Vietnam Technological and Commercial Join Stock Bank)
44.50 -0.35 (-0.78%)

Cập nhật lúc 14:45:26 19/04

KL: 14,444,400 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Thu nhập lãi thuần

7,597.2

11.4%

7,272.2

-3.9%

6,294.9

-19.2%

6,526.9

-19.5%

6,819.4

-5.9%

7,565.5

12.2%

7,793.8

18.3%

8,111.1

32.5%

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

14,445

17.9%

14,532.7

29.2%

13,997.9

32.5%

13,732.2

28.5%

12,250

28.8%

11,251.4

23.4%

10,563.1

21.1%

10,688.1

31.1%

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

6,847.8

-26.1%

7,260.6

-97%

7,703

-178.2%

7,205.3

-179.6%

5,430.6

-139.7%

3,685.9

-55%

2,769.3

-29.8%

2,577

-27.1%

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

2,495.8

-1.5%

2,255.7

6.3%

2,019.3

1.6%

1,944.1

15.2%

2,534.6

20.5%

2,123.1

41.8%

1,987.2

36.4%

1,687.1

27.3%

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

3,203.5

-4.3%

3,008.7

11.1%

2,621.7

9.8%

2,544.2

6.1%

3,347.3

24.2%

2,708.8

41%

2,386.9

24.6%

2,397.3

40.5%

chi phí hoạt động dịch vụ

707.7

12.9%

753

-28.6%

602.3

-50.7%

600.1

15.5%

812.8

-37.2%

585.8

-38.1%

399.7

12.8%

710.2

-86%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng

312.5

202.8%

123.8

347.3%

-11.2

66%

-229.4

-773.3%

-304

-991.9%

27.7

-70.4%

-32.8

-132.7%

34.1

-48.1%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

32.2

386.3%

-5.6

-131.4%

8.7

105.7%

29.3

130.6%

-11.3

60.5%

17.8

212.6%

-152.7

-347.6%

-95.7

-170.9%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

247.5

332.6%

634.7

305.2%

74.2

-87.5%

-30.6

86%

-106.4

-132.1%

156.7

-48.9%

594

7.1%

-218.7

-135.8%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

308.6

-37.7%

129.3

-70.7%

939.2

26.5%

1,057.1

116.4%

495

-7%

441.3

183.7%

742.6

67.1%

488.5

-27.2%

Thu nhập từ hoạt động khác

1,224

10.6%

719.6

-36.6%

1,657.9

29.1%

2,858.1

193.8%

1,107.2

5.2%

1,135.8

21.7%

1,284.1

20.4%

972.8

-24.7%

Chi phí hoạt động khác

915.5

-49.5%

590.4

15%

718.7

-32.7%

1,801

-271.9%

612.3

-17.6%

694.5

10.7%

541.5

13%

484.3

21.9%

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

23.6

78,676%

8.4

31.7%

0

-98.7%

2.6

5,080%

0

-99.3%

6.4

31,975%

2.3

10,828%

0.1

142.9%

Chi phí hoạt động

3,610.1

9.5%

3,630.7

-20.5%

2,868.9

10.2%

3,142.1

-4.6%

3,989.8

-17.6%

3,014

-14.7%

3,195.9

-23.4%

3,002.7

-17.1%

Lợi nhuận từ HDKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

7,407.4

36.2%

6,787.8

-7.3%

6,456.3

-16.6%

6,157.9

-12.1%

5,437.5

-19.6%

7,324.3

19.1%

7,738.5

17%

7,003.7

10%

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

1,634.3

-136.4%

945

-55.1%

807.3

-93.4%

534.5

-144.8%

691.3

-10.2%

609.3

-3.5%

417.4

30.2%

218.4

74.3%

Tổng lợi nhuận trước thuế

5,773.1

21.6%

5,842.8

-13%

5,649

-22.8%

5,623.4

-17.1%

4,746.2

-22.7%

6,715.1

20.7%

7,321.1

21.7%

6,785.3

23%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1,291.5

-10%

1,174.1

12.9%

1,145.6

20.4%

1,086.3

7.2%

1,174.1

19.4%

1,347.5

-19.2%

1,438.9

-18.8%

1,170.8

-12.3%

Chi phí thuế TNDN hiện hành

1,295.4

-6.7%

1,177.2

12.4%

1,146.6

20.7%

1,087.6

7.1%

1,213.8

16.6%

1,343.7

-18.9%

1,446.7

-19.4%

1,170.8

-12.3%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

3.9

-90.1%

3.1

180.9%

1

-87.2%

1.3

N/A

39.6

N/A

3.8

N/A

7.8

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận sau thuế

4,438.9

25.2%

4,612.9

-12.9%

4,455.1

-23.2%

4,496.9

-18.3%

3,544.3

-22.8%

5,298

22.1%

5,803.5

23.2%

5,504.6

25.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-42.7

-53.5%

-55.8

19.9%

-48.4

38.5%

-40.2

63.4%

-27.8

69.6%

-69.6

26.3%

-78.7

17.6%

-109.9

-38.3%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại