menu
24hmoney
Tín hiệu
SSB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á

(SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK)
22.10 -0.10 (-0.45%)

Cập nhật lúc 14:45:29 19/04

KL: 2,113,300 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Thu nhập lãi thuần

2,215.2

14.8%

1,638

-8.2%

1,507.5

-12.7%

1,796.1

14.8%

1,929.2

44.3%

1,784.6

25.8%

1,727.6

30.4%

1,564.6

41.5%

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

5,167.7

17.8%

4,810.6

21.9%

4,917.3

38.3%

4,908.9

50.5%

4,386.1

51.3%

3,945.9

34.3%

3,555

12.7%

3,262.8

16%

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

2,952.5

-20.2%

3,172.6

-46.8%

3,409.8

-86.6%

3,112.8

-83.3%

2,457

-57.3%

2,161.3

-42.2%

1,827.4

0.1%

1,698.2

0.5%

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

434.6

56.7%

358

9.8%

246.3

-49.7%

118.7

-56.7%

277.4

-16.9%

326.1

-5%

489.7

41.5%

274.2

122.7%

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

501.3

33.6%

413.5

7.7%

294.3

-46.5%

171.7

-48.4%

375.2

-4.6%

384.1

-1.1%

550.6

-4.6%

332.9

107.5%

chi phí hoạt động dịch vụ

66.6

31.9%

55.4

4.4%

48.1

21.1%

53

9.6%

97.8

-64%

58

-28.1%

61

73.6%

58.6

-57.4%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng

244

207%

287.1

998.8%

33

-68.9%

38.5

215.8%

79.5

101.7%

26.1

66.9%

106.1

576.3%

12.2

-84.4%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

-202.9

-402.6%

110.2

84.5%

67.2

6.4%

134.6

-7.5%

-40.4

-350%

59.8

-10.1%

63.2

460.7%

145.5

2,294%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

106.5

115%

-54.4

-564.7%

9.4

-96.7%

131.1

-53.1%

49.5

-59.9%

11.7

-78.2%

280.7

629%

279.3

208.7%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

41.6

-40.5%

22.8

-48.5%

89

177.9%

37.3

-20.1%

69.9

101.8%

44.4

-7.4%

32

-34.4%

46.7

-5.2%

Thu nhập từ hoạt động khác

69.9

-39.5%

53.8

-47.1%

129.6

34.5%

79

-22.4%

115.6

-3.1%

101.7

-1.3%

96.4

-12.3%

101.9

-3.2%

Chi phí hoạt động khác

28.4

38%

30.9

46%

40.6

36.9%

41.7

24.5%

45.7

46%

57.3

-3.9%

64.4

-5.2%

55.2

1.4%

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

N/A

N/A

6.5

3,463%

0

-99.7%

7.8

71,145%

0.2

-91.4%

0.2

-95.6%

7.5

200%

0

-96%

Chi phí hoạt động

1,040.4

-4.7%

883.5

0%

852.3

1.9%

831

-26.3%

993.8

-40.1%

883.5

-48.4%

868.4

-36%

657.8

-12.2%

Lợi nhuận từ HDKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

1,798.6

31.1%

1,484.8

8.4%

1,100.1

-40.2%

1,433.1

-13.9%

1,371.5

16.4%

1,369.3

1.1%

1,838.4

64.1%

1,664.6

94.9%

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

338.5

-6.2%

344.9

-116.6%

153.6

54.6%

363.2

-1.4%

318.8

27.5%

159.2

58.1%

338.5

-29.1%

358.2

-130.1%

Tổng lợi nhuận trước thuế

1,460.1

38.7%

1,139.9

-5.8%

946.5

-36.9%

1,069.9

-18.1%

1,052.6

42.6%

1,210.1

24.2%

1,499.9

74.8%

1,306.4

87.1%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

298.8

-38.8%

231.7

5.5%

193

35.2%

216.1

16.1%

215.2

-46.7%

245.3

-24.3%

298

-70.4%

257.5

-80%

Chi phí thuế TNDN hiện hành

298.8

-38.8%

231.7

5.5%

193

35.2%

216.1

16.1%

215.2

-46.7%

245.3

-24.3%

298

-70.4%

257.5

-80%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận sau thuế

1,161.3

38.7%

908.2

-5.9%

753.5

-37.3%

853.8

-18.6%

837.4

41.6%

964.8

24.2%

1,201.9

75.9%

1,048.9

88.9%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

759

-32.8%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1,129

11.9%

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại