menu
24hmoney
Tín hiệu
VRE (HOSE)

Công ty Cổ phần Vincom Retail

(Vincom Retail Joint Stock Company)
22.25 +0.05 (+0.23%)

Cập nhật lúc 11:29:55 17/04

KL: 2,798,900 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

2,342.7

12.4%

3,332.6

66.2%

2,172.8

17.5%

1,943.3

41.9%

2,084.4

52.5%

2,005.2

154.7%

1,849.5

22.4%

1,369.5

-38.5%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

2,342.7

12.4%

3,332.6

66.2%

2,172.8

17.5%

1,943.3

41.9%

2,084.4

52.5%

2,005.2

154.7%

1,849.5

22.4%

1,369.5

-38.5%

Giá vốn hàng bán

1,074.6

-4.1%

1,632.5

-69%

983.4

-24.7%

754.9

0.4%

1,032.2

-14.3%

966.2

-47.1%

788.4

10.5%

758.1

28.4%

Lợi nhuận gộp

1,268.1

20.5%

1,700.1

63.6%

1,189.4

12.1%

1,188.4

94.4%

1,052.2

126.8%

1,039

697.1%

1,061.1

68.6%

611.4

-47.7%

Thu nhập tài chính

343

70.7%

301.4

131.2%

278.2

166.5%

223.8

117.6%

200.9

129.9%

130.4

66.4%

104.4

-12.8%

102.9

1.3%

Chi phí tài chính

74.1

19.5%

75.9

15.1%

80

9.2%

100.4

-12.2%

92.1

-1.3%

89.4

-0.2%

88.1

42%

89.5

41.9%

Chi phí tiền lãi

74.1

19.5%

75.9

15.1%

80

9.2%

100.4

-12.2%

92.1

-1.4%

89.4

-1.2%

88.1

41.7%

89.5

41.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

83.8

-47.4%

184.8

-586.1%

44

-31.1%

28.7

47.5%

56.9

29.2%

26.9

-222%

33.6

35.3%

54.6

40.4%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

179.2

-62.7%

106.6

-55.4%

73.8

29.5%

79

10%

110.1

39.6%

68.6

35.3%

104.7

-30.4%

87.8

-36.2%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

1,274

28.2%

1,634.2

66%

1,269.7

35.2%

1,204

149.6%

994

402.8%

984.4

2,672%

939.1

102%

482.3

-49.7%

Thu nhập khác

92.8

195.1%

34.7

91.2%

24.2

14%

60.7

229.4%

31.4

21.4%

18.2

7%

21.3

5.8%

18.4

-12.8%

Chi phí khác

-13.6

-354.9%

-13.1

-4.8%

-25.5

-2,609%

-15.9

-27,870%

-3

93%

-12.5

-204%

-0.9

44.3%

-0.1

94.6%

Thu nhập khác, ròng

79.2

178.3%

21.6

283.8%

-1.3

-106.4%

44.7

143.6%

28.4

267.6%

5.6

-56.2%

20.3

10.4%

18.4

-8.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1,353.1

32.3%

1,655.8

67.3%

1,268.4

32.2%

1,248.8

149.4%

1,022.5

465.8%

990

1,947%

959.5

98.5%

500.7

-48.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

270.4

-1.4%

330.1

-43.2%

251.8

-34.7%

258.9

-109.6%

266.6

-349.4%

230.6

-842.6%

186.9

-94.1%

123.5

38%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

15.3

-142.9%

8.9

-126.1%

16

-3,078%

34.1

7,722%

35.6

7,209%

34.3

6,932%

0.5

9.1%

0.4

-13.8%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

285.6

-23.6%

339.1

-72.7%

267.8

-43.7%

224.8

-82.6%

231

-292.6%

196.4

-718.9%

186.3

-94.6%

123.1

38%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

1,067.5

34.9%

1,316.7

65.9%

1,000.6

29.4%

1,024

171.2%

791.5

549.4%

793.6

3,155%

773.1

99.5%

377.6

-51.7%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0

-97.1%

0

-93.8%

0

-91.4%

0.2

1.9%

0.5

685.5%

0.2

82.1%

0.2

41.7%

0.2

-19.8%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

1,067.5

35%

1,316.7

66%

1,000.6

29.4%

1,023.8

171.3%

791

549.3%

793.4

3,171%

773

99.5%

377.4

-51.7%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

726

N/A

165

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại