menu
24hmoney
Tín hiệu
VIC (HOSE)

Tập đoàn VINGROUP - CTCP

(VINGROUP Joint Stock Company)
53.20 -0.20 (-0.37%)

Cập nhật lúc 14:02:27 29/03

KL: 395,200 CP

Xem tín hiệu kỹ thuật (RSI, SMA, MACD, MCDX...)
Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên VIC

Giá trần 57.10
Giá TC 53.40
Giá sàn 49.70
NN mua 184,733
Cao nhất 53.60
Trung bình 53.22
Thấp nhất 52.90
NN bán 98,088
Dư mua
Dư bán
17,600 53.2
53.3 700
2,900 53.1
53.4 19,000
36,900 53
53.5 213,800
57,400
233,500
Thống kê khớp lệnh VIC
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:01:07

53.2

-0.20

1,700

B

14:00:15

53.2

-0.20

2,400

B

14:00:15

53.2

-0.20

1,000

B

13:57:16

53.3

-0.10

100

M

13:57:09

53.3

-0.10

600

M

13:56:59

53.3

-0.10

400

B

13:56:59

53.3

-0.10

100

B

13:56:59

53.3

-0.10

100

B

13:56:46

53.3

-0.10

100

B

13:56:46

53.3

-0.10

100

B

13:56:46

53.3

-0.10

500

B

13:56:45

53.3

-0.10

100

B

13:56:45

53.3

-0.10

100

B

13:56:45

53.3

-0.10

2,000

B

13:56:45

53.3

-0.10

2,100

B

13:56:11

53.3

-0.10

1,700

B

13:55:51

53.3

-0.10

2,000

B

13:55:15

53.3

-0.10

1,700

B

13:55:11

53.3

-0.10

5,100

B

13:55:07

53.3

-0.10

1,700

B

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới