menu
24hmoney
Tín hiệu
HPG (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

(Hoa Phat Group Joint Stock Company)
28.00 -0.35 (-1.23%)

Cập nhật lúc 14:45:13 17/04

KL: 15,575,000 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

34,924.6

33.2%

28,765.7

-16.5%

29,799.5

-21%

26,865.4

-39.5%

26,211.6

-41.8%

34,440.7

-11.5%

37,713.8

6.4%

44,404.7

41.1%

Các khoản giảm trừ

540.8

-40.1%

281.6

16.5%

303.1

-3.9%

276.7

20.1%

385.9

-14.4%

337.4

-37.9%

291.7

9.2%

346.5

-22.8%

Doanh thu thuần

34,383.8

33.1%

28,484.1

-16.5%

29,496.4

-21.2%

26,588.8

-39.6%

25,825.7

-42.2%

34,103.3

-11.8%

37,422.1

6.6%

44,058.1

41.3%

Giá vốn hàng bán

29,912.2

-12%

24,889.3

24.8%

26,301.4

14.8%

24,912.3

26.6%

26,711

23.9%

33,102.6

-23.5%

30,882.4

-30.6%

33,949.8

-47.6%

Lợi nhuận gộp

4,471.6

605.1%

3,594.8

259.2%

3,195

-51.1%

1,676.4

-83.4%

-885.2

-109.2%

1,000.7

-91.6%

6,539.6

-43%

10,108.3

23.5%

Thu nhập tài chính

732.3

-52.5%

850.6

-4%

732.9

10.7%

903.5

17.5%

1,541

79.9%

886.2

0.8%

662

48.3%

768.9

-14.4%

Chi phí tài chính

1,127.4

33.2%

1,438.4

37.7%

1,341.5

34%

1,330.5

-19.7%

1,688.2

-42.6%

2,309

-138.5%

2,032.7

-147.5%

1,111.1

-44.7%

Chi phí tiền lãi

710.9

23.8%

856

-2.3%

1,028.6

-43.4%

989.6

-65.8%

932.7

-48.2%

836.7

-23.9%

717.4

-19.6%

596.9

4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.1

-98.9%

-1.1

88.2%

Chi phí bán hàng

366.7

48.8%

577.8

9%

539.8

26.8%

477

17.3%

716.2

-0.7%

635.2

-9%

737.4

-79.2%

577

-39.3%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

394.2

-15%

301

-2.3%

331.6

-178.7%

280.5

-6.4%

342.7

32.6%

294.2

-24.7%

119

68.1%

263.6

-27.8%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

3,315.6

258.5%

2,128.2

257.5%

1,715

-60.2%

491.9

-94.5%

-2,091.4

-126%

-1,351.5

-112.3%

4,312.6

-58.2%

8,924.4

16.1%

Thu nhập khác

231.7

0.4%

203.2

2.9%

190.6

-24.1%

146.5

-23.9%

230.8

0.2%

197.5

-8.7%

251.2

31.8%

192.6

21.1%

Chi phí khác

-162.8

25.3%

-157.2

-7.7%

-203.7

-10.4%

-106.3

45.4%

-217.9

6.2%

-145.9

26.5%

-184.4

-11.9%

-194.9

-28.1%

Thu nhập khác, ròng

68.9

434.2%

46

-10.7%

-13.1

-119.7%

40.1

1,845%

12.9

768.3%

51.6

191.7%

66.7

159.6%

-2.3

-133.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

3,384.6

262.8%

2,174.2

267.3%

1,701.9

-61.1%

532

-94%

-2,078.5

-125.9%

-1,300

-111.8%

4,379.3

-57.7%

8,922.1

16%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

356.4

-1,197%

214.4

-43.8%

207.4

34.5%

295.4

48%

32.5

106%

149.1

79.4%

316.5

59.8%

567.9

29.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

59.2

-225.1%

40.5

112%

46.7

-16%

146.6

199.1%

47.3

160%

336.7

-457.1%

40.3

-122%

147.9

-222.1%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

415.6

-620.9%

173.9

64.2%

254.1

28.8%

148.8

79.2%

79.8

112.9%

485.8

22.6%

356.8

41%

715.8

-4.5%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

2,969

248.5%

2,000.4

212%

1,447.8

-64%

383.2

-95.3%

-1,998.8

-126.9%

-1,785.7

-117.3%

4,022.6

-58.7%

8,206.3

17.1%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-3.8

47.2%

-4.4

62.1%

-12.2

-26.5%

-14.3

-34.2%

-7.2

10.3%

-11.6

-1,193%

-9.7

-140.7%

-10.6

-138%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

2,972.8

249.3%

2,004.7

213%

1,460

-63.8%

397.5

-95.2%

-1,991.5

-126.8%

-1,774.1

-117.1%

4,032.2

-58.5%

8,217

17.8%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

303

-84.9%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2,001

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại