menu
24hmoney
 • Top hiệu quả
 • Top tài sản

(Đơn vị tính 1,000đ)

 • 1 tháng
 • 1 ngày
 • 1 tuần
 • 1 quý
 • Son peter
  Son peter

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  836,916

  Vốn gốc

  743,488

  Lãi/Lỗ

  +93,428

  %Lãi/Lỗ

  +13%

 • Quân Đạt
  Quân Đạt

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  502,522

  Vốn gốc

  466,492

  Lãi/Lỗ

  +36,030

  %Lãi/Lỗ

  +8%

 • Phan Khởi
  Phan Khởi

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  1,648,883

  Vốn gốc

  1,564,414

  Lãi/Lỗ

  +84,469

  %Lãi/Lỗ

  +5%

 • dinh toan
  dinh toan

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  560,555

  Vốn gốc

  532,595

  Lãi/Lỗ

  +27,960

  %Lãi/Lỗ

  +5%

 • Tran cao
  Tran cao

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  6,430,120

  Vốn gốc

  6,123,084

  Lãi/Lỗ

  +307,036

  %Lãi/Lỗ

  +5%

 • Nguyễn Lê Thành Ngân
  Nguyễn Lê Thành Ngân

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  526,243

  Vốn gốc

  501,672

  Lãi/Lỗ

  +24,571

  %Lãi/Lỗ

  +5%

 • PHAN THANH LƯƠNG
  PHAN THANH LƯƠNG

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  530,932

  Vốn gốc

  506,186

  Lãi/Lỗ

  +24,746

  %Lãi/Lỗ

  +5%

 • Duong Thanh
  Duong Thanh

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  565,861

  Vốn gốc

  541,561

  Lãi/Lỗ

  +24,300

  %Lãi/Lỗ

  +4%

 • Nguyễn Tiến Lực
  Nguyễn Tiến Lực

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  520,790

  Vốn gốc

  498,550

  Lãi/Lỗ

  +22,240

  %Lãi/Lỗ

  +4%

 • Vũ Lưu Ngọc
  Vũ Lưu Ngọc

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  4,742,720

  Vốn gốc

  4,546,620

  Lãi/Lỗ

  +196,100

  %Lãi/Lỗ

  +4%

 • Vũ Danh Thắng
  Vũ Danh Thắng

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  2,422,590

  Vốn gốc

  2,327,730

  Lãi/Lỗ

  +94,860

  %Lãi/Lỗ

  +4%

 • Nguyễn Hoàng Phi
  Nguyễn Hoàng Phi

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  502,503

  Vốn gốc

  484,152

  Lãi/Lỗ

  +18,350

  %Lãi/Lỗ

  +4%

 • Cuong Dinh Gia
  Cuong Dinh Gia

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  663,015

  Vốn gốc

  638,955

  Lãi/Lỗ

  +24,060

  %Lãi/Lỗ

  +4%

 • Sơn
  Sơn

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  464,115

  Vốn gốc

  447,515

  Lãi/Lỗ

  +16,600

  %Lãi/Lỗ

  +4%

 • Binh
  Binh

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  2,836,476

  Vốn gốc

  2,735,501

  Lãi/Lỗ

  +100,975

  %Lãi/Lỗ

  +4%

 • lê văn trình
  lê văn trình

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  729,458

  Vốn gốc

  703,963

  Lãi/Lỗ

  +25,495

  %Lãi/Lỗ

  +4%

 • Hùng Lê
  Hùng Lê

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  759,376

  Vốn gốc

  733,254

  Lãi/Lỗ

  +26,122

  %Lãi/Lỗ

  +4%

 • Dũng
  Dũng

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  512,188

  Vốn gốc

  495,126

  Lãi/Lỗ

  +17,062

  %Lãi/Lỗ

  +3%

 • Tống Quang Minh
  Tống Quang Minh

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  483,041

  Vốn gốc

  467,857

  Lãi/Lỗ

  +15,185

  %Lãi/Lỗ

  +3%

 • Con Cò
  Con Cò

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  314,016

  Vốn gốc

  305,204

  Lãi/Lỗ

  +8,812

  %Lãi/Lỗ

  +3%

 • Nguyễn Trần Như Ý
  Nguyễn Trần Như Ý

  Xem danh mục đầu tư

  Xếp hạng 21

  Tài sản

  522,777

  Vốn gốc

  508,284

  Lãi/Lỗ

  +14,493

  %Lãi/Lỗ

  +3%

 • Tuan Phan Thanh
  Tuan Phan Thanh

  Xem danh mục đầu tư

  Xếp hạng 22

  Tài sản

  402,139

  Vốn gốc

  391,094

  Lãi/Lỗ

  +11,045

  %Lãi/Lỗ

  +3%

 • Nguyễn Anh Tuấn
  Nguyễn Anh Tuấn

  Xem danh mục đầu tư

  Xếp hạng 23

  Tài sản

  3,500,098

  Vốn gốc

  3,406,951

  Lãi/Lỗ

  +93,146

  %Lãi/Lỗ

  +3%

 • Lê Văn Út
  Lê Văn Út

  Xem danh mục đầu tư

  Xếp hạng 24

  Tài sản

  1,265,160

  Vốn gốc

  1,234,113

  Lãi/Lỗ

  +31,046

  %Lãi/Lỗ

  +3%

 • Lợi Coy
  Lợi Coy

  Xem danh mục đầu tư

  Xếp hạng 25

  Tài sản

  750,522

  Vốn gốc

  732,818

  Lãi/Lỗ

  +17,705

  %Lãi/Lỗ

  +2%

 • Trương Văn Thắng
  Trương Văn Thắng

  Xem danh mục đầu tư

  Xếp hạng 26

  Tài sản

  848,463

  Vốn gốc

  828,787

  Lãi/Lỗ

  +19,676

  %Lãi/Lỗ

  +2%

 • kido
  kido

  Xem danh mục đầu tư

  Xếp hạng 27

  Tài sản

  180,126

  Vốn gốc

  176,395

  Lãi/Lỗ

  +3,730

  %Lãi/Lỗ

  +2%

 • Hoàng Cự
  Hoàng Cự

  Xem danh mục đầu tư

  Xếp hạng 28

  Tài sản

  275,426

  Vốn gốc

  269,904

  Lãi/Lỗ

  +5,522

  %Lãi/Lỗ

  +2%

 • Mua xanh Bán đỏ
  Mua xanh Bán đỏ

  Xem danh mục đầu tư

  Xếp hạng 29

  Tài sản

  498,135

  Vốn gốc

  488,360

  Lãi/Lỗ

  +9,775

  %Lãi/Lỗ

  +2%

 • Tuan Doan
  Tuan Doan

  Xem danh mục đầu tư

  Xếp hạng 30

  Tài sản

  1,137,108

  Vốn gốc

  1,115,948

  Lãi/Lỗ

  +21,160

  %Lãi/Lỗ

  +2%