VIC (HOSE)

Tập đoàn VINGROUP - CTCP

(VINGROUP Joint Stock Company)
73.80 +2.60 (+3.65%)

Cập nhật lúc 09:56:37 08/12

KL: 1,030,500 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên VIC

Giá trần 76.10
Giá TC 71.20
Giá sàn 66.30
NN mua 679,100
Cao nhất 74.50
Trung bình 73.98
Thấp nhất 73.30
NN bán 87,600
Dư mua
Dư bán
1,200 73.8
73.9 34,300
6,300 73.7
74 327,900
1,200 73.6
74.1 66,200
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới