menu
24hmoney
Tín hiệu
MSN (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan

(Masan Group Corporation)
62.70 +1.20 (+1.95%)

Cập nhật lúc 11:05:51 04/12

KL: 601,200 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

20,244.8

3.4%

18,696.9

4.7%

18,715

2.7%

20,722

-13.6%

19,577.8

-18.1%

17,862.1

-17.2%

18,218.8

-10.3%

23,989.6

8.6%

Các khoản giảm trừ

89.9

-64.1%

88.4

-214.6%

8.7

70.3%

79.2

51%

54.8

81.7%

28.1

92.2%

29.4

91.4%

161.8

67.7%

Doanh thu thuần

20,154.9

3.2%

18,608.6

4.3%

18,706.2

2.8%

20,642.8

-13.4%

19,523.1

-17.3%

17,834.1

-15.9%

18,189.3

-8.9%

23,827.8

10.3%

Giá vốn hàng bán

14,215.3

-0.8%

13,281.1

-3.2%

13,620.1

-4%

15,088.6

11%

14,098.7

19.5%

12,866.6

21.4%

13,100.2

16.4%

16,950.6

-3.5%

Lợi nhuận gộp

5,939.6

9.5%

5,327.5

7.3%

5,086.2

-0.1%

5,554.2

-19.2%

5,424.3

-11%

4,967.4

2.5%

5,089.1

18%

6,877.2

31.9%

Thu nhập tài chính

421

27.5%

689.8

17.9%

650

-35.4%

654.3

-89.1%

330.2

1.1%

585

138.4%

1,006

365.2%

6,011.3

3,291%

Chi phí tài chính

2,386.2

-43.2%

2,139.3

-35.7%

1,989.4

-53.5%

1,822.7

-16.8%

1,666.6

-22%

1,576.1

-12.8%

1,296.1

6.3%

1,560.9

-9.9%

Chi phí tiền lãi

1,744.5

-54.9%

1,786

-66.3%

1,746.6

-50.4%

1,486.3

-30.6%

1,126.2

2.7%

1,073.8

9%

1,161.4

2.8%

1,137.9

0%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

1,049

-8.4%

923.6

-26.2%

977.5

-18.1%

749.3

-24.4%

1,144.8

22.6%

1,251.6

22.2%

1,193.9

26.1%

991.8

19.3%

Chi phí bán hàng

3,623.6

-10.3%

3,432.1

-17%

3,316.2

-8.9%

3,250

1.7%

3,284.1

-6.5%

2,933.4

-9.9%

3,044

-11.6%

3,306.2

6.5%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

956.8

2.9%

902.9

11.9%

860.2

6.6%

922.7

14.9%

985.2

15.8%

1,025.1

-12.9%

921.3

-2.1%

1,084

-108.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

443

-54%

466.6

-63.3%

547.8

-73%

962.3

-87.9%

963.4

-44.5%

1,269.5

11%

2,027.6

337.6%

7,929.3

962.9%

Thu nhập khác

163.2

361.4%

18.1

-70.4%

44.3

-44.8%

103

-36.5%

35.4

-75.9%

61.1

-56.5%

80.2

54.9%

162.2

-70.4%

Chi phí khác

-23.3

74%

-33.8

51.4%

-10.8

68.3%

-162

-71.2%

-89.9

-339.7%

-69.4

51.3%

-34

-21.3%

-94.6

70.5%

Thu nhập khác, ròng

139.9

356.8%

-15.7

-88.5%

33.5

-27.4%

-59

-187.4%

-54.5

-143.2%

-8.3

-331.6%

46.2

94.5%

67.5

-70.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

582.9

-35.9%

450.9

-64.3%

581.3

-72%

903.3

-88.7%

908.9

-51.2%

1,261.2

10.4%

2,073.8

325.8%

7,996.8

721.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

318.8

-38.1%

256.1

-275.4%

218.5

-70%

199.1

71.2%

230.8

43%

68.2

68.5%

128.6

31.1%

691.1

-83.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

220.4

35.3%

234.4

970.3%

76.7

252.7%

99.4

153.2%

162.9

27%

21.9

-82.9%

50.2

-218.5%

186.8

-1,505%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

98.4

-44.9%

21.7

53.1%

141.9

20.6%

99.8

88.6%

67.9

75.5%

46.3

47.6%

178.8

-23.9%

877.9

-125.8%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

484.5

-42.4%

429.2

-64.7%

439.5

-76.8%

803.6

-88.7%

841

-47%

1,214.9

15.3%

1,895

452.9%

7,118.9

1,118%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

436.1

46.4%

323.9

38.4%

224.5

-24.9%

356.5

-47.7%

297.8

-32.1%

234

-10.8%

299.1

92.5%

682

113.7%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

48.4

-91.1%

105.3

-89.3%

214.9

-86.5%

447.1

-93%

543.2

-52.7%

980.9

24%

1,595.9

751.7%

6,436.8

2,326%

EPS Quý

34

-91.1%

74

-84.1%

151

-88.8%

315

-94.2%

383

-60.6%

466

-30.8%

1,352

745%

5,452

2,312%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại