menu
24hmoney
Đánh giá:
4
1,259 người theo dõi
141 bài viết
15,381 điểm

Tiểu sử

- 2006 - 2015: Làm việc tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước .. Xem thêm
Bài viết HAY của chuyên gia
Xem tất cả
Gợi ý chuyên gia