menu
24hmoney
 • Top hiệu quả
 • Top tài sản

(Đơn vị tính 1,000đ)

 • 1 tháng
 • 1 ngày
 • 1 tuần
 • 1 quý
 • Barry do
  Barry do

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  974,088

  Vốn gốc

  868,413

  Lãi/Lỗ

  +105,675

  %Lãi/Lỗ

  +12%

 • Cao Văn Hà
  Cao Văn Hà

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  804,161

  Vốn gốc

  737,161

  Lãi/Lỗ

  +67,000

  %Lãi/Lỗ

  +9%

 • Hachithanh
  Hachithanh

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  586,002

  Vốn gốc

  547,901

  Lãi/Lỗ

  +38,101

  %Lãi/Lỗ

  +7%

 • H2T
  H2T

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  1,784,310

  Vốn gốc

  1,682,719

  Lãi/Lỗ

  +101,591

  %Lãi/Lỗ

  +6%

 • Minh Hoàng
  Minh Hoàng

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  343,342

  Vốn gốc

  326,177

  Lãi/Lỗ

  +17,165

  %Lãi/Lỗ

  +5%

 • Hùng Phạm
  Hùng Phạm

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  1,484,796

  Vốn gốc

  1,411,806

  Lãi/Lỗ

  +72,990

  %Lãi/Lỗ

  +5%

 • Vòng a sáng
  Vòng a sáng

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  670,530

  Vốn gốc

  639,125

  Lãi/Lỗ

  +31,405

  %Lãi/Lỗ

  +5%

 • Lê Trang Chí Lin
  Lê Trang Chí Lin

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  994,939

  Vốn gốc

  948,385

  Lãi/Lỗ

  +46,554

  %Lãi/Lỗ

  +5%

 • Lâm Anh
  Lâm Anh

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  522,960

  Vốn gốc

  499,850

  Lãi/Lỗ

  +23,110

  %Lãi/Lỗ

  +5%

 • Tư duy tỷ phú
  Tư duy tỷ phú

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  4,448,237

  Vốn gốc

  4,272,962

  Lãi/Lỗ

  +175,275

  %Lãi/Lỗ

  +4%

 • Fo
  Fo

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  849,523

  Vốn gốc

  816,288

  Lãi/Lỗ

  +33,235

  %Lãi/Lỗ

  +4%

 • Võ văn thụ
  Võ văn thụ

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  581,165

  Vốn gốc

  561,485

  Lãi/Lỗ

  +19,680

  %Lãi/Lỗ

  +4%

 • Anhtuan Phan
  Anhtuan Phan

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  716,957

  Vốn gốc

  693,517

  Lãi/Lỗ

  +23,440

  %Lãi/Lỗ

  +3%

 • Phongmds
  Phongmds

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  815,548

  Vốn gốc

  790,217

  Lãi/Lỗ

  +25,331

  %Lãi/Lỗ

  +3%

 • PHẠM TÙNG
  PHẠM TÙNG

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  432,113

  Vốn gốc

  419,279

  Lãi/Lỗ

  +12,834

  %Lãi/Lỗ

  +3%

 • Đảm
  Đảm

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  514,600

  Vốn gốc

  500,000

  Lãi/Lỗ

  +14,600

  %Lãi/Lỗ

  +3%

 • Nhân
  Nhân

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  717,838

  Vốn gốc

  697,518

  Lãi/Lỗ

  +20,320

  %Lãi/Lỗ

  +3%

 • Tiểu Gia
  Tiểu Gia

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  643,053

  Vốn gốc

  624,993

  Lãi/Lỗ

  +18,060

  %Lãi/Lỗ

  +3%

 • Phan Minh Nhã
  Phan Minh Nhã

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  536,290

  Vốn gốc

  521,300

  Lãi/Lỗ

  +14,990

  %Lãi/Lỗ

  +3%

 • Zeref
  Zeref

  Xem danh mục đầu tư

  Tài sản

  574,202

  Vốn gốc

  558,432

  Lãi/Lỗ

  +15,770

  %Lãi/Lỗ

  +3%

 • Lê anh thơ
  Lê anh thơ

  Xem danh mục đầu tư

  Xếp hạng 21

  Tài sản

  511,980

  Vốn gốc

  498,320

  Lãi/Lỗ

  +13,660

  %Lãi/Lỗ

  +3%

 • Trần Như Tâm
  Trần Như Tâm

  Xem danh mục đầu tư

  Xếp hạng 22

  Tài sản

  5,217,670

  Vốn gốc

  5,084,740

  Lãi/Lỗ

  +132,930

  %Lãi/Lỗ

  +3%

 • Le thanh qui
  Le thanh qui

  Xem danh mục đầu tư

  Xếp hạng 23

  Tài sản

  759,924

  Vốn gốc

  741,784

  Lãi/Lỗ

  +18,140

  %Lãi/Lỗ

  +2%

 • Nguyễn Đức Thuận
  Nguyễn Đức Thuận

  Xem danh mục đầu tư

  Xếp hạng 24

  Tài sản

  454,750

  Vốn gốc

  444,110

  Lãi/Lỗ

  +10,640

  %Lãi/Lỗ

  +2%

 • Nam
  Nam

  Xem danh mục đầu tư

  Xếp hạng 25

  Tài sản

  129,762,266

  Vốn gốc

  126,770,941

  Lãi/Lỗ

  +2,991,325

  %Lãi/Lỗ

  +2%

 • Văn Tiêm
  Văn Tiêm

  Xem danh mục đầu tư

  Xếp hạng 26

  Tài sản

  599,503

  Vốn gốc

  586,303

  Lãi/Lỗ

  +13,200

  %Lãi/Lỗ

  +2%

 • Phan nam
  Phan nam

  Xem danh mục đầu tư

  Xếp hạng 27

  Tài sản

  544,535

  Vốn gốc

  532,580

  Lãi/Lỗ

  +11,955

  %Lãi/Lỗ

  +2%

 • Tấn Vũ
  Tấn Vũ

  Xem danh mục đầu tư

  Xếp hạng 28

  Tài sản

  708,864

  Vốn gốc

  693,575

  Lãi/Lỗ

  +15,289

  %Lãi/Lỗ

  +2%

 • Buiduynam
  Buiduynam

  Xem danh mục đầu tư

  Xếp hạng 29

  Tài sản

  514,289

  Vốn gốc

  503,479

  Lãi/Lỗ

  +10,810

  %Lãi/Lỗ

  +2%

 • Trầntuất
  Trầntuất

  Xem danh mục đầu tư

  Xếp hạng 30

  Tài sản

  568,243

  Vốn gốc

  557,053

  Lãi/Lỗ

  +11,190

  %Lãi/Lỗ

  +2%