menu
24hmoney
Tín hiệu
POW (HOSE)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần

(PetroVietnam Power Corporation)
10.60 -0.35 (-3.20%)

Cập nhật lúc 14:45:17 19/04

KL: 8,536,900 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

6,411.5

-16.4%

5,679.5

-6%

8,429.3

12.9%

7,424.4

5.1%

7,669.2

113.1%

6,041.7

13.1%

7,462.7

-6.3%

7,061.4

-7.8%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

6,411.5

-16.4%

5,679.5

-6%

8,429.3

12.9%

7,424.4

5.1%

7,669.2

113.1%

6,041.7

13.1%

7,462.7

-6.3%

7,061.4

-7.8%

Giá vốn hàng bán

5,683.4

13.4%

5,372.6

-0.6%

7,959.9

-21.8%

6,745.4

-11.8%

6,561.5

-67.2%

5,339

-18.6%

6,533.5

4.1%

6,034.2

11.1%

Lợi nhuận gộp

728.1

-34.3%

306.9

-56.3%

469.4

-49.5%

678.9

-33.9%

1,107.8

439.5%

702.7

-16.6%

929.3

-19.2%

1,027.2

17.3%

Thu nhập tài chính

164.3

-22%

138.9

45.4%

121.7

92.7%

124.6

89.7%

210.5

96.9%

95.6

-20%

63.2

-83.1%

65.7

-32.3%

Chi phí tài chính

191.1

-100.8%

213.4

-3.3%

135.6

40.3%

140.1

-30.1%

95.2

42.6%

206.6

-50.8%

227

-8.1%

107.7

31.9%

Chi phí tiền lãi

106.9

12.9%

133.5

-13%

125.5

12.1%

132.1

-144.9%

122.7

-11.8%

118.2

9.6%

142.7

-6.5%

53.9

60.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

25

-33.3%

N/A

N/A

13.3

-47.2%

N/A

N/A

37.4

N/A

N/A

N/A

25.2

1,534%

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

296.7

29.3%

148.7

61.5%

207.4

-2.5%

126.5

-9.3%

419.8

-205.7%

386.6

-150.6%

202.3

15.4%

115.7

12.7%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

429.5

-48.9%

83.7

-59.1%

261.4

-55.6%

537

-38.2%

840.8

7,069%

205

-69.8%

588.4

-45.4%

869.5

29.3%

Thu nhập khác

23.5

-27.9%

4.4

-78.4%

-20.7

-832.7%

154.3

1,242%

32.6

688.4%

20.3

822.5%

2.8

-64.5%

11.5

107.6%

Chi phí khác

-5.3

-140%

-6.2

-337%

-1.5

20.5%

-1.3

-12.8%

-2.2

50.3%

-1.4

-12.6%

-1.9

98.6%

-1.1

-14%

Thu nhập khác, ròng

18.2

-40.1%

-1.8

-109.7%

-22.2

-2,529%

153

1,374%

30.4

9,964%

18.9

1,915%

0.9

100.7%

10.4

127.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

447.7

-48.6%

81.9

-63.4%

239.2

-59.4%

690

-21.6%

871.2

7,529%

223.9

-67%

589.3

-38.1%

879.9

29.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

2

98.6%

29.5

-267.4%

57.9

-1,934%

40.1

47.6%

146

-290.5%

8

89.4%

2.8

94.9%

76.4

31.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.7

107.5%

14.6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

2

98.6%

29.5

-30.5%

57.9

-1,934%

40.1

47.6%

139.4

-1,010%

22.6

70.1%

2.8

96.8%

76.4

31.1%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

445.7

-39.1%

52.4

-74%

181.3

-69.1%

650

-19.1%

731.8

64,790%

201.3

-66.6%

586.5

-32.1%

803.5

41.9%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

113.3

136.2%

-30.3

-122.5%

55.3

-66.4%

116

41.2%

48

-22.1%

134.4

12%

164.8

1,087%

82.1

41.5%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

332.5

-51.4%

82.7

23.6%

125.9

-70.1%

534

-26%

683.9

1,190%

66.9

-86.2%

421.7

-50.4%

721.3

41.9%

EPS Quý

142

-51.4%

35

20.7%

54

-70%

228

-26%

292

1,181%

29

-85.9%

180

-50.4%

308

41.9%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại