menu
24hmoney
Tín hiệu
BFC (HOSE)

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

(Binh Dien Fertilizer Joint Stoxk Company)
26.80 -1.80 (-6.29%)

Cập nhật lúc 14:45:02 19/04

KL: 239,100 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

2,229.2

15.9%

2,748.1

19.2%

2,365.7

28.1%

1,363.5

-48.2%

1,923.4

3%

2,306.2

27.3%

1,846.8

-21.9%

2,630.3

46.2%

Các khoản giảm trừ

26.3

-0.1%

39.2

-88.5%

32

23.8%

20.6

43.3%

26.3

14.9%

20.8

0.6%

42

18.3%

36.3

-12.9%

Doanh thu thuần

2,202.9

16.1%

2,708.9

18.5%

2,333.7

29.3%

1,342.9

-48.2%

1,897.2

3.3%

2,285.4

27.6%

1,804.8

-22%

2,594

46.8%

Giá vốn hàng bán

1,975.4

-15.3%

2,370.1

-12.7%

2,074.9

-30%

1,259.6

44.8%

1,713.1

-7.5%

2,102.3

-30.1%

1,596.2

22.3%

2,281.6

-47.8%

Lợi nhuận gộp

227.4

23.6%

338.8

85.1%

258.8

24%

83.3

-73.3%

184

-23.9%

183.1

4.6%

208.6

-19.3%

312.4

40.1%

Thu nhập tài chính

7.2

36.6%

8.4

126.4%

2.3

-35.6%

3

107.1%

5.3

209%

3.7

44.9%

3.5

67.4%

1.5

66.5%

Chi phí tài chính

36.9

25.5%

25.8

34.5%

42.5

-50.3%

35.3

-24.5%

49.5

-113.1%

39.4

-63.5%

28.3

-27.7%

28.3

-59.6%

Chi phí tiền lãi

23.8

23.5%

24.8

8.2%

36

-71.1%

33

-75.6%

31.1

-82.3%

27

-80.5%

21

-50.7%

18.8

-45%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

85.2

-38.1%

176.7

-72.3%

97.3

-96.8%

64.5

51.3%

61.7

-172.5%

102.6

-38.9%

49.4

50.1%

132.5

-48%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

45.5

-1.6%

58.4

-55.3%

40.5

-12%

25.5

44.2%

44.7

21.5%

37.6

-6.3%

36.2

7.3%

45.7

-38.7%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

67.1

101.2%

86.4

1,085%

80.8

-17.8%

-39

-136.4%

33.3

-76.3%

7.3

-83.5%

98.3

-2%

107.2

28.4%

Thu nhập khác

0.5

-19%

1

467.5%

0.4

2,451%

0.1

-55.3%

0.6

5.8%

0.2

-91.5%

0

-93.6%

0.3

-83.7%

Chi phí khác

-0.1

58.1%

-0.3

43%

-0.2

-15.7%

-0.4

31.8%

-0.3

-35.5%

-0.6

57.2%

-0.2

1.2%

-0.6

-144.7%

Thu nhập khác, ròng

0.4

24.2%

0.6

244.9%

0.2

254%

-0.3

7.4%

0.3

-14.8%

-0.4

-172.2%

-0.2

-263.8%

-0.3

-118%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

67.4

100.5%

87

1,170%

81

-17.4%

-39.2

-136.7%

33.6

-76.2%

6.8

-84.7%

98.2

-2.3%

106.9

25.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

28.8

-84.6%

28.3

-629.5%

4.6

60.4%

0.4

98.3%

15.6

61.4%

3.9

60.7%

11.5

40.3%

20.6

-117.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

12.1

7.6%

N/A

N/A

11.3

3.8%

N/A

N/A

11.3

-7%

N/A

N/A

11.7

-2,831%

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

16.7

-285.4%

28.3

-629.5%

15.9

31.9%

0.4

98.3%

4.3

84.7%

3.9

60.7%

23.3

-18.1%

20.6

-23.1%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

50.7

73.2%

58.7

1,877%

65.2

-13%

-39.6

-145.9%

29.3

-74%

3

-91.5%

74.9

-7.2%

86.3

26.5%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

14.3

147.8%

-22.1

-608.7%

12.5

-41%

-18.1

-191%

5.8

-81.8%

-3.1

-134.2%

21.1

-10.4%

19.9

58.2%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

36.4

54.8%

80.8

1,227%

52.7

-2%

-21.5

-132.4%

23.5

-71%

6.1

-76.5%

53.8

-5.9%

66.4

19.4%

EPS Quý

611

65.1%

1,272

1,225%

868

2.6%

-377

-136%

370

-71%

96

-76.4%

846

-6%

1,046

19.4%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại