menu
24hmoney
Tín hiệu
VIB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam

(Vietnam International Commercial Joint Stock Bank)
22.50 +0.20 (+0.90%)

Cập nhật lúc 14:45:20 20/05

KL: 7,439,300 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Thu nhập lãi thuần

4,035.8

-6.2%

4,333.3

10.8%

4,321.3

12.7%

4,401.9

19%

4,304.1

22.4%

3,911

15%

3,836

43.2%

3,699.6

25%

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

7,665.8

-15.7%

8,391.4

7.8%

8,691.3

22.3%

9,396.2

43%

9,088.7

50.2%

7,780.4

37.1%

7,107.3

40.8%

6,568.8

24.9%

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

3,630

24.1%

4,058.1

-4.9%

4,370

-33.6%

4,994.3

-74.1%

4,784.6

-88.6%

3,869.4

-70.1%

3,271.2

-38%

2,869.2

-24.6%

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

753.7

21.9%

860.1

2.4%

1,062.2

33.5%

786.1

-13.2%

618.4

-4.5%

839.8

-12%

795.5

92.1%

905.4

18.4%

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

1,065.4

13%

1,299.4

1%

1,432.6

25.2%

1,126.6

-3.9%

942.7

1.8%

1,286.5

16.2%

1,144.2

82.8%

1,172.5

19%

chi phí hoạt động dịch vụ

311.6

3.9%

439.2

1.7%

370.5

-6.3%

340.5

-27.5%

324.2

-16.6%

446.7

-192.1%

348.7

-64.8%

267.1

-21%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng

289.9

1,140%

244.4

571.9%

322.1

684.4%

9.8

111.2%

-27.8

65.6%

-51.8

-35.1%

-55.1

-63.4%

-87.1

-271.6%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

12.8

224.4%

30.5

131.4%

113.5

272.3%

-4

73.9%

-10.3

-545.9%

-97.2

-195.6%

-65.8

-1,648%

-15.1

-135.3%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

226.2

400.1%

374.1

341.6%

202.1

78.2%

170.2

61.3%

45.2

-11.7%

84.7

-0.2%

113.4

382.7%

105.5

68.1%

Thu nhập từ hoạt động khác

234.7

295.6%

404.5

276.4%

207.1

67.3%

179.3

57.3%

59.3

-6.1%

107.5

11.2%

123.8

262.9%

114

43%

Chi phí hoạt động khác

8.4

40.1%

30.4

-33.8%

5

52.1%

9.1

-7.9%

14.1

-18.2%

22.7

-94%

10.4

2.4%

8.5

50%

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

N/A

N/A

N/A

N/A

3.3

31.4%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.5

60%

0.3

100%

Chi phí hoạt động

1,871.1

-19.4%

1,770.6

-13.1%

1,716.9

-2.8%

1,555.7

-3.6%

1,567.5

-7.4%

1,566.2

-36.6%

1,669.8

-16.9%

1,501.2

-11.6%

Lợi nhuận từ HDKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

3,447.4

2.5%

4,071.9

30.5%

4,307.6

45.7%

3,808.2

22.6%

3,362.1

25.6%

3,120.4

-7%

2,956.8

79%

3,107.4

26.3%

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

945.5

-41.5%

1,693.5

-379.3%

1,624.8

-880.9%

860.2

-136.7%

668.2

-68.2%

353.3

48.3%

165.6

38%

363.3

-15.8%

Tổng lợi nhuận trước thuế

2,501.9

-7.1%

2,378.5

-14%

2,682.8

-3.9%

2,948

7.4%

2,693.9

18.2%

2,767

3.5%

2,791.1

101.6%

2,744

27.8%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

500.8

7%

476.5

13.4%

535.9

3.9%

589.6

-7.5%

538.8

-18.2%

550.1

-2.9%

557.7

-101.6%

548.7

-27.8%

Chi phí thuế TNDN hiện hành

500.8

7%

476.5

13.4%

535.9

3.9%

589.6

-7.5%

538.8

-18.2%

550.1

-2.9%

557.7

-101.6%

548.7

-27.8%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận sau thuế

2,001.1

-7.1%

1,902

-14.2%

2,146.9

-3.9%

2,358.4

7.4%

2,155.1

18.2%

2,216.9

3.7%

2,233.4

101.6%

2,195.3

27.8%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

789

-18.7%

750

N/A

846

-23%

930

-10.8%

970

-12.5%

N/A

N/A

1,099

53.9%

1,042

37.6%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại