menu
24hmoney
6,179 người theo dõi
337 bài viết
186,318 điểm

Tiểu sử

- Năm 1984: Học viện kỹ thuật quân sự - Cử nhân Toán điều khiển .. Xem thêm
Bài viết HAY của chuyên gia
Xem tất cả
Gợi ý chuyên gia