menu
24hmoney
1,343 người theo dõi
149 bài viết
53,759 điểm

Tiểu sử

- 2006 - 2015: Làm việc tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước .. Xem thêm
Bài viết HAY của chuyên gia
Xem tất cả
Gợi ý chuyên gia