menu
24hmoney
Tín hiệu
MSN (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan

(Masan Group Corporation)
76.40 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 08:30:04 21/05

KL: 0 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

18,942.4

1.2%

20,860.3

0.7%

20,244.8

3.4%

18,696.9

4.7%

18,715

2.7%

20,722

-13.6%

19,577.8

-18.1%

17,862.1

-17.2%

Các khoản giảm trừ

87.5

-902.3%

78.4

1.1%

89.9

-64.1%

88.4

-214.6%

8.7

70.3%

79.2

51%

54.8

81.7%

28.1

92.2%

Doanh thu thuần

18,854.9

0.8%

20,781.9

0.7%

20,154.9

3.2%

18,608.6

4.3%

18,706.2

2.8%

20,642.8

-13.4%

19,523.1

-17.3%

17,834.1

-15.9%

Giá vốn hàng bán

13,600.1

0.1%

15,014.1

0.5%

14,215.3

-0.8%

13,281.1

-3.2%

13,620.1

-4%

15,088.6

11%

14,098.7

19.5%

12,866.6

21.4%

Lợi nhuận gộp

5,254.8

3.3%

5,767.8

3.9%

5,939.6

9.5%

5,327.5

7.3%

5,086.2

-0.1%

5,554.2

-19.2%

5,424.3

-11%

4,967.4

2.5%

Thu nhập tài chính

574

-11.7%

644.4

-1.5%

421

27.5%

689.8

17.9%

650

-35.4%

654.3

-89.1%

330.2

1.1%

585

138.4%

Chi phí tài chính

1,899.3

4.5%

1,614.6

11.4%

2,386.2

-43.2%

2,139.3

-35.7%

1,989.4

-53.5%

1,822.7

-16.8%

1,666.6

-22%

1,576.1

-12.8%

Chi phí tiền lãi

1,621.9

7.1%

1,669

-12.3%

1,744.5

-54.9%

1,786

-66.3%

1,746.6

-50.4%

1,486.3

-30.6%

1,126.2

2.7%

1,073.8

9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

1,248.5

27.7%

945.9

26.2%

1,049

-8.4%

923.6

-26.2%

977.5

-18.1%

749.3

-24.4%

1,144.8

22.6%

1,251.6

22.2%

Chi phí bán hàng

3,580

-8%

3,820.4

-17.6%

3,623.6

-10.3%

3,432.1

-17%

3,316.2

-8.9%

3,250

1.7%

3,284.1

-6.5%

2,933.4

-9.9%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

971.4

-12.9%

1,030.1

-11.6%

956.8

2.9%

902.9

11.9%

860.2

6.6%

922.7

14.9%

985.2

15.8%

1,025.1

-12.9%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

626.6

14.4%

893.1

-7.2%

443

-54%

466.6

-63.3%

547.8

-73%

962.3

-87.9%

963.4

-44.5%

1,269.5

11%

Thu nhập khác

18.6

-58.1%

84.3

-18.1%

163.2

361.4%

18.1

-70.4%

44.3

-44.8%

103

-36.5%

35.4

-75.9%

61.1

-56.5%

Chi phí khác

-11.5

-6.8%

-29.6

81.8%

-23.3

74%

-33.8

51.4%

-10.8

68.3%

-162

-71.2%

-89.9

-339.7%

-69.4

51.3%

Thu nhập khác, ròng

7

-79%

54.8

192.8%

139.9

356.8%

-15.7

-88.5%

33.5

-27.4%

-59

-187.4%

-54.5

-143.2%

-8.3

-331.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

633.7

9%

947.8

4.9%

582.9

-35.9%

450.9

-64.3%

581.3

-72%

903.3

-88.7%

908.9

-51.2%

1,261.2

10.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

294.7

-34.9%

495.3

-148.8%

318.8

-38.1%

256.1

-275.4%

218.5

-70%

199.1

71.2%

230.8

43%

68.2

68.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

139.9

82.5%

64.3

-35.3%

220.4

35.3%

234.4

970.3%

76.7

252.7%

99.4

153.2%

162.9

27%

21.9

-82.9%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

154.8

-9.1%

431.1

-332.1%

98.4

-44.9%

21.7

53.1%

141.9

20.6%

99.8

88.6%

67.9

75.5%

46.3

47.6%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

478.9

9%

516.8

-35.7%

484.5

-42.4%

429.2

-64.7%

439.5

-76.8%

803.6

-88.7%

841

-47%

1,214.9

15.3%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

374.5

66.8%

466.7

30.9%

436.1

46.4%

323.9

38.4%

224.5

-24.9%

356.5

-47.7%

297.8

-32.1%

234

-10.8%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

104.4

-51.4%

50.1

-88.8%

48.4

-91.1%

105.3

-89.3%

214.9

-86.5%

447.1

-93%

543.2

-52.7%

980.9

24%

EPS Quý

73

-51.7%

35

-88.9%

34

-91.1%

74

-84.1%

151

-88.8%

315

-94.2%

383

-60.6%

466

-30.8%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại