menu
24hmoney
Tín hiệu
VIB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam

(Vietnam International Commercial Joint Stock Bank)
19.15 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:44:48 05/12

KL: 2,569,200 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Thu nhập lãi thuần

4,321.3

12.7%

4,401.9

19%

4,304.1

22.4%

3,911

15%

3,836

43.2%

3,699.6

25%

3,515.9

26.5%

3,399.7

32.7%

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

8,691.3

22.3%

9,396.2

43%

9,088.7

50.2%

7,780.4

37.1%

7,107.3

40.8%

6,568.8

24.9%

6,052.9

21.3%

5,674.2

18.2%

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

4,370

-33.6%

4,994.3

-74.1%

4,784.6

-88.6%

3,869.4

-70.1%

3,271.2

-38%

2,869.2

-24.6%

2,537

-14.7%

2,274.4

-1.6%

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

1,062.2

33.5%

786.1

-13.2%

618.4

-4.5%

839.8

-12%

795.5

92.1%

905.4

18.4%

647.7

6.4%

954.3

27%

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

1,432.6

25.2%

1,126.6

-3.9%

942.7

1.8%

1,286.5

16.2%

1,144.2

82.8%

1,172.5

19%

925.9

15.4%

1,107.2

23.8%

chi phí hoạt động dịch vụ

370.5

-6.3%

340.5

-27.5%

324.2

-16.6%

446.7

-192.1%

348.7

-64.8%

267.1

-21%

278.1

-43.7%

152.9

-6.7%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng

322.1

684.4%

9.8

111.2%

-27.8

65.6%

-51.8

-35.1%

-55.1

-63.4%

-87.1

-271.6%

-81.1

-1,027%

-38.3

-239.1%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

113.5

272.3%

-4

73.9%

-10.3

-545.9%

-97.2

-195.6%

-65.8

-1,648%

-15.1

-135.3%

2.3

-95.9%

101.6

314.5%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

202.1

78.2%

170.2

61.3%

45.2

-11.7%

84.7

-0.2%

113.4

382.7%

105.5

68.1%

51.2

2.9%

84.9

10.3%

Thu nhập từ hoạt động khác

207.1

67.3%

179.3

57.3%

59.3

-6.1%

107.5

11.2%

123.8

262.9%

114

43%

63.2

-9.7%

96.6

7.5%

Chi phí hoạt động khác

5

52.1%

9.1

-7.9%

14.1

-18.2%

22.7

-94%

10.4

2.4%

8.5

50%

11.9

40.9%

11.7

9.5%

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

3.3

31.4%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.5

60%

0.3

100%

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí hoạt động

1,716.9

-2.8%

1,555.7

-3.6%

1,567.5

-7.4%

1,566.2

-36.6%

1,669.8

-16.9%

1,501.2

-11.6%

1,459.9

-7.3%

1,146.7

12%

Lợi nhuận từ HDKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

4,307.6

45.7%

3,808.2

22.6%

3,362.1

25.6%

3,120.4

-7%

2,956.8

79%

3,107.4

26.3%

2,676.2

25%

3,355.5

62.4%

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

1,624.8

-880.9%

860.2

-136.7%

668.2

-68.2%

353.3

48.3%

165.6

38%

363.3

-15.8%

397.3

-18.9%

683.2

-135.5%

Tổng lợi nhuận trước thuế

2,682.8

-3.9%

2,948

7.4%

2,693.9

18.2%

2,767

3.5%

2,791.1

101.6%

2,744

27.8%

2,278.9

26.1%

2,672.3

50.4%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

535.9

3.9%

589.6

-7.5%

538.8

-18.2%

550.1

-2.9%

557.7

-101.6%

548.7

-27.8%

455.8

-26.4%

534.6

-50.3%

Chi phí thuế TNDN hiện hành

535.9

3.9%

589.6

-7.5%

538.8

-18.2%

550.1

-2.9%

557.7

-101.6%

548.7

-27.8%

455.8

-26.4%

534.6

-50.4%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận sau thuế

2,146.9

-3.9%

2,358.4

7.4%

2,155.1

18.2%

2,216.9

3.7%

2,233.4

101.6%

2,195.3

27.8%

1,823.1

26.1%

2,137.7

50.5%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

846

-23%

930

-10.8%

970

-12.5%

N/A

N/A

1,099

53.9%

1,042

37.6%

1,109

-9.1%

1,376

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại