24hmoney
Biểu đồ Giá

DOW 30

Dow Jones Industrial Average

31,188.38

+257.86 (+0.83%)

7 giờ

NASDAQ

NASDAQ Composite

13,457.25

+260.07 (+1.97%)

7 giờ

S&P 500

S&P 500

3,851.85

+52.94 (+1.39%)

8 giờ

HANG SENG

Hang Seng

30,073

+110.53 (+0.37%)

Vừa xong

NIKKEI 225

Nikkei 225

28,744.5

+221.24 (+0.78%)

Vừa xong

SHANGHAI

Shanghai Composite

3,633.15

+50.06 (+1.40%)

Vừa xong

FTSE 100

FTSE 100

6,740.39

+27.44 (+0.41%)

12 giờ

DAX

DAX

13,921.37

+106.31 (+0.77%)

12 giờ

CAC 40

CAC 40

5,628.44

+29.83 (+0.53%)

12 giờ

KOSPI

KOSPI

3,150.37

+35.82 (+1.15%)

Vừa xong

Chức năng này khả dụng ở phiên bản Mobile app.

Vui lòng tải ứng dụng 24hmoney trên store