menu
24hmoney
VHC (HOSE)

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

(Vinh Hoan Corporation)
69.70 +0.10 (+0.14%)

Cập nhật lúc 14:45:31 30/01

KL: 536,600 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên VHC

Giá trần 74.40
Giá TC 69.60
Giá sàn 64.80
NN mua 115,700
Cao nhất 70.90
Trung bình 69.94
Thấp nhất 69.10
NN bán 61,300
Dư mua
Dư bán
300 69.7
70 18,000
11,100 69.6
70.1 600
23,600 69.5
70.2 4,100
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới